Centralizuoti pirkimai

Kas yra centralizuoti pirkimai?

Centralizuoti pirkimai - pirkimai, atliekami perkant prekes, paslaugas ar darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, įgaliojant kitą perkančiąją organizaciją atlikti pirkimą, kai įgaliotoji organizacija perka daugiau nei vienai perkančiajai organizacijai (taip pat ir sau), perkant perkančiajai organizacijai pavaldžioms įstaigoms. Viešieji pirkimai gali būti centralizuojami trimis lygmenimis – nacionaliniu, regioniniu (savivaldybių) ir žinybiniu.

Nacionaliniu lygmeniu šias funkcijas nuo 2013 m. sausio 1 d. atlieka VšĮ CPO LT. Šie pirkimai populiariausi tarp centrinės valdžios institucijų, o nepopuliariausi tarp savivaldybių.

Perkančioji organizacija įvykdo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą tada, kai ji įsigyja prekių ar paslaugų iš centrinės perkančiosios organizacijos. Perkančioji organizacija atsako už tinkamą šio įstatymo nuostatų laikymąsi, kai ji pati atlieka šas procedūras:

1) sudaro pirkimo sutartis, pagal CPO valdomos pirkimo sistemos principus;

2) vykdo atnaujintą tiekėjų varžymąsi pagal CPO sudarytus preliminariuosius sutarties pagrindus;

3) vykdo nurodytus reikalavimus, siekiant nustatyti tiekėją, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis CPO sudarytos preliminariosios sutarties pagrindu.

Centrinės perkančiosios organizacijos veikla finansuojama iš įstaigai, kuri įgyvendina CPO funkcijas atliekančio juridinio asmens dalyvio ar savininko teises bei pareigas, skirtų valstybės ir savivaldybės biudžeto ar kitų lėšų.

 

 


 

DOMINA VIEŠIEJI PIRKIMAI?

Išnaudokite visas galimybes ir nepraleiskite jums svarbių konkursų su Mercell

Sąvokų paieška

     A  B  C  Č  D  E  Ė  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ū  V  Z  Ž

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva