Jane Ahlström

Upphandlare

Poistettu

Hankinnat

Otsikko Tarjousten jättöpäivä
HVB-hem missbruk 2020/63 20.8.2020 17.00
HVB-hem för vuxna, missbruk 2019/92 20.1.2020 17.00
Konsult för översyn av Nodava. 2020/51 20.7.2020 17.00
Språkutbildning 2020/20 8.7.2020 17.00
Konsult för utredning av Nodavas verksamhet 2020/44 17.6.2020 17.00
IDRE ÅVC. Nybyggnad av kontorsbyggnad, stödmur, elstängsel, markarbeten m m. 2020/36 25.5.2020 17.00
Rekryteringstjänster 2020/21 7.5.2020 17.00
Nybyggnad av redskapsförråd, stödmur samt markarbeten vid Orsa ÅVC 2020/24. 24.4.2020 17.00
Hjullastare 2019/67
Doserkalk 2020/5 18.3.2020 17.00
Nybyggnad förråd och stödmur 2019/86 11.11.2019 17.00
Medicinskåp 2019/71 16.10.2019 17.00
Efterannons Elenergi 2019/19
Efterannons Taligenkänning 2018/78
Farligt avfall 2019/48
Hjullastare 2019/67 27.11.2019 17.00
HVB-hem för barn och unga 2018/84 24.4.2019 17.00
Återvinningshus nybyggnation i Älvdalen 2019/87 18.11.2019 17.00
Nybyggnad återvinningshus 2019/80
Nybyggnad återvinningshus 2019/80 30.9.2019 17.00
Elenergi 2019/19 17.10.2019 17.00
Drift av Tomtebogården och Ljungvägen 2018/29 14.5.2018 17.00
Farligt avfall 2019/48 10.9.2019 17.00
Efterannons Pensionsadministration 2018/103
Upphandling Tomtebogården 2019/43 20.6.2019 13.00
Pensionsadministration 2018/103 27.4.2019 0.59
Terminalglasögon 2019/35 16.4.2019 17.00
Tjänster inom skogsbruk 2018/66
LOV Hemtjänstinsatser 31.12.2025 1.00
Konsult för upprättande av förfrågningsunderlag samt projektering av VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Behandling av träavfall 2017/86
Behandling/deponi av deponirest och asbest 2018/81
Behandling/deponi av deponirest och asbest 2018/81 5.12.2018 17.00
Tjänster inom skogsbruk 2018/66 16.11.2018 17.00
Konsult för vattenprospektering och vattenskyddsområden 28.8.2018 17.00
Konsult för utredning av socialförvaltningen i Moras verksamhet nattetid. Bemanning m.m. 2018/55 23.8.2018 13.00
Utredning av socialförvaltningen i Moras verksamhet nattetid. Bemanning m.m. 2018/55 7.8.2018 17.00
Rivning av Särna Reningsverk, gamla delen 2018/58 22.8.2018 17.00
Utbyggnad av Storsäterns ARV 2018/41 7.6.2018 17.00
Verksamhetsstyrning för enhetschefer inom socialförvaltningen 2018/50 26.6.2018 17.00
Carport ÅVC Mora 2018/47 25.6.2018 13.00
Efterannons Behandling av träavfall 2017/86
Nytt reningsverk Skattungbyn, Orsa 14.6.2018 17.00
Omhändertagande av dioxinförorenade massor 2018/34 21.5.2018 17.00
Utbyggnad av Storsäterns ARV 2018/41
Utbyggnad av Storsäterns ARV 2018/41 17.5.2018 17.00
Toppheden Högreservoar Idre Himmelfjäll, rör/ingjutningsgods, maskinell utrustning och svetsarbeten 2018/38 4.5.2018 13.00
Toppheden Högreservoar Idre Himmelfjäll 2018/35 4.5.2018 13.00
Konsult för upprättande av förfrågningsunderlag samt projektering av VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen 26.4.2018 17.00
Insamling och återvinning av förpackningar och returmaterial 2017/63
Efter - Hjullastare - Nodava 2017/37
Behandling av träavfall 2017/86 28.2.2018 16.00
Behandling av träavfall 2017/86 28.2.2018 17.00
Insamling och återvinning av förpackningar och returmaterial 2017/63 12.2.2018 16.00
Insamling och återvinning av förpackningar och returmaterial 2017/63 12.2.2018 17.00
Konsult för upprättande av förfrågningsunderlag till utbyggnad av reningsverk 2017/54
Snöröjning/halkbekämpning i Orsa 2017/68
Transport av avfall 2017/59 7.12.2017 17.00
Efterannons Förbränning av hushållsavfall 2017/3
Efterannons Avfallspåsar för matavfall 2017/36
Bemanningstjänster lärare/pedagoger 2017/70 4.12.2017 17.00
Snöröjning/halkbekämpning i Orsa 2017/68 24.10.2017 17.00
Snöröjning, halkbekämpning, Orsa 2017/21 7.9.2017 17.00
Avfallspåsar för matavfall 2017/36
Förbränning av hushållsavfall 2017/3
Konsult för upprättande av förfrågningsunderlag till utbyggnad av reningsverk 2017/54 25.9.2017 17.00
HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar samt stödboende för ungdomar 2017/16 11.9.2017 17.00
Avfallspåsar för matavfall 2017/36 28.8.2017 17.00
Hjullastare 2017/23
Hjullastare - Nodava 2017/37 6.7.2017 17.00
Hjullastare 2017/23 29.5.2017 17.00
Möbler till äldreboende Norra Noret 2017/9
Efterannons Slamhämtning och ledningsspolningstjänster 2016/73
Personliga assistenstjänster 2017/25 10.7.2017 17.00
Externa affärsrådgivare inom finansiering, lönsamhet, företagsöverlåtelser, företagsvärderingar, avtal och rådgivning kring försäljning och köp av företag 8.5.2017 17.00
Förbränning av hushållsavfall 2017/3 27.4.2017 17.00
Möbler till äldreboende Norra Noret 2017/9. 20.3.2017 8.00
Möbler till äldreboende Norra Noret 2017/9 20.3.2017 9.00
Slamhämtning och ledningsspolningstjänster 2016/73 15.2.2017 17.00
Julmåltid 27.10.2016 13.00
Personlig assistans 2016/65 25.10.2016 17.00
Sjökalkning 30.6.2016 17.00
Rekryteringstjänster 15.6.2016 0.59
Boende -LSS 31.5.2016 0.59
Doserkalk 24.2.2016 13.00

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600