Sąlygos

Sąlygos

Prieš pradėdami registruotis Mercell sistemoje, privalote atidžiai perskaityti visus reikalavimus ir naudojimosi taisykles. Registracijos metu, sutikdami su šiais reikalavimais, pasirašinėdami sutartis su Mercell ar kaskart naudodamiesi Mercell paslaugomis, turite patvirtinti, kad suprantate ir sutinkate jas vykdyti.


Vartotojo registracija
Registruojant įmonę, būtina įrašyti tikslų jos pavadinimą, adresą, telefono numerį ir kitą prašomą informaciją. Duomenys, kuriuose pateikiama neteisinga ar klaidinanti informacija, panaikinami be papildomo įspėjimo. Jokia įmonės pateikta informacija nebus naudojama už Mercell ribų. Šios informacijos neperduosime ir neparduosime jokioms trečiosioms šalims. Mercell pasilieka teisę informaciją apie registruotus narius teikti valdžios įstaigoms, t.y., policijai ar kitai autoritetingai įstaigai pareikalavus.


Turimos informacijos panaudojimas
Mercell paslaugų vartotojas neįgyja teisės naudotis prieinama informacija apie kitus vartotojus kitais negu pirkimo ar pardavimo per Mercell sistemą tikslais.


Produktai ir paslaugos
Draudžiama pirkti ar parduoti vogtas prekes, pornografiją, piratines prekes, alkoholį, tabaką ar kitas Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamas prekes. Tokie pirkimo skelbimai ar pasiūlymai bus be papildomo įspėjimo šalinami, o jų autoriai rizikuoja būti pašalinti iš vartotojų sąrašo ir būti apskųsti atitinkamoms valdžios institucijoms. Mercell pasilieka teisę ištrinti bet kokį įmonės tinklalapyje paskelbtą pirkimo skelbimą ar pasiūlymą. Mercell taip pat pasilieka teisę pašalinti vartotojus, kurie elgiasi neetiškai ar pažeidžia bent vieną pasiūlymų teikimo, aukciono taisyklių ar įprastus bendrosios praktikos reikalavimus.

Jei abejojate dėl skelbimo, kreipkitės į konsultavimo tarnybą adresu: lietuva@mercell.com.


Įpareigojantys pirkimai ir pasiūlymai
Pirkėjas bet kuriuo metu turi teisę atšaukti užsakymą. Tiekėjo pasiūlymas tampa įsipareigojimu vos jį paskelbus, o pirkėjas gali laisvai rinktis tiekėją ir neprivalo, suėjus terminui, pasirinkti mažiausią kainą pasiūliusį tiekėją, jei tokia sąlyga nebuvo įtraukta į pirkimo dokumentus. Pirkėjas turi teisę savo nuožiūra pradėti ar nutraukti derybas su pasirinktais tiekėjais. Pirkėjas taip pat turi teisę atmesti tiekėjus be jokių paaiškinimų.


Melagingi pasiūlymai
Melagingi pirkimo skelbimai ar pasiūlymai yra neteisėti. Neteisingos ar klaidinančios informacijos pateikimas, turint tikslą paskelbti melagingą pasiūlymą, yra neteisėtas. Už bet kokius kainų/pasiūlymų derinimo veiksmus ar pasiūlymus atsakant į savo pačių pirkimą būsite pašalintas iš vartotojų sąrašo be papildomo įspėjimo, o sumokėtas registracijos mokestis nebus grąžinamas. Mercell turi teisę pranešti ir paprastai praneša apie tokius atvejus atitinkamoms valdžios institucijoms.


Pareigos ir atsakomybė
Mercell nedalyvauja frachtavime ir mokėjimuose už produktus ar paslaugas. Šiuos dalykus derina pirkėjas ir pardavėjas. Mercell tik parūpina kontaktinius duomenis, o ne dalyvauja prekybos sandoriuose. Dėl to mes nesame atsakingi už galimus tiekėjų ir pirkėjų nesutarimus dėl kainos, produkto ar kitų su prekyba susijusių dalykų. Radęs neatitikimų ar defektų, pirkėjas privalo tiesiogiai susisiekti su tiekėju dėl tolimesnio prekybos proceso eigos aptarimo.


Taisyklių pakeitimai
Mercell pasilieka teisę be įspėjimo keisti šias taisykles.

 

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami privatūs ir viešieji pirkimai.

521 2 69 22
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva