Forsvarsbygg - viešieji pirkimai, skelbiami konkursai, planuojami pirkimai

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norvegija
Įmonės kodas: 975950662
Perkančiosios organizacijos aprašymas:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Ar norite matyti daugiau pirkimų? Registruokitės MERCELL IŠBANDYMUI ir matysite:

  • Viešųjų organizacijų pirkimus;
  • Viešųjų organizacijų pirkimų planus ir sudarytas sutartis;
  • Privačių organizacijų pirkimus;
  • Kitą informaciją, kuri padės padidinti pardavimus;


IŠBANDYTI MERCELL 7 DIENAS NEMOKAMAIPirkimo pavadinimas
Departamentas Pasiūlymo pateikimo terminas
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-18
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 2025-11-18
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 2026-09-14
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 2030-07-01
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 2032-04-08
R01196 Kontroll/service og vedlikehold kraner og løfteutstyr (6 delkontrakter) 2023-04-12
Kontrakt C02858 Prosjekt 100868 - Kai - kvalifikasjon 2023-05-02
R01031 - Alarmmottak 2023-04-14
Rammeavtale bedriftshelsetjeneste Region Nord (RENO) 2023-03-31
2023/490 Renovering Rypeveien 35, Porsangmoen, Porsanger kommune 2023-03-31
R01150 - Digitale tjenester - tilbudsfase 2023-04-25
R01355 - Elektroniske låser 2023-05-05
2022/5491 Renovering kaserne 1, Trondenes, Harstad kommune 2023-03-30
710237 - Riving 4-mannsbolig Idrettsveien 5, Skjold - Målselv kommune 2023-04-24
2023021716 - Etablering av nødstrøm Region vest Setnesmoen 2023-04-26
Konkurranse C03585 Generalentreprise RVS - 100809 2023-05-16
Prekvalifisering - Konkurranse C03595 – EBA Forlegninger Akkasæter - 100975 2023-04-05
Konkurranse C03595 – EBA Forlegninger Akkasæter - 100975 2023-05-09
C03717 Strakstiltak festningsmurer Fredriksten Festning - 100907 2023-04-17
R01347 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester Region Vest, Distrikt Sørvest, Område Rogaland 2023-04-18
R01348 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Vest, Distrikt Sørvest, Område Rogaland 2023-04-18
C03716 Strakstiltak festningsmurer Akershus Festning - 100907 2023-04-17
2023/322 Renovering Boligfløy Velferden, Skjold, Målselv kommune 2023-04-24
R01345 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Vest, distrikt Vestland, område Bergen og omegn 2023-04-18
Prekvalifisering - 100467 - bygging av kontorbygg i Rena leir 2023-04-13
100793 - C03806 - Totalentreprise - Etablering av bakkedrivstoffanlegg - Ørland 2023-05-05
Innovasjonspartnerskap - Mobile, fleksible og bærekraftige bygg til F-35 - Forsvarsbygg - Ny utlysning - Kvalifiseringsfase 2023-04-19
100467 - bygging av kontorbygg i Rena leir 2023-05-26
2022/5640 Renovering kaserne Kirkenes, Høybuktmoen, Sør-Varanger kommune 2023-05-04
Innovasjonspartnerskap - Mobile, fleksible og bærekraftige bygg til F-35 - Forsvarsbygg - Ny utlysning - Konkurransefase 2023-06-09
2022/2860 Etablere toaletter i tilbygg, samt renovere eksist.toaletter, Rusta og Heggelia leir, Målselv kommune 2023-04-28
2022/5266 Rammeavtale: Levering av pellets til Huseby og Bæreia - region øst 2023-05-01
C04139 - 100731 - Totalentreprise - Porsangmoen - Perimetersikring 2023-04-21
C04096 - Støytiltak utenfor Evenes flystasjon - Entreprise 2 - 100816 2023-04-24
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 2024-11-01 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 2024-11-01 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Masterdata management Avrop på rammeavtale 2023-09-15 Tonje Dahle Devoteam AS (hovedenhet)
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 2024-11-01 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 2024-11-01 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 2025-01-01 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Digitalisering av teknisk service Avrop på rammeavtale 2024-01-02 Tonje Dahle Atkins Norge AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 2026-02-01 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01174 "prosjektledelse og prosjektstøtte" - Konsulenttjenester: Prosjektledelse insourcing av renhold Avrop på rammeavtale 2024-02-01 Tonje Dahle HRP AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Minikonkurranse R01057 - Tak- og fasadearbeid Sverresborg Avrop på rammeavtale 2023-10-28 Tonje Dahle Åsane Byggmesterforretning AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 2024-09-20 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 2024-03-01 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS

Šiuo metu organizacija neturi aktyvių pirkimų. Norėdami matyti aktualius pirkimus pagal Jūsų veiklos sritį - spauskite "Išbandyti nemokamai" viršuje ir suteiksime prieigą prie visos informacijos. Matysite viešuosius pirkimus, privačių organizacijų pirkimus, planuojamus pirkimus ir kt. informaciją.

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva