Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose

Kas gali būti konfidenciali informacija?

Perkančioji organizacija, Komisija ir jos nariai, ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti informacijos, kurią tiekėjai nurodė kaip konfidencialią. Tiekėjai savo ruožtu turi pagrįsti, kodėl pateikta informacija turi būti konfidenciali.

Nevieša informacija gali būti:

- komercinės (gamybinės) paslaptys

- vidinė įmonės informacija (derybų vedimo būdai, vadybos metodai)

- informacija, kuri negali būti atskleidžiama pagal BDAR (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą)

Kas gali būti konfidenciali informacija?

Kas nėra laikoma konfidencialia informacija?

Žemiau pateikiama informacija nėra laikoma konfidencialia ir viešųjų pirkimų sutartyse turi būti skelbiama:

- įkainiai (prekės, paslaugos, darbo)

- informacija, kuri yra lengvai randama (duomenys apie akcininkus, finansiniai įmonės rodikliai, vykdomi projektai ir pan.)

- tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (išskyrus specialistų asmens duomenis)

- prekių pavadinimai, techninės specifikacijos, paslaugų aprašymai, paslaugų pavadinimai, naudotojo instrukcija

- subtiekėjų pavadinimai

 

KONFIDENCIALUMAS VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE - VPT PARENGTAME GIDE

Kas nėra laikoma konfidencialia informacija?

Nepraleiskite aktualių pirkimų su Mercell prenumerata

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva