Mažos vertės pirkimai apklausos būdu

Apie

Mažos vertės pirkimai - pirkimai, kai prekių/paslaugų numatoma vertė yra mažesnė už 58 000 EUR, o darbų - mažesnė nei 145 000 EUR. Mažos vertės pirkimus perka apklausų būdu:

Skelbiama apklausa - kai perkančioji organizacija apie atliekamą pirkimą visada paskelbia CVP IS.

Neskelbiama apklausa - kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus pirkimams, kurių vertė neviršija 10 000 EUR. Vyksta apklausa žodžiu arba apklausa raštu.

 

Atlikus pirkimus apklausos būdu, privaloma viešinti laimėtojo pasiūlymą ir sudarytą pirkimo sutartį ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo.

Kiekviena perkančioji organizacija turi savo patvirtintas mažos vertės pirkimų apklausų būdu organizavimo tvarkas.

Viešasis pirkimas apklausos būdu yra aktualus smulkesniems tiekėjams, jiems rekomenduojama skambinti perkančiosioms organizacijoms, rašyti prašymus dėl pakvietimo į pirkimą. Pirkimai apklausos būdu sudaro nemažą dalį bendro CVP IS skelbimų srauto.

Apie

Neskelbiama apklausa

Mažos vertės neskelbiamo pirkimo ypatumai:

 • sutarties vertė yra iki 10 000 EUR
 • atliekama apklausiant pasirinktą skaičių tiekėjų
 • gali būti neskelbiama apklausa žodžiu (telefonu, prekybos vietoje ir pan.) arba neskelbiama apklausa raštu (CVP IS priemonėmis, el. paštu ir pan.)
 • pirkimo sutartys sudaromos ne ilgesnės nei 3 metai
 • sutartys sudaromos raštu, nebent jei jos vertė mažesnė nei 3 000 EUR, ji gali būti sudaroma žodžiu
 • sutartys viešinimos CVP IS ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jų sudarymo
 • yra rekomenduojama kreiptis į daugiau nei vieną tiekėją

Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos būdu gali būti randamas perkančiųjų organizacijų planuojamų pirkimų sąrašuose. Tuomet galima kontaktuoti su perkančiosiomis, pristatyti savo prekes/paslaugas ir tikėtis kvietimo į pirkimą. Apie tai skaitykite plačiau sekdami šią nuorodą:

Kaip patekti į perkančiųjų organizacijų tiekėjų sąrašus?

 

Neskelbiama apklausa

Skelbiama apklausa

Mažos vertės skelbiamų pirkimų ypatumai:

 • atliekami CVP IS priemonėmis
 • rengiami pirkimo dokumentai
 • nustatomas pasiūlymų pateikimo terminas (minimalus - 3 darbo dienos nuo skelbimo paskelbimo CVP IS)
 • gali būti teikiami pirkimo dokumentų paaiškinimai
 • įvertinami gauti pasiūlymai, sudaroma jų eilė
 • sudaroma laimėtojo sutartis, ji yra paviešinama
 • pirkime gali dalyvauti visi norintys tiekėjai

 

Skelbiama apklausa

Gaukite mažos vertės pirkimus pagal savo veiklos sritį

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva