Viešieji pirkimai iš socialinių įmonių

2% vykdomų metinių pirkimų privaloma vykdyti iš socialinių įmonių

Apie

Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ 23 str. 2 d.) numatyta, kad ne mažiau kaip 2% per kalendorinius metus visų perkančiosios organizacijos vykdomų viešųjų pirkimų vertės turi sudaryti pirkimai iš:

  • neįgaliųjų socialinių įmonių
  • socialinių įmonių
  • įmonių, kuriose nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, dirba daugiau kaip 50 procentų tos įmonės metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus
  • įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų tos įmonės metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus
  • įmonių, kurių darbuotojai dalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, nustatytose Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, jeigu ne mažiau kaip 50 procentų tos įmonės metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus yra darbo rinkoje papildomai remiami asmenys.

Šie pirkimai vadinami Rezervuotais (t.y. rezervuojama teisė pirkime dalyvauti aukščiau išvardintoms įmonėms).
 

Socialinių įmonių prekių, paslaugų ir atliekamų darbų sąrašai CVPP sistemoje

Apie

Nepraleiskite aktualių pirkimų su Mercell prenumerata

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva