SYKEHUSINNKJØP HF - viešieji pirkimai, skelbiami konkursai, planuojami pirkimai

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norvegija
Įmonės kodas: 916879067
Perkančiosios organizacijos aprašymas:

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Ar norite matyti daugiau pirkimų? Registruokitės MERCELL IŠBANDYMUI ir matysite:

  • Viešųjų organizacijų pirkimus;
  • Viešųjų organizacijų pirkimų planus ir sudarytas sutartis;
  • Privačių organizacijų pirkimus;
  • Kitą informaciją, kuri padės padidinti pardavimus;


IŠBANDYTI MERCELL 7 DIENAS NEMOKAMAIPirkimo pavadinimas
Departamentas Pasiūlymo pateikimo terminas
Kanylebøtter og risikoavfallsbeholdere - Rammeavtale til helseforetakene i Helse Nord 2023-02-06
Avhending, sletting og sanering av brukt IKT-utstyr, Helse Nord 2023-02-08
Artroskopi og sportsmedisinske produkter til helseforetakene i Helse Sør-Øst 2023-03-02
Diatermiapparater og røykavsug til Helse Stavanger HF 2023-01-31
Kvalifisering: Øyeutstyr til Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 2023-02-03
Tilbudsfase: Øyeutstyr til Universitetssykehuset Nord-Norge 2023-03-06
ST220048 Kapillærelektroforese instrument 2023-02-01
Scopiutstyr til Helse Stavanger HF 2023-02-20
Rehabilitering Kjøkken Ålesund sjukehus 2023-01-31
Operasjonsbord til Akershus universitetssykehus HF 2023-02-01
Kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg og manuelle slokkesystem Vestre Viken HF 2023-02-13
Håndverkertjenester til St. Olavs hospital HF 2023-02-02
Konkurranse: Vikartjenester - sykepleier, spesialsykepleier og jordmor til helseforetakene i Norge 2023-04-14
Nasjonal avtale - Telefoni 2023-02-06
Nasjonal avtale - Telefoni 2023-03-06
Renholdstjenester i leide kontorlokaler til Helse Nord IKT Tromsø 2023-02-20
Passiv brannsikring (branntetting) til Sykehuset Levanger 2023-02-09
Respirasjonsutstyr til nye UNN Narvik 2023-02-10
Universalt gjennomlysningsstativ til Helse Bergen HF 2023-02-13
Immunhistokjemisk fargemaskin med instrumentspesifikke reagenser og forbruksvarer til avdeling for patologi-St. Olavs hospital HF vs2 2023-02-16
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 2029-04-09
Programvare for overvåkning og lagring av CTG data til Finnmarkssykehuset HF 2023-02-06
Kanyler, veneprøver til Helse Nord og Helse Midt-Norge 2023-02-17
Kvalifikasjon: Programvare til opptaksenheter i observasjonsrom 2023-02-24
Cochleaimplantater med tilhørende utstyr til helseforetakene i Norge 2023-02-16
Programvare til opptaksenheter i observasjonsrom 2023-03-31
Operasjonsbord med transporttralle til Sykehuset i Vestfold HF 2023-02-17
Kvalifisering: Leverandør av logistikktjeneste HPV hjemmetest Livmorhalsprogrammet ved Oslo universitetssykehus HF, Kreftregisteret. 2023-02-14
Cochleaimplantater med tilhørende utstyr til helseforetakene i Norge 2023-03-15
Tilbudsfase: Leverandør av logistikktjeneste HPV hjemmetest Livmorhalsprogrammet ved Oslo universitetssykehus HF, Kreftregisteret. 2023-03-15
Cholangioskop 2023-02-01
Pulsoksymeter håndholdte - HMN - saksnr. 2022/472 2023-02-13
Helseekspress til Vestre Viken HF 2023-03-20
Vask og tørk av tekstiler, Nye UNN Narvik 2023-02-01
Raw material and packaging for production of cosmetic ointments and creams, Sjukehusapoteka Vest HF 2023-02-13
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 2029-10-29
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 2030-10-31
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 2032-06-25
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 2032-06-25
Iskrem til helseforetakene i Norge 2023-02-06
Sårbehandlingsprodukter for helseforetakene i Helse Nord - markedsdialog 2023-02-03
Vannforsyning til skumanlegg for helikopterplattform Bodø – Nordlandssykehuset HF 2023-02-02
Heiser til Kongsvinger sykehus 2023-03-01
Rustfrie trillebord til Nye UNN Narvik, Nye Hammerfest Sykehus og Sjukehuset Nordmøre og Romsdal 2023-02-03
Innovasjonspartnerskapskontrakt Lokal produksjon av tørket blodplasma for levering til Helse Bergen HF 2023-02-10
Mobiltelefoner og nettbrett til helseforetakene i Norge 2023-01-30
Databriller til Helse Vest RHF 2023-01-30
Pipettespisser for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF 2023-02-13
DNA-ekstraksjonskit til Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus 2023-02-10
Papir, Plast og Cateringprodukter til helseforetakene i Norge 2023-02-06
Ultrafrysere til Helse Midt-Norge 2023-02-20
Renholdsmaskiner gulv, NHS og NUN - markedsdialog 2023-01-31
IOM maskiner til Helse Bergen HF 2023-01-30
Digitalt renholdssystem HMR 2023-02-06
Tilbudsfase i konkurranse fulldigitalisert røntgenapparat og mobile røntgenapparat til Helse Bergen HF 2023-02-15
Pre- prosesseringsinstrument for FISH til Helse Stavanger HF 2023-01-31
Invitasjon til markedsdialog: Instrument til automatisk ekstraksjon av nukleinsyrer til Sykehuset Østfold HF 2023-01-30
Prekvalifisering i konkurranse MR 3 T til Helse Bergen HF 2023-02-20
Instrumentering dyrkningsbasert diagnostikk SNR(HMR HF) vII 2023-02-27
Systemløsning for renhold til helseforetakene i Helse Vest 2023-02-17
Tilbudsfase: Systemløsning for renhold til helseforetakene i Helse Vest 2023-03-24
EEG system til Helse Bergen HF - prekvalifisering 2023-02-20
EEG system til Helse Bergen HF - tilbudsfase 2023-03-13
Helseekspress til Vestre Viken HF 2023-02-17
Tilbudsfase i konkurranse MR 3 T til Helse Bergen HF 2023-03-13
Diverse reagenser til forbehandling av prøvemateriale for nukleinsyre- og PCR-oppsett for levering til Helse Bergen HF 2023-02-23
Vannrenseanlegg til dialysemaskiner 2023-02-15
Helautomatisk molekylært analyseinstrument viruskvantitering til Universitetssykehuset Nord-Norge 2023-02-03
Lysbehandling til nyfødte i Helse Vest RHF 2023-02-06
Laboratorieautoklaver SNR 2023-02-06
Leie av ambulansebåtstasjon på Tjøtta, Helgelandssykehuset HF 2023-03-02
Analysepaneler for mikrosatelitt instabilitet for kapillærelektroforese for levering til Helse Bergen HF 2023-02-09
Analyseinstrument resistensbestemmelser til Nordlandssykehuset 2023-01-31
Taktekking og blikkenslagerarbeid 2023-01-31
Operasjonsbord til Stord sjukehus - Helse Fonna HF 2023-02-17
Kar- og thoraxkirurgi til helseforetakene i Norge 2023-02-10
Prosedyrepakker radiologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst 2023-02-22
CPAP maskiner til nyfødt intensiv - Haugesund sjukehus, Helse Fonna HF 2023-02-17
ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2 Entreprise 01 Rivning deler Ø-blokk og grunnarbeider 2023-02-23
Petriskåler til Mikrobiologisk avdeling for levering til Helse Bergen HF 2023-02-14
Utskifting av heis for Førde Sentralsjukehus ved Helse Førde HF 2023-02-15
Adgangskort til Helse Nord RHF m. flere - ny utlysning 2023-02-13
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 2100-01-01 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 2025-11-05 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 2050-03-16 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 2030-08-22 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 2030-05-01 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
MTU Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
Rørleggertjenester ved Sykehuset Østfold Rammeavtale 2024-01-03 Simon Bruun Eidhammer Daugybinis

Šiuo metu organizacija neturi aktyvių pirkimų. Norėdami matyti aktualius pirkimus pagal Jūsų veiklos sritį - spauskite "Išbandyti nemokamai" viršuje ir suteiksime prieigą prie visos informacijos. Matysite viešuosius pirkimus, privačių organizacijų pirkimus, planuojamus pirkimus ir kt. informaciją.

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva