Žalieji pirkimai

Žalieji pirkimai - informacija ir aprašymai. Pirkimų prenumerata pagal Jūsų sritį

Žalieji pirkimai - kas tai?

Žaliasis viešasis pirkimas - tai viešasis pirkimas į kurio viešojo pirkimo kondicijas perkančioji organizacija įtraukia bent mažiausius galimus aplinkosaugos kriterijus, o produktas atitinka būtent tam produktui visus aplinkos ministro įsakymu patvirtintus mažiausius galimus aplinkos apsaugos reikalavimus. Taip pat yra ir išplėstiniai kriterijai, kurie taikomi pasirinktinai kiekvienu atskiru atveju.

Žalieji pirkimai plačiau

Organizacija renkasi produktus atsižvelgdama į produkto daromą poveikį aplinkai kai kuriose ar visuose produkto būsenos stadijose, o ne tik į produktų kokybę ir kainą. Jeigu viešieji pirkimai vykdomi pagal aplinkosaugos kriterijus, jie yra vadinami žaliaisiais. Terminas žalieji pirkimai pirmą kartą buvo paminėtas 2002 m. Johanesburge vykusiame pasaulio valstybių vadovų susitikime.

Žaliųjų pirkimų nauda yra ta, kad aplinkai parankių ir mažai kenkiančių ar išvis nekenkiančių produktų ir paslaugų kiekis didėja, kadangi didėja ir žaliųjų pirkimų skaičius, kurie skatina tik aplinkai palankius ir naudingus produktus. Kitos žaliųjų pirkimų savybės bei naudos:

  • Įsigytam produktui gaminti, paslaugai suteikti ar darbams atlikti išeikvojama mažiau gamtinių išteklių, o tuo pačiu mažiau teršiama ir aplinka;
  • Suvartojama mažiau energijos;
  • Sumažina įmonės kenksmingą poveikį aplinkai.

Žalieji pirkimai Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėsė padeda pagerinti aplinkos apsaugą, imasi sprendimų, kurie apriboja atliekų susidarymo kiekį, perdirbamų ir vėl pakartotinai naudojamų produktų gamybą bei skatina technologijas, kurios nekenkia aplinkai.

Norint standartizuoti informaciją apie ekologiškai teigiamus produkto, gaminio ar paslaugos bruožus, sukurta gausu įvairių ekologinių ženklų. Taip yra padedama  vartotojams ar įmonėms pasirinkti ekologija pasižyminčius gaminius, produktus ir paslaugas. Šie ženklai suteikia naudingos informacijos apie gaminio gamybą ir sąnaudas gamybos metu.

Įranga ir naudojamos medžiagos įtakoja gaminio ar produkto kainą, todėl perkant pigesnį gaminį ar produktą rizikuojama gauti ne tik prastesnės kokybės, bet ir aplinkai kenkiantį produktą ar gaminį, kuris galbūt kenkia aplinkai ir jo gamybos proceso metu.

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva