Viešieji pirkimai ir kita informacija - paieška

Periodas

Pilna pirkimų paieška yra prienama tik Mercell prenumeratoriams

Norėdami matyti visus pirkimus - registruokitės: PILNA PAIEŠKA - 7 dienos nemokamai

Čia matysite tik dalį Mercell skelbiamų pirkimų ir negalėsite atlikti paieškos pagal norimus kriterijus.

Pirkimo pavadinimas Pasiūlymų pateikimo terminas
Kultūros ir švietimo paskirties pastato Šilo g. 15, Vilniuje, paprastojo remonto darbai; (Vertė: 161 937 eur); K2;K3;K4
Vilniaus Antakalnio pradinė mokykla
Antspaudo plokštelė (45); (Vertė: 8 eur); K2
Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas
Asmens higienos gaminiai; (Vertė: 50 700 eur); K2
SENEVITA
Gimnastikos kilimėlis; (Vertė: 214 eur); K2
Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas
Poveikio aplinkai vertinimo paslaugos (sklaidos modeliavimas); K2;K3;K4
Kauno kogeneracinė jėgainė, UAB
Konteinerių konteinerinėms aikštelėms pirkimas (požeminiai ir tekstilės konteineriai); K2;K3
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB
Anykščių r. Nausodės k.v. melioracijos pr. Nr. 5 (1967), Nr. 6 (1966), Nr. 7 (1974), Nr. 9 (1983) remontas TDP parengimas ir darbų atlikimas; (Vertė: 119 376 eur); K1;K2
Anykščių rajono savivaldybės administracija
„Anykščių r. Troškūnų sen. Vaidlonių k. v. melioracijos projekto Nr. 6 (1976) griovių ir juose esančių statinių remontas”. Projektavimas, ekspertizė, darbai .; (Vertė: 20 273 eur); K1;K2
Anykščių rajono savivaldybės administracija
„Anykščių r. Skiemonių sen. Pūstalaukių k. v. melioracijos projekto Nr. 9 (1971) griovių ir juose esančių statinių remontas“(projektavimas, ekspertizė, darbai); (Vertė: 21 909 eur); K1;K2
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Projekto „Anykščių rajono Piktagalio k. v. melioracijos projekto Nr. 6 (1975) melioracijos statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, rekonstrukcija“ TDP ir darbų atlikimas; (Vertė: 52 300 eur); K1
Anykščių rajono savivaldybės administracija
„Anykščių r. Viešintų sen. Viešintų k. v. melioracijos projekto Nr. 9 (1972) griovių ir juose esančių statinių remontas“ (projektavimas, ekspertizė, darbai); (Vertė: 9 818 eur); K1;K2
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas. Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija, rangos darbai; (Vertė: 1 845 181 eur); K2;K3
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Optinių skaidulų linijų įrengimas ir nuoma; K2
Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
Buitinių oro kondicionierių techninio aptarnavimo ir remonto paslauga.; K2
Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
Kompiuterinė, tinklo, telekomunikacinė ir organizacinė įranga.; K2
Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
DRAUDIMO PASLAUGOS; (Vertė: 35 000 eur); K1;K2;K3;K4
Jonavos ligoninė VŠĮ
Joniškio miesto Sodininkų tako kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbai; K2
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Kepalių seniūnijos kelio A12-Sabačiūnai-Šlapakiai kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbai; K2
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Projekto ,,Užterštos naftos produktais teritorijos Jurbarko r. sav., Girdžių sen., Būtrimų k. sutvarkymas“ užterštos teritorijos sutvarkymo techninė priežiūra; K2;K3;K4
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Projekto „Gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimas Jurbarkų ir Šimkaičių seniūnijų kaimuose techninės priežiūra; K2;K3;K4
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Projekto „Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Belvederio, Pieštvėnų ir Tamošių kaimuose“ rangos darbai; K2;K3;K4
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Smukučių jungiamosios gatvės Jurbarko miesto Mituvos, Pasakos, Pušaitės ir Šilelio mėgėjų sodų teritorijoje rekonstravimas su techninio darbo projekto parengimu; K2
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Jurbarko seniūnijos Vakaro ir Vėjūnės gatvių kapitalinis remontas su techninio darbo projekto parengimu; K2
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje Mituvos upės slėnyje, Jurbarko mieste, rangos darbai; K2;K3;K4
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Jurbarko miesto Tujų, Paupio ir Topolių gatvių kapitalinis remontas su techninio darbo projekto parengimu; K2;K3
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymo darbai; K2;K3
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimo paslaugos; K2;K3;K4
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymo darbų techninės priežiūros paslaugos; K2;K3
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Suprojektuotų žemės sklypų paženklinimas ir kadastro duomenų bylų parengimas; K2;K3;K4
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko, generolo Jono Žemaičio-Vytauto vadavietės dangčio tvarkybos darbų projektas; K2;K3
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Projekto „Turgaviečių ir viešųjų tualetų įrengimas Viešvilės miestelyje ir Juodaičių kaime“ techninės priežiūra; K2;K3;K4
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Projekto „Paviršinio vandens surinkimo ir nuleidimo sistemų įrengimas Skirsnemunės ir Pilies kaimuose ir turgavietės įrengimas Skirsnemunės kaime“ techninės priežiūra; K2;K3;K4
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Panemunės pilies parko tvarkymo darbai; K2;K3;K4
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
A.Giedraičio-Giedriaus gatvės rangos darbų techninės priežiūros paslaugos; K2;K3
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje techninės priežiūros paslaugos; K2;K3
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Panemunės pilies parko tvarkymo darbų techninės priežiūros paslaugos; K2;K3
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Tymų, raudoniukės ir parotito vakcinos; (Vertė: 9 990 eur); K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Erkinio encefalito vakcinos suaugusiems; (Vertė: 9 500 eur); K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Tikslinė transporto priemonė; (Vertė: 32 332 eur); K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Apšvietimo įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 7 650 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Kraujo tyrimų prietaiso techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 7 200 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Autorefraktometro-keratometro techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 10 500 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Masažo stalų techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 13 200 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Laboratorinių centrifugų techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 20 000 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Automatinių hematolognių analizatorių techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 23 700 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Svarstyklių techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 36 300 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
VšĮ Karoliniškių poliklinikos pastato, esančio L. Asanavičiūtės g. 27A, Vilniuje, A korpuso 3 aukšto remontas; (Vertė: 145 000 eur); K2;K3
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Elektropeilis; (Vertė: 36 000 eur); K2;K3
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
EKG aparatas; (Vertė: 3 800 eur); K2;K3
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Veloergometras; (Vertė: 22 000 eur); K2;K3
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Holterio monitoriai; (Vertė: 12 000 eur); K2;K3
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Medicinos prietaisai; (Vertė: 10 354 eur); K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
AKS matavimo prietaisas; (Vertė: 2 500 eur); K2;K3
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
VšĮ Karoliniškių poliklinikos pastato, esančio Karaliaučiaus g. 11, Vilniuje, remontas; (Vertė: 145 000 eur); K2;K3
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Reagentai ir eksploatacinės medžiagos C-reaktyvynio baltymo ir FOB diagnostiniam analizatoriui (CRB pilaitė, FOB); (Vertė: 35 000 eur); K1
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Kitos įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 225 000 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Vonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 27 000 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Chirurginės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 39 000 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Oftalmologinės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 40 500 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Ultragarsinės diagnostinės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 52 500 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Rentgenologinės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 60 000 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Rentgenologinės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 42 000 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Diagnostinės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 90 000 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Oftalmologinės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 102 000 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Fizioterapinės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 118 500 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Odontologinės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 121 500 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Laboratorinės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 99 000 eur); K1;K2
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Kilimėlių po kėdėmis pirkimas; (Vertė: 1 404 eur); K1
Kauno miesto savivaldybės administracija
Kilimėlių nuomos ir keitimo paslauga (po neįvykusio); (Vertė: 1 652 eur); K2
Kauno miesto savivaldybės administracija
Slaugos įranga; (Vertė: 1 240 eur); K2
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras
Apgyvendinimo paslaugų Trakuose ir Marijampolėje pirkimas (11594); K2
Lietuvo geležinkeliai AB, Krovinių vežimo direkcija, Krovinių ekspedijavimo departamentas LG ekspedicija
Keleivinio autobuso su vairuotoju nuomos paslaugų pirkimas; K2
Lietuvo geležinkeliai AB, Krovinių vežimo direkcija, Krovinių ekspedijavimo departamentas LG ekspedicija
Vieningos kibernetinių incidentų valdymo sistemos (angl. SIEM - Security Information and Event Management) programinė įranga (11750); K2
Lietuvo geležinkeliai AB, Krovinių vežimo direkcija, Krovinių ekspedijavimo departamentas LG ekspedicija
Užrakinamos saugyklos; (Vertė: 5 000 eur); K2;K3;K4
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Užuolaidos, portjeros, medžiaginės žaliuzės; (Vertė: 4 000 eur); K2;K3;K4
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Vaizdo stebėjimo sistemos vystymas; (Vertė: 4 000 eur); K2;K3
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Nedenatūruotas alkoholis; (Vertė: 23 140 eur); K2
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Transporto paslaugos LSMUL Kauno klinikų filialo Kulautuvos reabilitacijos ligoninės darbuotojams vežti; (Vertė: 20 814 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos
Išorinės kokybės kontrolės paslauga; (Vertė: 8 264 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos
Sanitariniai vienkartiniai užtiesalai; (Vertė: 1 876 eur); K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos
Medikamentas Idebenonas; K2
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos
Dyzelinių generatorių techninė priežiūra; (Vertė: 18 000 eur); K1
Litesko UAB
Biuro baldai. Kėdės; K1
LITGRID AB
Biuro baldai korpusiniai baldai; K1
LITGRID AB
Biuro baldai. Minkšti baldai ir kita; K1
LITGRID AB
Jūros dugno tyrimų kabelio tiesimui konsultacinės paslaugos; K2
LITGRID AB
110 kV OL VE2-VE3 L2 ruožo tarp atramų Nr. 6 ir Nr. 5 kabeliavimas; K2
LITGRID AB
Klaipėdos 330/110/10 TP įrenginių skleidžiamo triukšmo slopinimo priemonių įrengimas; K2
LITGRID AB
Atramų metalo konstrukcijų storio matavimo paslauga; K2
LITGRID AB
Baterijų energijos kaupimo sistemos įrengimas Lietuvos EES; K2
LITGRID AB
Mach 2 mokymai; K2
LITGRID AB
Smūgiams atsparaus pakeliamo kelio užtvaro įrengimas LITPOL; K3
LITGRID AB
Elektros balanso ir sisteminių paslaugų planavimo, valdymo ir ataskaitų sistemos STATERA priežiūros ir vystymo paslaugos; K2
LITGRID AB
Techninės ir demonstracinės įrangos pirkimas; (Vertė: 636 363 eur); K2;K3
Marijampolės profesinio rengimo centras
Draudimo paslaugos; K2;K3;K4
Nacionalinis vėžio institutas
Cheminiai reagentai; K2;K3;K4
Nacionalinis vėžio institutas
Laboratoriniai reagentai bei papildomos priemonės su analizatoriais panaudos būdu; K2;K3;K4
Nacionalinis vėžio institutas
Popierius krepinis; K2;K3;K4
Nacionalinis vėžio institutas
Iridis; K2;K3;K4
Nacionalinis vėžio institutas
Radioaktyviosios medžiagos; K2;K3;K4
Nacionalinis vėžio institutas
Vietos renginyje nuomos paslaugos; (Vertė: 1 000 eur); K2;K3;K4
Nacionalinis žiedas, VšĮ
TPLK pastato V. Kudirkos g. 97 ir II terapijos korpuso pastato V.Kudirkos g. 99b, Šiauliuose, rekonstravimo, įrengiant tarp jų jungiamąjį tunelį, statybos darbai; (Vertė: 635 000 eur); K2
Respublikinė Šiaulių ligoninė VŠĮ
Administracinio pastato, esančio Lukiškių g. 2 rekonstravimo, techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas; K2
Turto bankas VĮ
Administracinio pastato, esančio Lukiškių g. 2 rekonstravimo, techninio projekto ir darbo projektų ekspertizės paslaugos; K3
Turto bankas VĮ
Administracinių pastatų patalpų ir teritorijos valymo paslaugos; (Vertė: 105 432 eur); K2
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyrius
Medienos ruošos paslaugos; (Vertė: 294 000 eur); K2
Valstybinių miškų urėdija VĮ
Miškininkystės ir miškų apsaugos paslaugos; (Vertė: 57 209 eur); K2
Valstybinių miškų urėdija VĮ
Medicinos reikmenų pirkimas; (Vertė: 710 eur); K1
Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras
Pašto paslaugos; (Vertė: 300 eur); K1
Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras
Vaistai; (Vertė: 30 000 eur); K1
Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras
Automobilis; (Vertė: 24 340 eur); K2;K3
Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras
Pieno ir jo produktų pirkimas; (Vertė: 24 000 eur); K1
Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras
Medicininės metalinės spintos; (Vertė: 700 eur); K2
Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras
Medicininės metalinės spintos; (Vertė: 700 eur); K2
Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras
Medicininės lovos; (Vertė: 5 081 eur); 2019-04-01 - 2020-09-30
Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras
Virtuvės įrankių pirkimas; (Vertė: 1 000 eur); K1
Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras
Kilnojamieji įžemikliai (įrenginių); K3
Verslo aptarnavimo centras UAB
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, STADIONO RYTINĖS TRIBŪNOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ VIEŠASIS PIRKIMAS; (Vertė: 124 000 eur); K2;K3
Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras
Sportinės aprangos pirkimas; (Vertė: 15 000 eur); K2;K3
Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras
Mikrospirometrai; (Vertė: 10 045 eur); 2019-07-12
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Eilių registravimo sistemos; (Vertė: 85 484 eur); 2019-11-05
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Patalpų remontas Kalniečių padalinyje; (Vertė: 109 719 eur); 2019-10-14
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Medicininės priemonės gydytojų ir procedūriniams kabinetams; (Vertė: 21 221 eur); 2019-07-12
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Šilainių poskyrio pritaikymas neįgaliųjų poreikiams; (Vertė: 136 800 eur); 2020-04-20
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Odontologų darbo vietos; (Vertė: 251 149 eur); 2020-05-04
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Transporto priemonės; (Vertė: 96 462 eur); 2019-06-07
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Medicininiai baldai; (Vertė: 31 044 eur); 2019-07-12
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Rentgeno prietaisai; (Vertė: 16 400 eur); 2020-05-27
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Medicininės priemonės gydytojų ir procedūriniams kabinetams; (Vertė: 43 095 eur); 2019-07-12
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Multifunkciniai spausdintuvai; (Vertė: 36 181 eur); 2019-04-29
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Baldai gydytojų ir procedūriniams kabinetams; (Vertė: 111 057 eur); 2020-02-10
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Otorinoftalmoskopai; (Vertė: 17 181 eur); 2019-07-12
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Autoklavai; (Vertė: 26 440 eur); 2019-07-12
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Kompiuteriai su programine įranga; (Vertė: 14 276 eur); 2019-04-29
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Medicininės priemonės; (Vertė: 20 091 eur); 2020-05-04
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Privalomi darbuotojų profilaktiniai tyrimai; (Vertė: 45 000 eur); K2;K3;K4
Vilniaus viešasis transportas UAB
Reprezentacinės priemonės su VŠT logo; K1;K2;K3;K4
VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI AB
Informavimui ir reklamai skirti produktai; K1;K2;K3;K4
VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI AB
Fizinės apsaugos paslaugų pirkimas; K2
VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI AB
Finansų vadovų klubo narystė; K2
VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI AB
Medicininė įranga; (Vertė: 30 076 eur); 2019-04-30
VŠĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas Všį Šeškinės polikliklinikoje; (Vertė: 371 160 eur); K1;K2
Šeškinės poliklinika VŠĮ
Projekte "Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Šilalėje, J.Basanavičiaus g. 25 pastatų rekonstravimas ir plėtra" numatyto teritorijos sutvarkymo ir aptvėrimo techninio darbo projekto parengimas; 2019-03-06
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija
Antžeminių konteinerių įsigijimo, pusiau požeminių konteinerių aikštelių projektavimo bei įrengimo statybos darbų pirkimas; (Vertė: 604 846 eur); K2;K3;K4
Širvintų rajono savivaldybės administracija
Teritorijos valymas ir priežiūra Pamėnkalnio 13, Vilnius; (Vertė: 56 528 eur); K2
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Apgyvendinimo paslaugos; (Vertė: 13 884 eur); K2
Baltų Centras
Maitinimo paslaugos; (Vertė: 20 000 eur); K2
Baltų Centras
Grindų dangos keitimas; (Vertė: 12 600 eur); K2;K3
Jonavos Panerio pradinė mokykla
Informacinės sistemos ir jų priežiūros paslaugos; K2
Lietuvos energijos tiekimas UAB
Informacinių technologijų ir telekomunikacijų infrastruktūros; K2
Lietuvos energijos tiekimas UAB
Elektriniai paspirtukai; K2
Lietuvos energijos tiekimas UAB
Darbų saugos paslaugos; K2
Lietuvos energijos tiekimas UAB
Trumpalaikė transporto nuoma; K2
Lietuvos energijos tiekimas UAB
Parkavimo leidimo montavimas automobiliui; K2
Lietuvos energijos tiekimas UAB
Informacinių technologijų ir telekomunikacijų sistemų vystymo paslaugos; K2
Lietuvos energijos tiekimas UAB
Mokinių maitinimo paslauga; (Vertė: 90 000 eur); K2;K3
Jonavos Panerio pradinė mokykla
Automatinis išorinis defibriliatorius; K2;K3;K4
Lietuvos energijos gamyba AB
Teritorijos perimetro apsauga ir jos integravimas į esamą apsaugos sistemą; K2
Lietuvos energijos gamyba AB
Bendro naudojimo automobilių nuoma; K2
Eurakras, UAB
Duomenų teikimo paslauga (Remit); K2
Eurakras, UAB
FOTOVOLTINĖS SAULĖS ELEKTRINĖS IR JŲ ĮRENGIMO BEI PROJEKTAVIMO DARBAI (ĮSKAITANT IR PROJEKTO PARENGIMĄ PAJUNGIMUI PRIE ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ); (Vertė: 0 eur); K2
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Mokinių maitinimo paslaugų pirkimas; (Vertė: 54 000 eur); K2;K3
Antano Smetonos gimnazija
VAISTAI IR REAGENTAI (MAŽOS VERTĖS); (Vertė: 58 000 eur); K1;K2;K3;K4
Jonavos ligoninė VŠĮ
Interaktyvūs ekranai; (Vertė: 80 991 eur); 2019-02-25
Juodšilių "Šilo" gimnazija
Viešinimo ir komunikacijos paslaugos; (Vertė: 98 000 eur); K2;K3
Kaunas IN, VšĮ
Analitikos sistemos darbo vietų licencijų pirkimas; (Vertė: 11 570 eur); K2
Kauno miesto savivaldybės administracija
Antrinių žaliavų išrūšiavimo paslaugos pirkimas; (Vertė: 1 eur); K2;K3
Kauno švara UAB
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos, sporto paskirties inžinerinių statinių, Savanorių g. 56, Kretingoje, rekonstravimo projekto parengimas ir statybos darbų atlikimas; (Vertė: 1 eur); K2;K3;K4
Kretingos rajono savivaldybės administracija
Kuršėnų miesto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra; (Vertė: 1 666 000 eur); K2
KURŠĖNŲ VANDENYS, UAB
Dokumentų, tyrimų ir analitinių straipsnių vertimo raštu paslaugos; K2;K3
Lietuvos bankas
IBM E950 arba lygiavertis serveris su techniniu palaikymu; K2;K3
Lietuvos bankas
Tinklo komutatorius su techniniu palaikymu; K2;K3
Lietuvos bankas
Oracle DB EE arba lygiavertės licencijos su techniniu palaikymu; K2;K3
Lietuvos bankas
Integruotos jūros stebėjimo sistemos modernizavimo paslaugos; (Vertė: 82 000 eur); K2;K3;K4
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba
Elektros energija (ir jos tiekimas)(Karinių ir kruizinių laivų terminalas); (Vertė: 170 000 eur); K2
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba
Elektros energija (ir jos tiekimas); (Vertė: 432 727 eur); K2;K3;K4
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba
Teritorijos valymas ir priežiūra Pagubės 63, Vilnius; (Vertė: 148 760 eur); K2
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Kelmų rovimas ir utilizavimas, VĮAC Raudondvaris; (Vertė: 24 793 eur); K3
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Pastato ir inžin. tinklų ekspertizė, įvairios inžinerijos palaugos VĮAC*; (Vertė: 16 528 eur); K2;K3;K4
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro patalpų (402, 403 kab. ir koridoriaus) paprastojo remonto darbų pirkimas; (Vertė: 10 270 eur); K2
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Socialinių tinklų Facebook ir Instagram paskyros atliekų prevencijos ir tvarkymo tema turinio kūrimo ir palaikymo paslaugos; (Vertė: 24 793 eur); K2
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Vaizdo klipų aplinkos taršos prevencijos temomis transliavimo paslaugos; (Vertė: 138 935 eur); K2
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Spausdintuvų kasetės (originalios); (Vertė: 330 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Dažų kasetės spausdintuvams ( lygiavertės); (Vertė: 661 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Diagnostinės medžiagos; (Vertė: 1 652 eur); K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Diagnostikos prietaisai; (Vertė: 1 050 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Vienkartinės medicinos priemonės; (Vertė: 82 eur); K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Vaistai, medikamentai; (Vertė: 330 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Mokymo priemonė - Med. chemijos laboratoriniai darbai 3 dalis (Organinė chemija); (Vertė: 1 239 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Kompiuterinės įrangos priežiūra ir remontas; (Vertė: 200 eur); K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Miežiai GI; (Vertė: 5 000 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Kviečiai GI; (Vertė: 3 000 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Urėja melžiamoms karvėms GI; (Vertė: 1 157 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Santechnikos prekės (vandentiekio ir šildymo medžiagos) GI; (Vertė: 1 800 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Reprezentacinės paslaugos (maitinimas); (Vertė: 914 eur); K2
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
NI EML šuntai; (Vertė: 2 396 eur); K1
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Kompiuterių remonto paslaugos GI; (Vertė: 2 000 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Spausdintuvų kasečių pildymas GI; (Vertė: 1 800 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Medicininės ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos; (Vertė: 1 000 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Žolių sėklos GI; (Vertė: 3 000 eur); K1;K2;K3
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Atliekų tvarkymo paslaugos GI; (Vertė: 2 975 eur); K1;K2
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Veterinarijos laboratorijos paslaugos pašarų tyrimui GI; (Vertė: 3 000 eur); K2
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Dokumentų naikiklis; (Vertė: 165 eur); K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Vokai siuntimui; (Vertė: 57 eur); K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Pašto ženklas; (Vertė: 227 eur); K2;K3
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Planšetės dėklas; (Vertė: 150 eur); K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Atmintinė; (Vertė: 132 eur); K2;K3
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Kietasis diskas; (Vertė: 330 eur); K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Rankų plovimo losjonas, skystis rankų dezinfekcijai; (Vertė: 495 eur); K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Stendas; (Vertė: 247 eur); K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Iškaba prie durų; (Vertė: 247 eur); K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Žaliuzių remontas; (Vertė: 247 eur); K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Toneriai (lygiaverčiai); (Vertė: 1 239 eur); K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Bintas medvilninis nesterilus; (Vertė: 289 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Biuro kėdė; (Vertė: 4 123 eur); K2;K3
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Kompiuterių remontas; (Vertė: 2 066 eur); K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Baldų remontas; (Vertė: 400 eur); K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
GFL distiliatorius; (Vertė: 1 983 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Inkubatorius 50 l; (Vertė: 1 818 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Stacionarus kompiuteris; (Vertė: 1 652 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Plovikliai (skirti indų plovimo mašinoms); (Vertė: 247 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Vienkartinės operacinės pižamos; (Vertė: 1 652 eur); K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Slaugos fakulteto Eivenių g. 2, Kaunas papildomų rangos darbų (baseino šilumokaičio įrengimas) ir darbo projekto parengimas; (Vertė: 6 666 eur); K2
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Reagentai ir papildomos priemonės tėkmės citometrui; (Vertė: 171 428 eur); K2;K3
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos
Reagentai imunogramos atlikimui; (Vertė: 9 518 eur); K2
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos
Geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų surinkimo tinklų inventorizacija ir teisinė registracija Mažeikių m. ir rajone; K2
Mažeikių vandenys UAB
Ultragarsinė diagnostinė sistema; K2;K3;K4
Nacionalinis vėžio institutas
Medicinos įranga; K2;K3;K4
Nacionalinis vėžio institutas
Medicinos prietaisai ir pagalbinės medicininės priemonės; K2;K3;K4
Nacionalinis vėžio institutas
Elektrochirurginio generatoriaus, polimerinių klipų, laringinių kaukių ir žymeklių pirkimas; 2019-04-18
Nacionalinis vėžio institutas
Vandens sienelė relaksacijai; K2;K3;K4
Nacionalinis vėžio institutas
Medicininės nitroninės kalkės; K2;K3;K4
Nacionalinis vėžio institutas
Gumuotų tekstilės ir plastikiniai gaminiai; K2;K3;K4
Nacionalinis vėžio institutas
Medicininė įranga; K2;K3
Nacionalinis vėžio institutas
Chirurginiai instrumentai ir pagalbinės medicininės priemonės; K2;K3;K4
Nacionalinis vėžio institutas
Medicininės necheminės ir hematologinės medžiagos, chirurginiai siuvimo reikmenys; K2;K3;K4
Nacionalinis vėžio institutas
Dujų terapijos, deguonies pateikimo priemonės; K2;K3;K4
Nacionalinis vėžio institutas
Reklaminių filmų gamybos paslaugos; (Vertė: 200 eur); K2;K3;K4
Nacionalinis žiedas, VšĮ
Biotualetai; K2
PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS AB
Med. prekės I (Ultragarsas,reanim. lova,švirkšt.pomp.,diržai, vaikštynės, proced.staliukas ir t.t) Nr. 3882; K2
Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė VŠĮ
Med.prek II (Perkėl,vežimėl,spint,laš,vonia,stalai,bason.plov,stelaž,kušet,kėdė,term,dvirat,vent) Nr. 3883; K2
Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė VŠĮ
Vienkartinės urologinės priemonės Nr. 3888; K2
Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė VŠĮ
Reagentai ir eksploatacinės priemonės kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų ir oksimetrijos tyrimams Nr. 3885; K2
Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė VŠĮ
Švaros ir higienos palaikymo priemonės; K1;K2;K3;K4
Ukmergės ligoninė VŠĮ
Automobilio pirkimas; (Vertė: 24 340 eur); K2;K3
Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras
Medicininių lovų pirkimas; (Vertė: 5 081 eur); K2;K3
Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras
Sveikatos draudimo ir draudimo administravimo paslaugų pirkimas; K4
Verslo aptarnavimo centras UAB
Duomenų talpykla skirta virtualių mašinų rezervinėms kopijoms; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Techninei priežiūrai skirtų dujų balionų nuoma; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Dviejų automobilinių alkoblokų vieno mėnesio nuoma; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Įranga, apsauganti nuo kritimo; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Kartoninės dėžės; K2;K3;K4
Verslo aptarnavimo centras UAB
Dujos; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
35 kV oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo objektais Panevėžio regione, darbai; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Atliekų dėžės; K2;K3;K4
Verslo aptarnavimo centras UAB
DN500 sklendės pirkimas; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
DSRĮ patikros prietaiso PLEXOR 2 remonto paslauga; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Dujų slėgio reguliatorius su telemetrijos davikliu ir kasetinis dujų filtras; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Profesinio rizikos vertinimo specialisto (-ų) konsultavimo paslaugos (-a).; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Ravetti įrangos atsarginės dalys DN 200-250, DN 300; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Skirstomojo dujotiekio sandarumo tikrinimo dujos; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Nario mokestis; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Konferencijų salės nuoma ir kavos pertraukos; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Teisinės paslaugos įvairiais klausimais, kai aiški konsultacijų apimtis; K2;K3;K4
Verslo aptarnavimo centras UAB
Sieninis laikiklis; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Transporto priemonių veiklos nuomos paslaugos; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Automobilių stovėjimo aikštelių prie Tarptautinio Vilniaus ir Kauno oro uostų paslaugas; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Dovanos darbuotojams; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Sveikatos draudimo ir draudimo administravimo paslaugų pirkimas; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
LE Inovacijų centro video klipo gamyba; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
LE Inovacijų Hakatonas_Login; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Ravetti įrangos atsarginės dalys DN 300; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Elektrinių paspirtukų priežiūros ir remonto paslaugos; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Juridinių asmenų kreditingumo tikrinimas; K2
Verslo aptarnavimo centras UAB
Tunelio remonto darbai; (Vertė: 136 363 eur); K2
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė VŠĮ
Ant.57 Korpusų ,,A" ir ,,C" šalto, karšto, ir cirkulicinio magistralinių vandentiekių vamzdinų remontas; (Vertė: 58 000 eur); K3
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė VŠĮ
Šalto, karšto vandentiekio, nuotekų tinklų ir šildymo sistemų ir tinklų avarijų likvidavimas; (Vertė: 24 000 eur); K2
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė VŠĮ
Judriojo telefono ryšio paslaugos; (Vertė: 4 000 eur); K2;K3
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė VŠĮ
Ant.57 Šildymo sistemos įvadinio ŠP vamzdyno remonto darbai; (Vertė: 12 500 eur); K2
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė VŠĮ
Žemės sklypų kadastrinių matavimų, formavimo ir pertvarkymo planavimo dokumentų rengimo ir vidutinės rinkos vertės apskaičiavimo paslaugos; (Vertė: 10 553 eur); K2
Šakių rajono savivaldybės administracija
Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto (taisymo) darbai; (Vertė: 247 933 eur); K2
Šilutės rajono savivaldybės administracija
Mėsą ir jos gaminiai; (Vertė: 5 000 eur); K3;K4
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Įvairios maisto prekės; (Vertė: 5 200 eur); K3;K4
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Mokinių pažintinė veikla; (Vertė: 618 eur); K2;K3;K4
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Informacinių technologijų prekės; (Vertė: 100 eur); K1;K2;K3;K4
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Gėrimai; (Vertė: 1 500 eur); K3;K4
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Virtuvės patalpų ventiliacinės sistemos ir įrengimų valymas nuo riebalų; (Vertė: 50 eur); K3
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Šaltinių gyvūninių produktų (ŠGP) ir biologiškai skaidžių atliekų surinkimo ir išvežimo perdirbti paslaugos; (Vertė: 220 eur); K1;K2;K3;K4
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Spaudiniai; (Vertė: 3 600 eur); K1;K2
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Pienas ir jos gaminiai; (Vertė: 1 100 eur); K3;K4
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Kvalifikacijos kėlimas; (Vertė: 1 439 eur); K1;K2;K3;K4
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Chemijos priemonių Dozavimo sistemas,(chemijos prekės indaplovei); (Vertė: 250 eur); K3
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Mokinių maitinimo paslaugos pirkimas; (Vertė: 48 000 eur); K2
Ukmergės Pašilės progimnazija
Maitinimo paslaugos; (Vertė: 52 000 eur); K2;K3
Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla
Transporto priemonės privalomosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos; (Vertė: 201 eur); 2019-04-01 - 2020-06-30
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Techninė apžiūra (mokyklinis autobusas); (Vertė: 50 eur); K1;K2;K3;K4
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Kenkėjų kontrolės paslaugos; (Vertė: 150 eur); K1;K2;K3;K4
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Transporto priemonės eksploatavimo prekės; (Vertė: 5 600 eur); K1;K2;K3;K4
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Gesintuvų patikra; (Vertė: 140 eur); K4
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Ūkinės prekės; (Vertė: 500 eur); K1;K2;K3;K4
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Raštinės reikmenys; (Vertė: 500 eur); K1;K2;K3;K4
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija
Programinio valdymo medienos apdirbimo laboratorijos įranga; (Vertė: 153 786 eur); K2
Alytaus profesinio rengimo centras
Personalo valdymo ir darbo laiko apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos, darbuotojų savitarnos modulių licencijos su garantine (nemokama) autorine priežiūra ir pogarantine autorine priežiūra; K2;K3
Centro poliklinika VŠĮ
Dalyvavimas renginyje; K2
Investuok Lietuvoje VŠĮ
Bibliotekos patalpų, esančių Laisvės al. 57, Kaune, tvarkybos darbai ir paprastojo remonto darbai; (Vertė: 433 884 eur); K2
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
Liemenės; (Vertė: 53 eur); K2
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Šalmai; (Vertė: 293 eur); K2
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Informacijos diodas; (Vertė: 150 000 eur); K2;K3;K4
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba
Riedėjimo takų vertikalaus ženklinimo keitimas; (Vertė: 34 710 eur); K2;K3;K4
Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė
Originalios spausdintuvų kasetės; (Vertė: 70 165 eur); K2
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
Elektrochirurginis kauteris, defibriliatorius, šviesolaidis artroskopinei įrangai ir medicininė vonia fototerapijai; (Vertė: 14 462 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos
Ligonių lovos; (Vertė: 21 487 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos
Dangų atstatymo ir remonto darbai; (Vertė: 163 000 eur); K2
Litesko UAB
Sporto aikštyno statybos darbų pirkimas; K2
Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla
Saulės elektrinės projektavimo ir įrengimo kartu su reikalinga įranga paslaugų pirkimas; K2;K3
Mažeikų r. savivaldybės kultūros centras
Bangų gatvės pėsčiųjų dviračių tako (nuo Klaipėdos pl. iki Vytauto g.) statybos Palangoje techninio darbo projekto bendrosios ekspertizė paslaugos pirkimas; K2
Palangos miesto savivaldybės administracija
Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pastato (Ramygalos g. 16, Panevėžys) atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai; K2
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Lengvasis automobilis lizingo būdu; K2
TOKSIKA UAB
Kuro pirkimas; K2
Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės vandenys"
Valymo paslaugos; (Vertė: 53 628 eur); K2
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius
Pašalpų, kompensacijų ir kitų socialinių išmokų išmokėjimo Varėnos miesto ir rajono teritorijoje gyvenantiems asmenims pašto skyriuje ar asmens namuose paslaugos; (Vertė: 74 380 eur); K2
Varėnos rajono savivaldybės administracija
E-Parašo USB raktų pirkimas; K1
Verslo aptarnavimo centras UAB
Saulės jėgainių įrengimo darbai; (Vertė: 52 232 eur); 2019-10-01
Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centras "Viltis"
Saulės jėgainių projektavimo paslaugos; (Vertė: 1 750 eur); 2019-07-01
Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centras "Viltis"
Autocisternos nuoma; K2
VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI AB
Renginių organizavimo paslaugos; K2
VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI AB
Išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms kompensacijų skaičiavimo paslauga; K2
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Medicinos priemonių technimės priežiūros ir remonto paslaugos; (Vertė: 107 000 eur); K3;K4
Šilutės ligoninė VŠĮ
Projekto Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Rytų regiono žuvivaisos poskyrio tvenkinių ir hidrotechninių statinių, esančių Vilniuje, Vinkšnų g. 6, rekonstravimas; (Vertė: 66 115 eur); K2
Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
Megaometro C.A 6523 patikra; (Vertė: 57 eur); K2
Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas
Teptukai adatos; (Vertė: 244 eur); K2
Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas
Antspaudas; (Vertė: 570 eur); K2
Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas
Sandarinimo poveržlių komplektai; (Vertė: 210 eur); K2
Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas
Investicijų projekto parengimas; (Vertė: 2 370 eur); 2019-04-15
Šiaulių sporto mokykla Atžalynas
Medicinos centro informacinės sistemos priežiūros ir palaikymo paslauga; (Vertė: 1 eur); K1
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras
Tinklo papildymo vandens paruošimo sistemų įrenginių remontas, priežiūra, periodinis patikrinimas ir kt.; (Vertė: 40 000 eur); K1
Kauno energija AB
Naujų vandens gręžinių įrengimo darbai; (Vertė: 50 000 eur); K2
Kauno energija AB
Katilų vamzdžių keitimo darbai; (Vertė: 100 000 eur); K1
Kauno energija AB
Kuro transporterių remontas ir priežiūra; (Vertė: 35 000 eur); K1
Kauno energija AB
Pelenų transporterių remontas ir priežiūra; (Vertė: 35 000 eur); K1
Kauno energija AB
Pakurų mūro remontas ir priežiūra; (Vertė: 35 000 eur); K1
Kauno energija AB
Dūmtraukių remontas ir priežiūra; (Vertė: 35 000 eur); K1
Kauno energija AB
Betonavimo darbai; (Vertė: 50 000 eur); K2
Kauno energija AB
Metalo apdirbimas; (Vertė: 15 000 eur); K1
Kauno energija AB
Ežerėlio katilinės rezervinio garo katilo DKVR 6.5-13 Nr. 3 pakeitimas iki 1.5 MW galios; (Vertė: 150 000 eur); K1
Kauno energija AB
Kondensacinio ekonomaizerio ir naujo dūmtraukio įrengimas katilinėje A. Smetonos al. 65A; (Vertė: 130 000 eur); K2
Kauno energija AB
Saulės kolektoriaus įrengimas Raudondvario katilinėje; (Vertė: 120 000 eur); K2
Kauno energija AB
Saulės kolektoriaus įrengimas katilinėje Plento g. 28; (Vertė: 132 000 eur); K2
Kauno energija AB
Katilų, vartų, svarstyklių, dujų įrenginių, degiklių ir kitų įrenginių remontas ir priežiūra; (Vertė: 35 000 eur); K1
Kauno energija AB
Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Neveronių katilinėje; (Vertė: 130 000 eur); K2
Kauno energija AB
Kauno miesto ir Kauno rajono katilinių mazuto ūkio likvidavimas; (Vertė: 300 000 eur); K2
Kauno energija AB
Šilumos tiekimo tinklų jungtis nuo ŠK 4Ž-34-5-8' prie pastato Statybininkų g. 4 iki ŠK 9Ž-4-5 prie pastato Savanorių pr. 287A, Kaunas; (Vertė: 72 000 eur); K1
Kauno energija AB
Naujo dujinio katilo įrengimas "Inkaro" katilinėje; (Vertė: 900 000 eur); K2
Kauno energija AB
Medienos laikymo aikštelės įrengimas; (Vertė: 50 000 eur); K2
Kauno energija AB
Petrašiūnų elektrinės rezervinio kuro ūkio modernizavimas; (Vertė: 200 000 eur); K2
Kauno energija AB
Širma; (Vertė: 500 eur); K2
Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras VŠĮ
Analizatorių techninė priežiūra ir remontas; (Vertė: 1 200 eur); K2
Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras VŠĮ
FNTT darbuotojų vakcinavimo paslaugos; K2
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
Automobilinis kuras (Benzinas A-95 ir dyzelinas); (Vertė: 127 822 eur); K2
Aplinkos apsaugos agentūra
Gamtinių dujų, jų perdavimo ir skirstymo paslaugų pirkimas; K4
Alytaus šilumos tinklai UAB
Mobilios biokuro katilinės iki 1 MW šiluminės galios įsigijimas su montavimo darbais; (Vertė: 700 000 eur); K1
Kauno energija AB
Girionių katilinės biokuro katilų Nr. 2 ir 3 pakeitimas; (Vertė: 1 400 000 eur); K4
Kauno energija AB
Mobilių biokuro katilinių įsigijimas su montavimo darbais; (Vertė: 700 000 eur); K1
Kauno energija AB
Vandens paruošimo ūkio modernizavimas Pergalės katilinėje; (Vertė: 400 000 eur); K3
Kauno energija AB
Noreikiškių katilinės biokuro katilo iki 1 MW galios įrengimas; (Vertė: 400 000 eur); K1
Kauno energija AB
Akumuliacinių termofikacinio vandens tinklo vandens talpų įrengimas; (Vertė: 300 000 eur); K3
Kauno energija AB
Gamybos generavimo iš AEI (atsinaujinantieji energijos ištekliai) plėtra; (Vertė: 900 000 eur); K3
Kauno energija AB
Šilumos tiekimo vamzdyno izoliacijos atnaujinimas; (Vertė: 320 000 eur); K1
Kauno energija AB
Šilumos tiekimo tinklų statyba į LEZ; (Vertė: 1 860 000 eur); K1
Kauno energija AB
Šilumos tiekimo tinklų statyba į Panemunės mikrorajoną; (Vertė: 1 000 000 eur); K1
Kauno energija AB
Šilumos tiekimo tinklų statyba į Palemono mikrorajoną; (Vertė: 500 000 eur); K1
Kauno energija AB
Šilumos tiekimo tinklų jungtis tarp ŠK 6T-10-20 ir 6T magistralės ties pastatu Baltijos g. 11, Kaunas; (Vertė: 78 000 eur); K1
Kauno energija AB
Investicijos dėl Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 2012/27/ES; (Vertė: 1 400 000 eur); K3
Kauno energija AB
Kauno rajono savivaldybės reguliaraus susisiekimo priemiestinių autobusų aptarnavimo paslaugos; (Vertė: 27 696 eur); K2;K3
Kauno rajono savivaldybės administracija
Nuotekų tinklų Svencelės k. statyba; (Vertė: 370 000 eur); K2
Klaipėdos vanduo AB
Sistemos "Microsoft Dynamics Nav2013R2" priežiūros paslaugos; (Vertė: 190 000 eur); K2
Klaipėdos vanduo AB
Elektros prekės; (Vertė: 305 785 eur); K2
Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė
Bilietų platinimo į Lietuvos nacionalinio dramos teatro organizuojamus (įskaitant kartu su partneriais) ir jo erdvėse vykstančius renginius paslaugos (įskaitant ilgalaikio turto nuomą); (Vertė: 182 000 eur); K2
Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Viešųjų ryšių paslaugos; (Vertė: 19 800 eur); K2
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Reprezentacinė paslaugos - Gala dinner, Inovacijų pusryčiai (Projektas EIT); (Vertė: 2 479 eur); K1
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Metodinės priemonės (spausdiniai); (Vertė: 165 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Stacionarus kompiuteris su programine įranga darbo vietai (komplektas) 2vnt.PC3; (Vertė: 1 322 eur); K1;K2
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Kvalifikacijos kėlimas (tobulinimosi kursai); (Vertė: 247 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Stacionarūs kompiuteriai darbo vietoms; (Vertė: 1 800 eur); K1
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Ultragarso aparato remontas, elementų keitimas; (Vertė: 2 000 eur); K2;K3
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Stambieji pašarai galvijams GI ūkis (sudegus šienui ir šiaudams); (Vertė: 8 264 eur); K1;K2
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Vienkartiniai maišeliai; (Vertė: 16 eur); K2
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Vienkartiniai puodeliai; (Vertė: 74 eur); K2
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Spausdintuvų kasetės (lygiavertės); (Vertė: 495 eur); K1;K2;K3;K4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Veterinarijos gydytojo paslaugos GI; (Vertė: 35 000 eur); K1;K2
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Bendro naudojimo prekės; (Vertė: 132 405 eur); K2
Litesko UAB
Lengvojo automobilio nuoma; K2;K3
Nacionalinis vėžio institutas
Elektros prekės; (Vertė: 23 000 eur); K2
Nacionalinis vėžio institutas
Tualetų su dušais konteinerių nuomos paslaugos; (Vertė: 3 000 eur); K2;K3;K4
Nacionalinis žiedas, VšĮ
Atitvarų remonto ir įrengimo darbai; (Vertė: 3 500 eur); K2;K3;K4
Nacionalinis žiedas, VšĮ
Sterilizatoriai; (Vertė: 30 000 eur); K2
Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, VŠĮ
Priemonės infuzinei terapijai; (Vertė: 9 600 eur); K2
Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė VŠĮ
Projektavimo paslaugos (C korpuso techninio parengimo paslaugos); K2
Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė VŠĮ
Mokinių maitinimo paslaugų pirkimas; (Vertė: 108 000 eur); K2
Ukmergės r. Želvos gimnazija
Medicininė įranga reanimacinės lovos komplektui; (Vertė: 70 000 eur); K2
Utenos ligoninė VŠĮ
Miškininkystės ir miškų apsaugos paslaugos; (Vertė: 394 910 eur); K2
Valstybinių miškų urėdija VĮ
Miškininkystės paslaugos; (Vertė: 185 640 eur); K2;K3;K4
Valstybinių miškų urėdija VĮ
Miškininkystės ir miškų apsaugos paslaugos; (Vertė: 394 910 eur); K2;K3;K4
Valstybinių miškų urėdija VĮ
Rangos darbų pirkimas; (Vertė: 250 000 eur); K2;K3
Kauno miesto poliklinika, VšĮ
Mokslo paskirties pastato (7.11.), Virginijaus Druskio g. 11, Vilniuje, paprastojo remonto darbai (II statybos etapas); (Vertė: 284 677 eur); 2019-04-12
Vilniaus Jono Pauliaus 2-oji Gimnazija
Lektorių paslaugų pedagoginių ir psichologinių žinių kursams visuomenės sveikatos priežiūros specialistams pirkimas; K2;K3
Vilniaus Miesto Savivaldybės Visuomenės Sveikatos Biuras
Turizmo informacinės sistemos infrastruktūros ženklinimo Šiaulių mieste rangos darbai; K3;K4
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Želdyno projekto įgyvendinimas; K2
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Mokinių maitinimo paslaugų pirkimas; (Vertė: 70 000 eur); K2;K3
Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija
Donoro kortelės; (Vertė: 1 500 eur); K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Tarnybinio automobilio žymėjimas; (Vertė: 200 eur); K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Tarnybinio automobilio tepalų keitimas; (Vertė: 100 eur); K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresų modulio įdiegimo Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre paslauga; (Vertė: 1 000 eur); K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Detalės serveriams; (Vertė: 450 eur); K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Mėgintuvėliai donoro kraujui; (Vertė: 258 eur); K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Koordinatorių kuprinė; (Vertė: 90 eur); K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Tarnybinio automobilio valytuvai; (Vertė: 60 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Donoro kortelių dublikatai; (Vertė: 20 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Spausdino popierius (A4 formatas); (Vertė: 500 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kanceliarinės prekės; (Vertė: 500 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Buities ir higienos prekės (tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai, skystas muilas); (Vertė: 500 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kitos prekės; (Vertė: 400 eur); 2019-01-01
Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla
Kanceliarinių prekės; (Vertė: 1 000 eur); 2019-01-01
Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla
Ryšių paslaugos; (Vertė: 400 eur); 2019-01-01
Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla
Transporto paslaugos; (Vertė: 9 000 eur); 2019-01-01
Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla
Spausdintuvų ir kompiuterių r.; (Vertė: 1 700 eur); 2019-01-01
Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla
Vanduo; (Vertė: 400 eur); 2019-01-01
Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla
Draudimas; (Vertė: 300 eur); 2019-01-01
Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla
Bendruomeninių paslaugų centro pastato adresu Bažnyčios g.11, Kluoniškių km., Zapyškio sen. statybos darbų pirkimas; K2;K3
Zapyškio bendruomeninių paslaugų centras VšĮ
Kuras; (Vertė: 3 000 eur); 2019-01-01
Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla
Darbuotojų mokymo paslaugos; (Vertė: 700 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kelionių organizavimo paslaugos; (Vertė: 3 700 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Mobiliųjų telefonų pokalbių įrašymo aparatinės ir programinės įrangos modernizavimo ir palaikymo paslaugos; (Vertė: 6 000 eur); K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kalendoriai; (Vertė: 160 eur); K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Tarnybinio automobilio draudimas (privalomas civilinės atsakomybės ir Kasko); (Vertė: 350 eur); K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų įregistravimas Juridinių asmenų registre; (Vertė: 35 eur); K3
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Virtualaus fakso paslaugų pirkimas; (Vertė: 140 eur); K3
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Mobilusis internetas kompiuteryje; (Vertė: 230 eur); K3
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Judriojo ryšio paslaugos; (Vertė: 500 eur); K3
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Apsauginis stiklas telefonui; (Vertė: 30 eur); K2
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Marškinėliai akcijoms (su užrašu); (Vertė: 400 eur); K2
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Informacinis plakatas (pastatomas); (Vertė: 150 eur); K2
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Ugniasienės diegimo darbai; (Vertė: 605 eur); K1
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Tarnybinio automobilio techninė apžiūra; (Vertė: 20 eur); K1
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų įregistravimas Juridinių asmenų registre; (Vertė: 35 eur); K1
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro palaikymo paslaugos; (Vertė: 10 000 eur); K1
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kuras tarnybiniam automobiliui; (Vertė: 4 500 eur); K1
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Naujienų agentūros paslaugos (pranešimų talpinimui); (Vertė: 380 eur); K1
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro modernizavimo paslaugos; (Vertė: 3 500 eur); K1;K2
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Teisės aktų vertimo paslaugos; (Vertė: 800 eur); K2;K3
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Socialinio reklamos/vaizdo klipo sukūrimas; (Vertė: 400 eur); K2;K3
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Reprezentacinės prekės ir paslaugos; (Vertė: 1 500 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Padėkų gamyba; (Vertė: 200 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Mokinių maitinimo paslaugos pirkimas; (Vertė: 91 000 eur); K2
Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinė mokykla
Atmintinių RITS spausdinimo paslaugos; (Vertė: 200 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Tarnybinio automobilio oro kondicionavimo sistemos remontas ir priežiūra; (Vertė: 150 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Tarnybinio automobilio raktelio-pultelio elementų keitimas; (Vertė: 20 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Automobilių langų plovimo skysčio pirkimas; (Vertė: 30 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Tarnybinio automobilio plovimo paslaugos; (Vertė: 100 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Tarnybinio automobilio detalių keitimas ir remontas; (Vertė: 850 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Programinė įranga; (Vertė: 460 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kompiuterinės įrangos komponentai; (Vertė: 520 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Stacionarūs kompiuteriai; (Vertė: 2 400 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kompiuterinės; (Vertė: 300 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Eksploatacinės medžiagos org. technikai; (Vertė: 500 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai; (Vertė: 120 eur); K1;K2;K3;K4
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Prieiga prie INFOLEX teisės aktų duomenų bazės ir teismų praktikos duomenų bazės; (Vertė: 660 eur); K1
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Valymo ir higienos priemonės; (Vertė: 700 eur); 2019-01-01
Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla
Remontas ir aptarnavimas; (Vertė: 5 500 eur); 2019-01-01
Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla
Maitinimo paslaugos; (Vertė: 52 000 eur); 2019-01-01
Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla
Spausdinių ir mokymo prekės; (Vertė: 1 400 eur); 2019-01-01
Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla
Kvalifikacijos kėlimas; (Vertė: 700 eur); 2019-01-01
Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla
Ūkinės prekės; (Vertė: 6 000 eur); 2019-01-01
Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinė mokykla
Suvirinimo laboratorijos įrangos pirkimas; (Vertė: 259 878 eur); K2
Alytaus profesinio rengimo centras
Grafinio dizaino ir reklamos kūrimo, gamybos ir įgyvendinimo paslaugos; (Vertė: 190 000 eur); K2
Investuok Lietuvoje VŠĮ
Pastato, adresu Žeimių g. 17, Jonavoje, plytelių remonto darbai; (Vertė: 1 000 eur); K2
Jonavos rajono savivaldybės administracija
Kaišiadorių rajono savivaldybės melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remonto rangos darbai; (Vertė: 135 053 eur); K2;K3
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Trimeriai ir vejapjovės; K2
Kauno švara UAB
Maišai atliekoms; (Vertė: 200 eur); K2;K3
Kelmės rajono savivaldybės administracija
Rankiniai įrankiai; (Vertė: 100 eur); K2;K3
Kelmės rajono savivaldybės administracija
Patalpų Mokyklos g. 11 Šaltenių k. elektros instaliacijos remontas; (Vertė: 120 eur); K2;K3
Kelmės rajono savivaldybės administracija
Valstybės tarnautojų atsakomybės draudimo brokerių paslaugos; (Vertė: 0 eur); K2;K3
Kelmės rajono savivaldybės administracija
Valstybės tarnautojų atsakomybės draudimo paslaugos; (Vertė: 5 000 eur); K2;K3;K4
Kelmės rajono savivaldybės administracija
Apgyvendinimo paslauga konferencijos metu; K2;K3
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Bendravimo (emocinių) sunkumų turinčių vaikų (7-17 m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos pagal programos „Vyresnysis draugas“ metodiką; K1;K2
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Maitinimo organizavimo paslauga Klaipėdos mieste; K1;K2
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Partnerystės projekto „Sporto ir laisvalaikio centro statyba“ suteikiant koncesiją partnerystės projekto konkurso sąlygų, koncesijos sutarties ir specifikacijos projektų patikslinimas; K1;K2
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Klaipėdos miesto partnerio Kuji miesto (Japonija) delegacijos apgyvendinimo paslauga; K2;K3
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Vertimo žodžiu iš/į lietuvių į/iš užsienio kalbas paslauga; K2
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Krovininio mikroautobuso nuoma egzaminų medžiagai pavežti iš Vilniaus; K2;K3
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Klaipėdos piliavietės šiaurinės kurtinos muziejinės ekspozicijos įrengimo darbai; K2;K3
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Transporto priemonių vasarinių padangų pirkimas; K1;K2
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Kavos aparato remontas; K1;K2
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Daugiaaukščio garažo statybos adresu Bangų g. 3 ir gretimame infrastruktūros sklype, Klaipėdoje techninio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės pirkimas; K1;K2
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas: Klaipėdos miesto pristatymas tarptautinėje kruizinio verslo parodose 2019 m.; K1;K2
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Etnokultūros centro, Bažnyčių g. 4, Klaipėda pastato langų ir durų paprastojo remonto darbai su projektavimu, bei vidaus durų keitimo darbai; K1;K2
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Priešgaisrinių reikalavimų vykdymas Klaipėdos miesto lopšelyje – darželyje ,,Pingvinukas“; K2;K3
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Priešgaisrinių reikalavimų vykdymas Klaipėdos miesto lopšelyje – darželyje ,,Du gaideliai“ ir mokykloje darželyje ,,Varpelis“; K2;K3
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Transporto priemonių vasarinių padangų pirkimas; K2
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Mokslo paskirties pastato rekonstravimo į sporto paskirties pastatą Paryžiaus Komunos g. 14A, Klaipėdoje, techninės priežiūros paslauga; K2
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

REGISTRUOKITĖS NORĖDAMI MATYTI VISĄ INFORMACIJĄ

DĖMESIO:  čia matote tik dalį Mercell skelbiamų pirkimų ir negalite atlikti paieškos pagal norimus kriterijus.

Norėdami matyti visus pirkimus ir kitą informaciją - registruokitės pilnai Mercel versijai.

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

521 2 69 22
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva