Viešųjų pirkimų sąvokos | Raidė I

I

Identifikavimo duomenys - tai CPO LT suteiktos tiekėjo autentiškumą patvirtinančios priemonės, skirtos tiekėjo vartotojams identifikuoti ir jų atliekamiems veiksmams autorizuoti elektroniniame kataloge.

 

Įkainis su peržiūra - nustatomas, kai PV taiko fiksuotos kainos/įkainio apskaičiavimo būdą bei pirkimo dokumentuose ir sutartyje numato peržiūros sąlygas.

 

Ikiprekybinis pirkimas - tai pirkimas, kurio tikslas - skatinti inovacijų kūrimą ir pritaikymą viešajam sektoriui, tenkinant viešąjį interesą ir padedant naujiems produktams ar paslaugoms atsirasti rinkoje.

 

Inovacijų partnerystė - tai procesas, kuris gali būti naudojamas, kai reikia įsigyti prekę arba paslaugą, kuri dar neprieinama rinkoje. Inovacijų partnerystės procedūroje gali dalyvauti keletas bendrovių.

 

Įprasta komercinė praktika - tai praktika, kai perkančioji organizacija, vadovaudamasi savo nustatytomis pirkimo taisyklėmis ir nustatytais viešųjų pirkimų principais, perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo.

 

Įrodinėjimo priemonės - kai perkančioji organizacija gali reikalauti, kad tiekėjas kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kad prekės, paslaugos ar darbai atitinka techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą.

 

Informacinė sistema „E. sąskaita“ - valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą.

 

Informacinių ir ryšių technologijų bendroji techninė specifikacija - dokumentas, kuriame pateikiami informacinių ir ryšių technologijų techniniai duomenys.

 

Inovacija - naujo arba iš esmės pagerinto produkto, paslaugos ar proceso, įskaitant gamybos, statybos, konstravimo ar kitus procesus sukūrimas.

 

Inovatyvūs pirkimai - pirkimai, kurie laikomi inovacijomis. Tai nauja sritis, todėl Lietuvoje, tokie pirkimai, dar tik pradeda populiarėti.

  

 

Sąvokų paieška

     A  B  C  Č  D  E  Ė  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ū  V  Z  Ž

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva