Forsvarsbygg - Tarjouspyynnöt

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norja
Y-tunnus 975950662
Hankintaorganisaation kuvaus

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Otsikko Toimiala Tarjousten jättöaika
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 18.11.2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 18.11.2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.9.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 1.7.2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 8.4.2032
C03952 Prosjekt 100609 InfraVærnes Elektro 31.10.2023
C01148 - Generalentreprise - Adm.bygg - Setermoen - 100386 17.10.2023
Prekvalifisering - Leie modulbygg - Kontorer - Rigg E 9.10.2023
Konkurranse C04208 - Generalentreprise trenings- og utdanningssenter Rena Leir - 100956 1.11.2023
C04351 - Madla kaserne - generalentreprise - kvalifisering 2.10.2023
C04351 - Madla kaserne - generalentreprise - tilbudsfase 13.11.2023
C04301 - 100887 - Kontor og administrasjon - Entreprise - Porsangmoen 16.10.2023
Rehabilitering av vinduer og dører på Akershus festning - 302577 2.10.2023
Konkurranse C03636 - Trallevogn - 100805 20.10.2023
100908-C04379- Skjold-Totalentreprise - Befalsforlegning 20.10.2023
Lett fyringsolje og anleggsdiesel i bulk for nord (R01359), midt (R01360) samt sør (R01447) 30.10.2023
Integrering av eksisterende undersentraler i nytt toppsystem (SD Anlegg) region Nord, Trondenes 5.10.2023
Prekvalifisering C03628 - Generalentreprise Bygg Vågsøy - P 2078 10.10.2023
Rammeavtale flaggtjeneste på Kristiansten festning 16.10.2023
Konkurranse C04394 - Riving av boliger Setermoen - 100317 6.10.2023
Rammeavtale leveranse av kurs for røykdykkere 25.10.2023
Leie av lokaler med utearealer i Hammerfest 10.10.2023
R01343 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester Region Nord, Distrikt Hålogaland, Område Harstad, Tjeldsund, Evenes og Narvik 25.10.2023
Asfaltering Andøya flystasjon 2023 5.10.2023
Tuoteryhmä Otsikko Tyyppi Päättymispäivä Toimiala Yhteyshenkilö Toimittaja
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 1.3.2024 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS
C04333 - 540232 - Utvidelse av kai - Uthaug, Ørland Minikonkurranse på PRA 9.12.2023 Tonje Dahle Fosenhus AS
C04344 - 170105 - Tankrens Minikonkurranse på PRA 1.7.2024 Tonje Dahle Per Hagström
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 1.11.2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 1.11.2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 1.11.2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 1.11.2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 1.1.2025 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Digitalisering av teknisk service Avrop på rammeavtale 2.1.2024 Tonje Dahle SYSTRA NORGE AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 1.2.2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01174 "prosjektledelse og prosjektstøtte" - Konsulenttjenester: Prosjektledelse insourcing av renhold Avrop på rammeavtale 1.2.2024 Tonje Dahle HRP AS
Minikonkurranse R01057 - Tak- og fasadearbeid Sverresborg Avrop på rammeavtale 28.10.2023 Tonje Dahle Åsane Byggmesterforretning AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 20.9.2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
Minikonkurranse R01057 - Skifte vinduer og beslag i sørfasade, Korvetten Avrop på rammeavtale 1.10.2023 Tonje Dahle Åsane Byggmesterforretning AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 1.11.2024 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 1.1.2026 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 1.1.2025 Tonje Dahle Norconsult AS (Hovedenhet)

Ei tuloksia

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600