Asnake T. Erko

Viešieji pirkimai

Pirkimo pavadinimas Pasiūlymo pateikimo terminas
IK-FOR 005-2022 Beredskap- og karantenehotell til Bergen kommune 2022-06-01 13:00
IK-EØS 010-2022 Rammeavtale for inne- og uteleker - invitasjon til leverandørdialog
IK-EØS 006-2022 Kjøp av landmålingsutstyr til Bergen kommune 2022-05-31 13:00
IK-HS 001-2022 Isolasjonshotell Bergen kommune (2.utlysning) 2022-02-18 13:00
HS 004-2021 Isolasjonshotell Bergen kommune 2022-01-05 13:00
EØS 051-2021 Anskaffelse av Fagbrevkompetanse i HEA 3102 for Bergen kommune med samarbeidskommuner
FOR 068-2021 Norskverksted-leksehjelp for innvandrere 2021-12-15 13:00
FOr 029-2021 Podkastepisoder for etat for sykehjem i Bergen kommune 2021-10-08 13:00
EØS 051-2021 Anskaffelse av Fagbrevkompetanse i HEA 3102 for Bergen kommune med samarbeidskommuner 2021-11-05 13:00
FOR 047-2021 Karantenehotell til rusavhengige i smittekarantene 2021-09-08 13:00
EØS 027-2021 Rammeavtale for elevtransport for skoler i Bergen kommune
Rammeavtale for elevtransport Laksevåg bydel 2021-06-25 13:00
Rammeavtale for elevtransport Fyllingsdalen bydel 2021-06-25 13:00
Rammeavtale for elevtransport Ytrebygda bydel 2021-06-25 13:00
Rammeavtale for elevtransport Fana bydel 2021-06-25 13:00
Rammeavtale for elevtransport Årstad bydel 2021-06-25 13:00
Rammeavtale for elevtransport Bergenhus bydel 2021-06-25 13:00
Rammeavtale for elevtransport Åsane bydel 2021-06-25 13:00
Rammeavtale for elevtransport Arna bydel 2021-06-25 13:00
HS 001-2019 Etablering av dynamisk innkjøpsordning for bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behov 2029-03-30 01:00
EØS 014-2017 Dynamisk innkjøpsordning for vekter, alarm- og sikkerhetstjenester for Bergen kommune og samarbeidsparter 2029-03-15 13:00
EØS 027-2021 Rammeavtale for elevtransport for skoler i Bergen kommune 2021-06-25 13:00
FOR 026-2021 Karantenehotell i Bergen sentrum 2021-05-25 13:00
Etablering av dynamisk innkjøpsordning for TV og media innhold til enheter i Bergen kommune 2029-05-31 01:00
EØS 005-2017 Dynamisk innkjøpsordning - persontransport til skoler i Bergen kommune 2025-02-26 13:00
FOR 009-2021 Karantenehotell 2021-03-11 13:00
FOR 003-2021 Tegnefilm om psykisk helse for ansatte i eldre omsorgen 2021-03-16 13:00
EØS 006-2020 Formidling og publisering av stillingsannonser
HS 002-2020 Del 2 - Midlertidig botilbud med døgntilsyn med krav om rusfrihet 2021-01-26 13:00
HS 002-2020 Del 1 - Heldøgns rehnbiliterings- og omsorgstilbud til personer med ruslidelse 2021-01-26 13:00
HS 007-2020 Innkvartering av akutt husløse personer over 18 år og forsørgere med barn 2021-01-14 13:00
EØS 006-2020 Formidling og publisering av stillingsannonser 2021-01-13 13:00
Veiledende kunngjøring: Rehabiliterings- og midlertidig botilbud for Bergen kommune
EØS 011-2020 Master i utdanningsledelse
EØS 011-2020 Master i utdanningsledelse 2020-04-17 15:00
FOR 004-2020 Anskaffelse av FIT verktøy til Bergen kommune 2020-08-03 13:00
EØS 013-2020 3D fysisk bymodell for Bergen
EØS 002-2020 Rullearkiv til Bergen offentlig bibliotek
EØS 013-2020 3D fysisk bymodell for Bergen 2020-06-11 15:00
NOR 011-2020 Utlånsautomater til Åsane folkebibliotek 2020-04-16 15:00
FOR 052-2019 Minibuss til Bergen brannvesen 2. utlysning 2020-01-15 13:00
EØS 002-2020 Rullearkiv til Bergen offentlig bibliotek 2020-04-03 15:00
NOR 011-2020 Sorteringsanlegg til Åsane folkebibliotek 2020-04-16 15:00
NOR 011-2020 Sorteringsanlegg og utlånsautomater til Åsane folkebibliotek 2020-04-16 15:00
EØS 057-2019 Fagprosedyresystem
FOR 046-2019 Barn, mat og kulturopplevelser 2020-01-29 13:00
Konkurransegrunnlag på høring - TV og media innhold til enheter i Bergen kommune
EØS 041-2019 Solskjerming til Sandsli bo- og aktivitetsenter 2019-12-02 13:00
FOR 041-2019 Studie av etisk og rettferdig handel i Bergen 2019-11-15 13:00
EØS 009-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune
FOR 042-2019 Tolketjeneste latvisk 2019-10-11 13:00
EØS 032-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune 2. utlysing
DPS 001-2018 Kjøring til svømmeundervisning Haugland skule
FOR 029-2019 Tolketjeneste uigurisk 2019-08-22 13:00
EØS 032-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune 2. utlysing 2019-06-28 13:00
EØS 009-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune 2019-05-02 13:00
HS 005-2018 - Anskaffelse for bo- og tjenestetilbud for tre personer 2018-11-30 16:00
EØS 027-2017 - Dynamisk innkjøpsordning for innhold til datasenter 2028-05-01 23:55
EØS 014-2018 [EEA 014-2018] Translator services in Arabic-Norwegian and Norwegian-Arabic for Bergen kommune.
EØS 014-2018 Oversettertjenester i arabisk-norsk og norsk-arabisk til Bergen kommune 2018-04-25 13:00
FOR 018-2018 Brannforebyggende informasjonspakke/undervisningsmateriell for innvandrere, Bergen kommune 2. utlysning 2018-05-25 13:00
DPS 001-2018 Vektertjeneste til Bjørnsonsgate Botiltak
NOR 027-2018 Master i utdanningsledelse 2018-06-04 13:00
FOR 010-2018 Brannforebyggende informasjonspakke- og undervisningsmateriell for innvandrere, Bergen kommune 2018-05-08 13:00
DPS 005-2018 Møbler til Fargeriet - Strusshavn kultursenter, Askøy kommune
DPS 002-2017 Kontormøbler til Alvøen skole
DPS 022-2017 Møbler til Tunesflaten skole
DPS 021-2017 Møbler til Damsgård skole
EØS 014-2018 [EEA 014-2018] Translator services in Arabic-Norwegian and Norwegian-Arabic for Bergen kommune. 2018-04-25 12:00
DPS 024-2017 Møbler til Hjellestad skole
DPS 023-2017 Møbler til Kleppestø barneskole, Askøy kommune (2)
DPS 001-2018 Driving to swimming lessons Haugland school
DPS 013-2017 Møbler til Eidsvåg skolepaviljong
EEA 013-2018 DPS Removal services for Bergen municipality 2022-03-14 12:00
EØS 013-2018 DPS Flyttetjenester for Bergen kommune 2022-03-14 13:00
DPS 025-2017 Møbler til Skjold skole
DPS 015-2017 Møbler til Havforskningsinstituttet Tromsø
DPS 008-2017 Vektertjeneste til Strax-huset 2
DPS 002-2017 AV installations for Damsgård school
DPS 001-2017 Møbler til Leaparken barnehage
DPS 006-2017 AV-installations Eidsvåg school pavilion
EØS 009-2017 Communication and publication of vacant position advertisement in electronic media, Bergen municipality.
EØS 009-2017 Formidling og publisering av stillingsannonser i elektroniske medier, Bergen kommune
EØS 018-2017 Leie og vask av matter og mopper for Bergen kommune og samarbeidsparter 2017-04-28 13:00
EØS 013-2017 Dynamisk innkjøpsordning for AV-utstyr - Bergen kommune med samarbeidsparter 2021-03-15 13:00
Dynamisk innkjøpsordning - persontransport til skoler i Bergen kommune 2021-03-05 13:00
EØS 018-2017; Hire and cleaning of mats and mops for Bergen municipality and joint venture partners. 2017-04-28 12:00
EØS 013-2017 Dynamisk innkjøpsordning for AV-utstyr - Bergen kommune med samarbeidsparter 2021-03-15 13:00
EØS 008-2017 Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av PC og mobile enheter til Bergen kommune med samarbeidsparter 2021-02-26 13:00
EEA 068-2016 Sun screening Nattland education centre.
EØS 068-2016 Solskjerming Nattland oppveksttun
EØS 013-2017 Dynamic procurement scheme for AV equipment — Bergen municipality with collaboration partners. 2017-03-15 12:00
EØS 009-2017 Communication and publication of vacant position advertisement in electronic media, Bergen municipality. 2017-03-13 12:00
EØS 009-2017 Formidling og publisering av stillingsannonser i elektroniske medier, Bergen kommune 2017-03-13 13:00
EEA 005-2017 Dynamic purchasing system — passenger transport to schools in Bergen municipality. 2017-03-07 12:00
EØS 053-2013 Persontransport skole - dynamisk innkjøpsordning 2018-01-13 00:59
EØS 068-2016 Solskjerming Nattland oppveksttun 2017-01-16 13:00
EØS 053-2016 Konvolutter med tiltrykk 2017-01-23 13:00
Transport av Tunge hjelpemidler 2016-11-29 13:00
Transport av lette hjelpemidler 2016-11-29 13:00
EØS 049-2016 Transport av hjelpemidler for Bergen kommune -Reservert kontrakt 2016-11-29 13:00
NOR 074-2016 Målestasjoner for lokal luftkvalitet 2016-11-21 13:00
Kjøp av transporttjenester til Nattland skole 2016-10-24 13:00
Kjøp av transporttjenester til Nattland skole 2016-10-24 13:00
NOR 079-2016 Alarm- og vektertjenester til Bergen offentlige bibliotek (2. utlysning) 2016-10-28 13:00
Kjøp av AV-utstyr til Nattland skole 2016-09-19 13:00
Kjøp av AV-utstyr til Varden skole 2016-09-19 13:00
Kjøp av AV-utstyr til Varden skole 2016-09-19 13:00
Kjøp av AV-utstyr til Nattland skole 2016-09-19 13:00
II.1) OPPDRAGSGIVERS NAVN PÅ ANSKAFFELSEN Kjøp av møbler til Alvøen skole, Bergen kommune 2016-09-19 13:00
Kjøp av møbler til Alvøen skole, Bergen kommune 2016-09-19 13:00
Kjøp av stasjonære PC-er til BHO i Bergen kommune 2016-09-12 13:16
Kjøp av stasjonære PC-er til BHO i Bergen kommune 2016-09-12 13:16
Skolemøbler til Holen skole, Bergen kommune 2016-08-30 13:00
NOR 059-2016 Kjøp av Audiometer til Etat for barn og familie, Bergen kommune 2016-08-10 13:00
Kjøp av møbler til Valestrand skule, Osterøy kommune 2016-05-20 13:00
Kjøp av møbler til Voksenopplæring, Askøy kommune 2016-05-06 13:00
Kjøp av møbler til Voksenopplæring, Askøy kommune 2016-05-06 13:00
Kontormøbler til Nygårdslien skole, Bergen kommune EØS 017-2011 Dynamisk Innkjøpsordning 2016-04-25 13:00
Kjøp av mobiltelefoner til introduksjonssenter for flyktninger i Bergen kommune 2015-10-26 13:00
Kjøp av mobile enheter til mobil omsorg 2015-09-14 13:00
Møbler til Garnes Ungdomsskole 2015-09-07 13:00
EØS 022-2015 Leie av programvareløsning til Bergen kommune/BBS 2015-09-15 13:00
Kjøp av mobile enheter til Bergen kommune/BBS 2015-08-03 13:00
Kjøp av nettbrett til Rothaugen skole 2015-05-22 13:00
Kontormøbler til konkurransetilsynet (EØS 017-2011 Møbler dynamisk innkjøpsordning) 2015-05-19 13:00
Kontormøbler til konkurransetilsynet (EØS 017-2011 Møbler dynamisk innkjøpsordning) 2015-05-19 13:00
EØS 056-2014 Kjøp av web-basert brukerundersøkelse til Bergen kommune 2014-12-08 13:00
Møbler til Sandvikspilem bosenter, Bergen kommune 2014-12-18 13:00
NOR 063-2014 Av- utstyr til Bystyresalen Bergen kommune 2014-12-03 13:00
Kjøp av mobile enheter fase 2 til Bergen kommune/BBS 2014-11-27 13:00
Badekjøring til Tveiterås skole Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole - dynamisk innkjøpsordning) 2014-11-14 13:00
Badekjøring til Tveiterås skole Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole - dynamisk innkjøpsordning) 2014-11-14 13:00
DPS 017-2014 kontormøbler til Byggesak og private planer(bergen kommune) 2014-10-01 13:00
DPS 003-2014 Kjøp av bærbare PC-er til Bergen kommune/BBS 2014-10-01 13:00
EØS 050-2014 Kjøp av renholdsmaskiner til Bergen kommune 2. utlysning 2014-08-29 13:00
Vinterdrift Åsane bydel 2014-08-19 13:00
Vinterdrift Årstad bydel 2014-08-19 13:00
Vinterdrift Ytrebygda bydel 2014-08-19 13:00
Vinterdrift Laksevåg bydel 2014-08-19 13:00
Vinterdrift Fyllingsdalen bydel 2014-08-19 13:00
Vinterdrift Fana bydel 2014-08-19 13:00
Vinterdrift Bergenhus bydel 2014-08-19 13:00
Vinterdrift Arna bydel 2014-08-19 13:00
EØS 034-2014 Vinterdriftstjenester til Bergen kommune 2014-08-19 13:00
EØS 008-2014 Kjøp av renholdsmaskiner 2014-05-02 13:00
Badekjøring Sædalen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 2014-05-28 13:00
Badekjøring Lone skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 2014-05-28 13:00
Badekjøring Olsvik skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 2014-05-28 13:00
Badekjøring Alvøen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 2014-05-28 13:00
Badekjøring Lone skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 2014-05-28 13:00
Badekjøring Hordvik skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 2014-05-28 13:00
Badekjøring Sædalen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 2014-05-28 13:00
Badekjøring Alvøen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 2014-05-28 13:00
Badekjøring Olsvik skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 2014-05-28 13:00
EØS 038-2013 Rammeavtale for konsulentbistand til miljøfyrtårn og grønt flagg
DPS 010-2014 Møbler til Garnes barneskole 2014-04-22 13:00
NOR 003-2014 Rammeavtale om psykologiske utredninger 2014-04-28 13:00
DPS 002-2014 BBS Pilot mobile enheter 2014-03-10 13:00
EØS 038-2013 Kunngjøring av kontraktstildeling for konsulentbistand til miljøfyrtårn
EØS 060-2013 Kjøp av Landmålingsutstyr 2014-03-24 13:00
IKT-utstyr til Byrådsavdeling for barnehage og skole (EØS 002-2013 DPS) 2014-02-21 13:00
EØS 029-2013 Kjøp av vedlikehold for kontorstøtteprogramvarelisenser med tilhørende tjenester 2013-11-08 13:00
NOR 026-2013 Kjøp av tiltak for deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Bergen kommune 2013-11-05 13:00
NOR 020-2013 Kjøp av løsning for parkerings APP til smarttelefon 2013-09-10 13:00
EØS 038-2013 Rammeavtale for konsulentbistand til miljøfyrtårn og grønt flagg 2013-08-26 13:00
NOR 012-2013 Kurs/tiltak for deltakere i Bergen kommunes Introduksjonsprogram 2013-05-27 13:00
EØS 026-2013 Leie og vask av matter og mopper til Bergen kommune med flere 2013-04-26 13:00
NOR 041-2012 Kjøp av Håndholdt gassdeteksjonskamera 2012-11-19 13:00
NOR 042-2012 Kjøp av formidling og publisering av stillingsannonser 2012-11-09 15:00
NOR 039-2012 Kjøp av rekrutteringsbistand 2012-10-26 13:00
NOR 036-2012 Formidling og publisering av stillingsannonser 2012-10-03 15:00
Tildeling av kontrakt for kjøp av programvare for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune
Tildeling av kontrakt for kjøp av programvare for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune
EØS 024-2011 Kjøp av program for lese-og skrivestøtte til Bergen Kommune 2011-11-01 15:00
EØS 069-2011 Kjøp av program for lese-og skrivestøtte til Bergen Kommune 2012-02-01 15:00
EØS 056-2011 Kjøp av Renholdstjenester til Bergen Kommune 2011-11-18 13:00

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva