Juhani (Jussi) Halonen

Upphandlingschef

Iepirkumi

Nosaukums Iesniegšanas termiņš
Ordningsvakter/väktare på avrop, Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/93 03.12.2019 17:00
Säkerhetstekniska tjänster och produkter, 2019/52
Ramavtal rörarbeten i Orsa, 2019/91 25.11.2019 17:00
Löpande ventilationsarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/61
OP 534 Skärmtak Tranmyren i Orsa, 2019/81 07.10.2019 17:00
Parkeringsövervakning i Mora och Orsa, 2019/15 24.10.2019 17:00
Del Särna/Idre, 2019/66 byggarbeten 25.11.2019 17:00
Del Älvdalen, 2019/66 byggarbeten 25.11.2019 17:00
Del Orsa, 2019/66 byggarbeten 25.11.2019 17:00
Del Mora, 2019/66 byggarbeten 25.11.2019 17:00
Löpande byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/66 25.11.2019 17:00
Processledare till projektet Strandenområdet i Mora, 2019/74 01.10.2019 17:00
Löpande rörarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/37
Särna/Idre, 2019/61 ventilationsarbeten 23.09.2019 17:00
Älvdalen, 2019/61 ventilationsarbeten 23.09.2019 17:00
Del Orsa, 2019/61 ventilationsarbeten 23.09.2019 17:00
Del Mora, 2019/61 ventilationsarbeten 23.09.2019 17:00
Löpande ventilationsarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/61 23.09.2019 17:00
Vinterväghållning för fastighetsbolagen i Älvdalen, 2019/44
Vinterväghållning i Älvdalen, 2019/29
Del 6) Lås, 2019/52 26.08.2019 17:00
Del 5) Brandlarm, 2019/52 26.08.2019 17:00
Del 4) Larmöverföring, 2019/52 26.08.2019 17:00
Del 3) Övervakningskameror, 2019/52 26.08.2019 17:00
Del 2) Passagesystem, 2019/52 26.08.2019 17:00
Del 1) Inbrottslarm, 2019/52 26.08.2019 17:00
Säkerhetstekniska tjänster och produkter, 2019/52 26.08.2019 17:00
Revisionstjänster Orsa, ramavtal, 2017/40
Verksamhetsanalys, 2017/46
Däckservice, 2017/52, Mora, Orsa och Älvdalen
Försäkringsmäklare, 2019/18
Snöröjning vid Nodavas anläggningar i Älvdalen, 2019/45 19.08.2019 17:00
Del Särna/Idre, 2019/51, elarbeten 19.08.2019 17:00
Del Älvdalen, 2019/51, elarbeten 19.08.2019 17:00
Del Orsa, 2019/51, elarbeten 19.08.2019 17:00
Del Mora, 2019/51, elarbeten 19.08.2019 17:00
Löpande elarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/51 19.08.2019 17:00
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende möbler och inredning, 2018/49 31.07.2020 17:00
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende mark- och väg-, mm -arbeten, 2017/82 18.06.2020 17:00
Del Särna/Idre, 2019/37, rörarbeten 10.06.2019 17:00
Del Älvdalen, 2019/37, rörarbeten 10.06.2019 17:00
Del Orsa, 2019/37, rörarbeten 10.06.2019 17:00
Del Mora, 2019/37, rörarbeten 10.06.2019 17:00
Löpande rörarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/37 10.06.2019 17:00
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende elarbeten, 2017/98 28.05.2020 13:00
Del Idre, 2019/29, vinterväghållning 24.06.2019 17:00
Del Särna, 2019/29, vinterväghållning 24.06.2019 17:00
Del Älvdalen norra, 2019/29, vinterväghållning 24.06.2019 17:00
Del Älvdalen södra, 2019/29, vinterväghållning 24.06.2019 17:00
Vinterväghållning i Älvdalen, 2019/29 24.06.2019 17:00
Del 2) Särnas/Idre, 2019/44 24.06.2019 17:00
Del 1) Älvdalen, 2019/44 24.06.2019 17:00
Vinterväghållning för fastighetsbolagen i Älvdalen, 2019/44 24.06.2019 17:00
Löpande golvarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/25
Löpande måleriarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/23
VA-arbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/16
Del Särna/Idre, 2019/25, golvarbeten 02.05.2019 17:00
Del Älvdalen, 2019/25, golvarbeten 02.05.2019 17:00
Del Orsa, 2019/25, golvarbeten 02.05.2019 17:00
Del Mora, 2019/25, golvarbeten 02.05.2019 17:00
Löpande golvarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/25 02.05.2019 17:00
Del Särna/Idre, 2019/23, måleriarbeten 23.04.2019 17:00
Del Älvdalen, 2019/23, måleriarbeten 23.04.2019 17:00
Del Orsa, 2019/23, måleriarbeten 23.04.2019 17:00
Del Mora, 2019/23, måleriarbeten 23.04.2019 17:00
Löpande måleriarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/23 23.04.2019 17:00
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende bevakning- mm -tjänster, 2018/17 09.04.2020 17:00
Utreda kommunens bilpool, 2019/21 23.04.2019 17:00
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende byggarbeten, 2017/96 03.04.2020 17:00
VA-arbeten, Mora, 2019/16 26.03.2019 17:00
VA-arbeten, Orsa, 2019/16 26.03.2019 17:00
VA-arbeten, Älvdalen, 2019/16 26.03.2019 17:00
VA-arbeten, Särna/Idre, 2019/16 26.03.2019 17:00
VA-arbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/16 26.03.2019 17:00
Försäkringsmäklare, 2019/18 15.04.2019 17:00
Lokalförsörjningsutredning, 2018/100 20.03.2019 17:00
Återannonserad processtöd till förändrings- och utvecklingsledning, 2019/1 12.02.2019 17:00
Processtöd till förändrings- och utvecklingsledning, 2019/1 28.01.2019 17:00
Truck, 2019/13 28.02.2019 17:00
Slangtvätt, 2018/99, återannonsering 18.02.2019 17:00
Slangtvätt, 2018/99 22.01.2019 17:00
Processkartläggning, 2019/8 11.02.2019 17:00
Konsultuppdrag i upprättande av förfrågningshandlingar, 2019/7 25.02.2019 17:00
Upprättande av tillståndsansökan för reningsverk, 2019/2 05.02.2019 17:00
Årsinhyrd grävmaskin, 2018/71
Del Orsa, 2018/105 31.01.2019 17:00
Del Älvdalen, 2018/105 31.01.2019 17:00
Del Särna/Idre. 2018/105 31.01.2019 17:00
Vägsand för sandning och sandfickor, 2018/105 Orsa och Älvdalen 31.01.2019 17:00
Uppdrag del 2 "Förändringsledning", 2018/88 14.01.2019 17:00
Uppdrag del 1 "Projektledning", 2018/88 14.01.2019 17:00
Processtöd till myndighetsutövning, 2018/88 14.01.2019 17:00
Förstudie avseende Mora kommuns Inköpscentral, 2018/91 17.12.2018 17:00
UV-system, 2018/93 03.12.2018 17:00
Återannonsering av dikning, 2018/52
Dagvattensystem Siljanssågen, 2018/73 07.11.2018 17:00
VA-anslutning Dryttvik, 2018/79 25.10.2018 17:00
Övertagande av fibernätsprojektering i Åsen, Älvdalen, 2018/68 25.10.2018 17:00
Årsinhyrd grävmaskin, 2018/71 22.10.2018 17:00
Systemstöd för lönekartläggning, 2018/48, återannonsering 10.10.2018 17:00
RFI avseende inredning av Moras nya brandstation, 2018/70 15.10.2018 13:00
Ombyggnation av äldreboende i Orsa, 2018/36 14.06.2018 16:00
Upprättande av VA-handlingar, 2018/74 24.09.2018 17:00
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32
TV-filmning av ledningar, ramavtal 2018/72 20.09.2018 17:00
Ramavtal om löpande grävarbeten avseende stadsnät i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/51
Markundersökningar i Östnor, Mora, 2018/53 30.08.2018 17:00
VA-anslutning Styversbacken, 2018/63 27.08.2018 17:00
Systemstöd för lönekartläggning, 2018/48 25.06.2018 17:00
Ramavtal om löpande grävarbeten avseende stadsnät i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/51 26.07.2018 17:00
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32 25.07.2018 17:00
Intrångsvärdering och liknande tjänster, ramavtal 2018/25
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32 14.06.2018 17:00
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4
Kost, mm -tjänster i Venjan, 2018/42 11.06.2018 17:00
RFI om kommande upphandling avseende grävarbeten 08.05.2018 17:00
Digerbergets skola samt infarter Styversbacken Orsa, byggentreprenad, 2018/40 15.05.2018 16:00
Ramavtal tekniska konsulter, projektering, 2017/31, Mora, Orsa och Älvdalen
Intrångsvärdering och liknande tjänster, ramavtal 2018/25 11.04.2018 17:00
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende byggarbeten, 2017/96 03.04.2018 16:00
Ramavtal, löpande elarbeten i Älvdalen, 2017/67
Skötsel av Moravattens anläggningar i Venjan, 2018/18 20.03.2018 17:00
Mikrobiologiska och kemtekniska analyser, 2017/85
Ombyggnation vattentornet i Mora, 2017/92 15.02.2018 17:00
Ramavtal revisionstjänster Orsa, 2017/40
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4 28.02.2018 16:00
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4 28.02.2018 17:00
Reserverad upphandling för förekommande tjänster och leveranser, 2017/66 08.02.2018 17:00
Ramavtal däckservice, 2017/74, Mora, Orsa och Älvdalen 31.01.2018 17:00
Mikrobiologiska och kemtekniska analyser, 2017/85 25.01.2018 17:00
Ramavtal, löpande elarbeten i Älvdalen, 2017/67 30.11.2017 17:00
Avloppspumpstationer-LTA, 2017/87 10.01.2018 16:00
Ramavtal tekniska konsulter som projektledare, 2017/28, Mora, Orsa, Älvdalen
2017 - Revisionstjänster, Älvdalen", AK KS 2017/01967 12.12.2017 00:00
Pedagogisk dokumentation inom förskola, 2017/17 15.06.2017 17:00
Utredning av kostsamverkan, 2017/71 23.11.2017 17:00
Request for information (RFI) avseende däcktjänster 13.11.2017 17:00
Rfid och självbetjäningsautomater till bibliotek, 2017/58 20.11.2017 17:00
Upprustning av Kyrkogatan, Mora, 2017/72 20.11.2017 17:00
Däckservice, 2017/52, Mora, Orsa och Älvdalen 18.09.2017 17:00
Genomförandestöd till arbete med organisationsförändring, 2017/60 16.10.2017 13:00
Multirink till Särna Älvdalen, 2017/51 22.08.2017 17:00
Utbyggnad av fiber i Älvdalen, 2017/49 12.09.2017 17:00
RFI, Däcktjänster, 2017/52 08.08.2017 13:00
Ramavtal tekniska konsulter, projektering, 2017/31, Mora, Orsa och Älvdalen 14.09.2017 17:00
Ramavtal tekniska konsulter som projektledare, 2017/28, Mora, Orsa, Älvdalen 14.09.2017 17:00
Verksamhetsanalys, 2017/45 22.08.2017 17:00
Ramavtal revisionstjänster Orsa, 2017/40 04.09.2017 17:00
Ryssa VA utbyggnation, 2017/32, ny återannonsering 22.08.2017 16:00
Ryssa VA utbyggnation, 2017/32, återannonsering 13.06.2017 16:00
Tekniska konsulter som projektledare, ramavtal, 2017/28, Mora, Orsa, Älvdalen
Projekteringskonsulter, ramavtal, 2017/31, Mora, Orsa och Älvdalen
Ramavtal revisionstjänster Mora, 2017/13 31.08.2017 17:00
RFI, ramavtal avseende revisionstjänster Orsa 10.07.2017 17:00
Montage av luftledning i Idre, Älvdalen, 2017/35 05.07.2017 17:00
RFI (Request for information) av Ramavtal revisionstjänster Mora, 2017/13 19.06.2017 17:00
RFI, tekniska konsulter i Mora, Orsa och Älvdalen 12.06.2017 17:00
Efterannonsering av systemstöd för kompetensbaserad rekrytering, 2016/83
Dragspelslunden byggupphandling, 2017/10, återannonsering 16.05.2017 17:00
Fasadrenovering, Hedvägen 12, Älvdalen, 2017/18 04.05.2017 17:00
RFI om Pedagogisk dokumentation inom Förskola, 2017/17 02.05.2017 13:00
Dragspelslunden byggupphandling, 2017/10 29.03.2017 17:00
Tak på lågreservoar, 2017/12 24.04.2017 17:00
Skolplattform, 2016/66, efterannons
Körjournal och fordonsförvaltning, 2016/85 15.06.2017 17:00
Ny annonserad Dagvattensystem Siljanssågen, 2016/67 03.01.2017 16:00
Renovering av hus 9, Naturbruksgymnasiet, Älvdalen, 2017/19 20.04.2017 17:00
RFI, körjournal, 2016/85 16.03.2017 13:00
Chefsutveckling, 2016/62.
Chefsutveckling, 2016/62
Beläggningsarbeten 2017-2020, Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/70 16.01.2017 13:00
Analys- och uppföljningsverktyg för upphandling och inköp, 2017/5 07.02.2017 17:00
Ny organisationsöversyn, en förstudie, 2016/79 10.01.2017 17:00
Organisationsöversyn, en förstudie, 2016/79 19.12.2016 13:00
Systemstöd för kompetensbaserad rekrytering, 2016/83 13.02.2017 17:00
Dagvattensystem Siljanssågen, 2016/67 12.12.2016 13:00
Skolplattform, 2016/66 05.12.2016 13:00
RFI om en organisationsöversyn 14.11.2016 13:00
Chefsutveckling, 2016/62 01.12.2016 17:00
Ryssa VA utbyggnation, 2016/48 24.10.2016 17:00
RFI "Chefsutveckling" 13.10.2016 13:00
RFI om Bilpool som tjänst 08.09.2016 13:00
e-utbildning, 2016/15
Luftmätning, 2016/54 15.09.2016 17:00
Lagstadgad revision av kommunala bolag i Mora och Orsa, 2016/45 31.08.2016 17:00
Ryggsäck med 4-färgstryck, 2016/59 05.08.2016 17:00
Bemanningstjänster inom socialförvaltning i Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/9
Utskriftstjänster inklusive produkter i Älvdalen, Orsa och Mora, 2015/62
Återställning av Vanån, 2016/36 17.06.2016 00:59
Utbyggnad av ortssammanbindande fibernät, Idre - Foskros, Älvdalens kommun, 2016/37 17.06.2016 00:59
Utskriftstjänster inklusive produkter i Älvdalen, Orsa och Mora, 2015/62 12.05.2016 00:59
Kommunhuset Älvdalen, generalentreprenad, 2016/33 10.06.2016 00:59
e-utbildning, 2016/15 10.06.2016 00:59
Ljusskyltar till Mora flygplats, 2016/32 11.05.2016 00:59
Utbyggnad av fibernät i Idre Kyrby, 2016/ 17.05.2016 00:59
Utbyte av balkonger, byggupphandling, 2016/23 21.04.2016 00:59
RFI, förnyad konkurrensutsättning av fordon 01.04.2016 13:00
RFI, Utskriftstjänster inklusive produkter 15.03.2016 13:00
Särna/Idre 14.04.2016 01:00
Älvdalen 14.04.2016 01:00
Orsa 14.04.2016 01:00
Mora 14.04.2016 01:00
Bemanningstjänster inom socialförvaltning i Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/9 14.04.2016 01:00
Särna/Idre 13.04.2016 13:00
Älvdalen 13.04.2016 13:00
Orsa 13.04.2016 13:00
Mora 13.04.2016 13:00
Ramavtal avseende byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalens kommunkoncern, 2016/11 13.04.2016 13:00

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija