www.espd.fi

Pieni opas ESPD:n ihmeelliseen maailmaan!

European Single Procurement Document (ESPD)

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ("YEHA")

Yhtenäinen tapa varmistaa tarjoajan kelpoisuus

Yhtenäinen tapa varmistaa tarjoajan kelpoisuus

ESPD on EU:n Komission asetuksella vahvistama vakiomuotoinen asiakirja eli lomake. Lomaketta on käytettävä EU-kynnysarvot ylittävissä julkisissa hankinnoissa, mutta sitä voi käyttää myös muiden hankintojen yhteydessä.

Tarkoitus on helpottaa kansainvälisten tarjoajien mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin. Hankintayksikkö kuvaa lomakella hankintaan osallistumisen vaatimukset ja tarjoaja vakuuttaa omaehtoisesti täyttävänsä nämä.

ESPD-lomake jakaantuu neljään osaan:

1. Hankintamenettelyä ja -yksikköä koskevat tiedot

2. Tarjoajaa koskevat tiedot

3. Poissulkemisperusteet

4. Valintaperusteet

Tästä voit tutustua alkuperäiseen ESPD-lomakkeeseen EU Komission sivuilla

Maailman helpoin tapa käyttää ESPD:tä – Mercell Hankintajärjestelmä

Maailman helpoin tapa käyttää ESPD:tä – Mercell Hankintajärjestelmä

ESPD:n ajatus on mahdollistaa hankintayksiköille tehdä onnistuneempia hankintoja.

Mercell hankintajärjestelmä (lue lisää täältä) tuottaa hankintaa laadittaessa vaadittavan ESPD-asiakirjan automaattisesti ja julkaisee sen HILMA:an.

Kuvaa napauttamalla aukeaa toiseen selainikkunaan demovideo, jossa näytetään miten ESPD-lomake on integroitu Mercell hankintajärjestelmään.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme (suomi@mercell.com, 0207 528600) niin kerromme lisää!

Tutustu tarkemmin Mercell Hankintajärjestelmään!

Vastaa täysin Hankintalain (1397/2016) vaatimuksia

Mahdollistaa sekä pienhankintojen, kansallisten hankintojen ja EU -kynnysarvot ylittävien hankintojen joustavan kilpailuttamisen samassa ympäristössä

SaaS-pohjainen ohjelmisto joka ei vaadi asennuksia

Sisältään helppokäyttöisen sähköisen ESPD -lomakkeen

100% HILMA -yhteensopiva

Erittäin joustavat lisenssimallit (Ei ostopakkoa)

Vastaa korkeita tietoturva- ja GDPR-vaatimuksia

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä

ESPD-lomakkeen käyttö on mahdollista myös käsin

ESPD-lomakkeen käyttö on mahdollista myös käsin

Komissio tarjoaa käsin täytettävää sähköistä lomaketta (ESPD-lomake, kts. painike yllä) palvelussaan joka täyttää asetuksen vaatimukset.

Jos hankintayksikkö, eli julkinen ostaja, haluaa käyttää tätä palvelua, se aloittaa täyttämällä lomakkeen 1.-kohtaan omat tietonsa sekä kuvaa sovellettavan hankintamenettelyn (avoin tarjouskilpailu, neuvottelumenettely jossa käänteinen huutokauppa jne.), kirjaa 3.-kohtaan mahdolliset omat syyt jättää joidenkin toimijoiden osallistuminen hyväksymättä (EU:n yleiset poissulkemisperusteet ovat pakollisia, kuten esim. tarjoajaehdokkaan osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan) ja kohtaan 4.  - sen nimestä huolimatta – arvioitavat Soveltuvuusperusteet, eli tarjoajaorganisaatioon, ei tarjouksen sisältöön liittyviä asioita joita tullaan arvioimaan.

Tämän jälkeen kyseisestä hankinnasta kiinnostunut tarjoaja, joka on päättänyt osallistua kilpailutukseen, valitsee kyseiseen hankintaan liittyvän, esitäytetyn lomakkeen ja kirjaa siihen kohdan 2. tiedot, vakuuttaa täyttävänsä kohtien 3. ja 4. vaatimukset. Itse tarjous laaditaan erikseen tarjouspyynnössä mainitulla tavalla.

Asiakaspalvelumme auttaa mielellään myös ESPD:hen liittyvissä asioissa.

 

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
ESPD
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600