Viešųjų pirkimų sąvokos | Raidė U

U

Už pirkimų planavimą, organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingas darbuotojas - perkančiosios organizacijos direktoriaus paskirtas darbuotojas (pagal pareigybės aprašymą) – ūkvedys, atsakingas už biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano sudarymą, pirkimų suvestinės CVP IS paskelbimą, perkančiosios organizacijos vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, parengimą, derinimą, paskelbimą, perkančiosios organizacijos dokumentų, privalomų skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, paskelbimą.

 

Užsakymas - užsakovo, CPO LT ir tiekėjo veiksmų visuma, kuriais siekiama sudaryti pagrindinę sutartį pagal šią preliminariąją sutartį.

 

Užsakymo maksimali kaina - užsakovo nurodoma pagal preliminariosios sutarties 2 priedo „Pagrindinės sutarties forma“ 1.1.8 punktą pradinė pagrindinės sutarties vertė, kurią tiekėjui viršijus pagrindinė sutartis nesudaroma.

 

Užsakovas - tai Lietuvos Respublikos teisės aktais pirkimus per CPO LT vykdyti įpareigotas Lietuvos Respublikos subjektas.

Sąvokų paieška

     A  B  C  Č  D  E  Ė  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ū  V  Z  Ž

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva