Pirkimų būdai

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

Kur skelbiama?

Mažos vertės pirkimai gali būti skelbiami centrinės viešųjų pirkimų sistemoje arba atliekami CVP IS priemonėmis neskelbiant. Tai reiškia, kad  kvietimą dalyvauti per  CVP IS gauna tik perkančios organizacijos parinktos įmonės.Viešieji pirkimai apklausos būdu dažnai vykdomi ir ne CVP IS priemonėmis - atliekamos apklausos žodžiu arba raštu.

Galimi pirkimų būdai:

 • Supaprastintas atviras konkuras (supaprastintas mažos vertės pirkimas)
 • Apklausa (raštu, žodžiu)

Mažos vertės pirkimų vertė:

Prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 145 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio)

SUPAPRASTINTI VIEŠIEJI PIRKIMAI

Kur skelbiama?

Supaprastinti viešieji pirkimai vykdomi per CVP IS sistemą.

Galimi pirkimų būdai:

 • Supaprastintas atviras konkursas
 • Supaprastintas ribotas konkursas
 • Supaprastingos skelbiamos derybos
 • Supaprastingos neskelbiamos derybos
 • Supaprastintas projekto konkursas
 • Apklausa (raštu)

Supaprastintų pirkimų vertė:

Tai pirkimai, kurių vertė yra mažesnė už nustatytas tarptautinio pirkimo vertės ribas.

TARPTAUTINIAI PIRKIMAI

Kur skelbiama?

Tarptautiniai pirkimai skelbiami tiek TED duomenų bazėje, tiek nacionalinėje sistemoje (CVP IS).

Galimi pirkimo būdai:

 • Atviras konkursas
 • Ribotas konkursas
 • Skelbiamos derybos
 • Neskelbiamos derybos
 • Konkurencinis dialogas

Tarptautinio pirkimo vertės ribos:

144 tūkst. Eur: kai perkamos prekės ar paslaugos.

5 mln. 548 Eur: kai perkami darbai.

Tiksliai aprašytos tarptautinės pirkimo vertės - Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje.

Liko neatsakytų klausimų?

Susisiekite su mumis

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami privatūs ir viešieji pirkimai.

521 2 69 22
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva