Juhani (Jussi) Halonen

Upphandlingschef

Poistettu

Hankinnat

Otsikko Tarjousten jättöpäivä
Utskriftstjänster för Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/99
Del 2) Maskinentreprenad Djuploken och Neptunus (ME), 2020/39 30.6.2020 17.00
Del 1) Bygg- och markentreprenad Djuploken och Neptunus (BME), 2020/39 30.6.2020 17.00
Tryckstegringar Djuploken och Neptunus, 2020/39 30.6.2020 17.00
Drift och underhåll av gatubelysning, 2019/31, Mora, Orsa och Älvdalen
Löpande elarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/51
Ordningsvakter/väktare på avrop, Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/93
Fasadrenovering i Älvdalen, 2020/17 31.3.2020 17.00
Videohanteringsverktyg, 2020/16 23.3.2020 17.00
Bygg av skärmtak Tranmyren Orsa, 2019/81 16.3.2020 17.00
LED belysning i Idre sporthall, 2020/14 4.3.2020 17.00
Löpande byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/66
Parkeringsövervakning i Mora och Orsa, 2019/15
Cyklar OK KS 2020/10 10.2.2020 17.00
Del 1) Bygg- och markentreprenad (BME), 2020/2 25.2.2020 13.00
Avloppsreningsverk Bunk i Orsa, 2020/2 25.2.2020 13.00
Utredningsuppdrag avseende stadsnätsförvaltning, 2019/111 22.1.2020 17.00
Snöröjning vid Nodavas anläggningar i Älvdalen, 2019/45
RFI inför en upphandling av utskriftstjänster, 2019/99 10.1.2020 17.00
Utbyggnad av tomtområde Råtjärnsberget, 2019/72 23.1.2020 17.00
Ramavtal rörarbeten i Orsa, 2019/91 25.11.2019 17.00
Del Särna/Idre, 2019/66 byggarbeten 10.12.2019 17.00
Del Älvdalen, 2019/66 byggarbeten 10.12.2019 17.00
Del Orsa, 2019/66 byggarbeten 10.12.2019 17.00
Del Mora, 2019/66 byggarbeten 10.12.2019 17.00
Löpande byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/66 10.12.2019 17.00
Säkerhetstekniska tjänster och produkter, 2019/52
Löpande ventilationsarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/61
OP 534 Skärmtak Tranmyren i Orsa, 2019/81 7.10.2019 17.00
Parkeringsövervakning i Mora och Orsa, 2019/15 24.10.2019 17.00
Processledare till projektet Strandenområdet i Mora, 2019/74 1.10.2019 17.00
Löpande rörarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/37
Särna/Idre, 2019/61 ventilationsarbeten 23.9.2019 17.00
Älvdalen, 2019/61 ventilationsarbeten 23.9.2019 17.00
Del Orsa, 2019/61 ventilationsarbeten 23.9.2019 17.00
Del Mora, 2019/61 ventilationsarbeten 23.9.2019 17.00
Löpande ventilationsarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/61 23.9.2019 17.00
Vinterväghållning för fastighetsbolagen i Älvdalen, 2019/44
Vinterväghållning i Älvdalen, 2019/29
Säkerhetstekniska tjänster och produkter, 2019/52 26.8.2019 17.00
Revisionstjänster Orsa, ramavtal, 2017/40
Verksamhetsanalys, 2017/46
Däckservice, 2017/52, Mora, Orsa och Älvdalen
Försäkringsmäklare, 2019/18
Snöröjning vid Nodavas anläggningar i Älvdalen, 2019/45 19.8.2019 17.00
Del Särna/Idre, 2019/51, elarbeten 19.8.2019 17.00
Del Älvdalen, 2019/51, elarbeten 19.8.2019 17.00
Del Orsa, 2019/51, elarbeten 19.8.2019 17.00
Del Mora, 2019/51, elarbeten 19.8.2019 17.00
Löpande elarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/51 19.8.2019 17.00
Del Särna/Idre, 2019/37, rörarbeten 10.6.2019 17.00
Del Älvdalen, 2019/37, rörarbeten 10.6.2019 17.00
Del Orsa, 2019/37, rörarbeten 10.6.2019 17.00
Del Mora, 2019/37, rörarbeten 10.6.2019 17.00
Löpande rörarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/37 10.6.2019 17.00
Del Idre, 2019/29, vinterväghållning 24.6.2019 17.00
Del Särna, 2019/29, vinterväghållning 24.6.2019 17.00
Del Älvdalen norra, 2019/29, vinterväghållning 24.6.2019 17.00
Del Älvdalen södra, 2019/29, vinterväghållning 24.6.2019 17.00
Vinterväghållning i Älvdalen, 2019/29 24.6.2019 17.00
Vinterväghållning för fastighetsbolagen i Älvdalen, 2019/44 24.6.2019 17.00
Löpande golvarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/25
Löpande måleriarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/23
VA-arbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/16
Löpande golvarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/25 2.5.2019 17.00
Del Särna/Idre, 2019/23, måleriarbeten 23.4.2019 17.00
Löpande måleriarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/23 23.4.2019 17.00
Utreda kommunens bilpool, 2019/21 23.4.2019 17.00
VA-arbeten, Mora, 2019/16 26.3.2019 17.00
VA-arbeten, Orsa, 2019/16 26.3.2019 17.00
VA-arbeten, Älvdalen, 2019/16 26.3.2019 17.00
VA-arbeten, Särna/Idre, 2019/16 26.3.2019 17.00
VA-arbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/16 26.3.2019 17.00
Lokalförsörjningsutredning, 2018/100 20.3.2019 17.00
Återannonserad processtöd till förändrings- och utvecklingsledning, 2019/1 12.2.2019 17.00
Processtöd till förändrings- och utvecklingsledning, 2019/1 28.1.2019 17.00
Truck, 2019/13 28.2.2019 17.00
Slangtvätt, 2018/99, återannonsering 18.2.2019 17.00
Slangtvätt, 2018/99 22.1.2019 17.00
Processkartläggning, 2019/8 11.2.2019 17.00
Konsultuppdrag i upprättande av förfrågningshandlingar, 2019/7 25.2.2019 17.00
Upprättande av tillståndsansökan för reningsverk, 2019/2 5.2.2019 17.00
Årsinhyrd grävmaskin, 2018/71
Del Orsa, 2018/105 31.1.2019 17.00
Del Älvdalen, 2018/105 31.1.2019 17.00
Uppdrag del 2 "Förändringsledning", 2018/88 14.1.2019 17.00
Uppdrag del 1 "Projektledning", 2018/88 14.1.2019 17.00
Processtöd till myndighetsutövning, 2018/88 14.1.2019 17.00
Förstudie avseende Mora kommuns Inköpscentral, 2018/91 17.12.2018 17.00
UV-system, 2018/93 3.12.2018 17.00
Återannonsering av dikning, 2018/52
Dagvattensystem Siljanssågen, 2018/73 7.11.2018 17.00
VA-anslutning Dryttvik, 2018/79 25.10.2018 17.00
Övertagande av fibernätsprojektering i Åsen, Älvdalen, 2018/68 25.10.2018 17.00
Årsinhyrd grävmaskin, 2018/71 22.10.2018 17.00
Systemstöd för lönekartläggning, 2018/48, återannonsering 10.10.2018 17.00
RFI avseende inredning av Moras nya brandstation, 2018/70 15.10.2018 13.00
Ombyggnation av äldreboende i Orsa, 2018/36 14.6.2018 16.00
Upprättande av VA-handlingar, 2018/74 24.9.2018 17.00
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32
Ramavtal om löpande grävarbeten avseende stadsnät i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/51
Markundersökningar i Östnor, Mora, 2018/53 30.8.2018 17.00
VA-anslutning Styversbacken, 2018/63 27.8.2018 17.00
Systemstöd för lönekartläggning, 2018/48 25.6.2018 17.00
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32 25.7.2018 17.00
Intrångsvärdering och liknande tjänster, ramavtal 2018/25
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32 14.6.2018 17.00
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4
RFI om kommande upphandling avseende grävarbeten 8.5.2018 17.00
Digerbergets skola samt infarter Styversbacken Orsa, byggentreprenad, 2018/40 15.5.2018 16.00
Ramavtal tekniska konsulter, projektering, 2017/31, Mora, Orsa och Älvdalen
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende byggarbeten, 2017/96 3.4.2018 16.00
Ramavtal, löpande elarbeten i Älvdalen, 2017/67
Mikrobiologiska och kemtekniska analyser, 2017/85
Ombyggnation vattentornet i Mora, 2017/92 15.2.2018 17.00
Ramavtal revisionstjänster Orsa, 2017/40
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4 28.2.2018 16.00
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4 28.2.2018 17.00
Reserverad upphandling för förekommande tjänster och leveranser, 2017/66 8.2.2018 17.00
Mikrobiologiska och kemtekniska analyser, 2017/85 25.1.2018 17.00
Ramavtal, löpande elarbeten i Älvdalen, 2017/67 30.11.2017 17.00
Avloppspumpstationer-LTA, 2017/87 10.1.2018 16.00
Ramavtal tekniska konsulter som projektledare, 2017/28, Mora, Orsa, Älvdalen
2017 - Revisionstjänster, Älvdalen", AK KS 2017/01967 12.12.2017 0.00
Pedagogisk dokumentation inom förskola, 2017/17 15.6.2017 17.00
Utredning av kostsamverkan, 2017/71 23.11.2017 17.00
Request for information (RFI) avseende däcktjänster 13.11.2017 17.00
Upprustning av Kyrkogatan, Mora, 2017/72 20.11.2017 17.00
Däckservice, 2017/52, Mora, Orsa och Älvdalen 18.9.2017 17.00
Genomförandestöd till arbete med organisationsförändring, 2017/60 16.10.2017 13.00
Multirink till Särna Älvdalen, 2017/51 22.8.2017 17.00
Utbyggnad av fiber i Älvdalen, 2017/49 12.9.2017 17.00
RFI, Däcktjänster, 2017/52 8.8.2017 13.00
Verksamhetsanalys, 2017/45 22.8.2017 17.00
Ryssa VA utbyggnation, 2017/32, ny återannonsering 22.8.2017 16.00
Ryssa VA utbyggnation, 2017/32, återannonsering 13.6.2017 16.00
Tekniska konsulter som projektledare, ramavtal, 2017/28, Mora, Orsa, Älvdalen
Projekteringskonsulter, ramavtal, 2017/31, Mora, Orsa och Älvdalen
RFI, ramavtal avseende revisionstjänster Orsa 10.7.2017 17.00
Montage av luftledning i Idre, Älvdalen, 2017/35 5.7.2017 17.00
RFI (Request for information) av Ramavtal revisionstjänster Mora, 2017/13 19.6.2017 17.00
RFI, tekniska konsulter i Mora, Orsa och Älvdalen 12.6.2017 17.00
Efterannonsering av systemstöd för kompetensbaserad rekrytering, 2016/83
Dragspelslunden byggupphandling, 2017/10, återannonsering 16.5.2017 17.00
Fasadrenovering, Hedvägen 12, Älvdalen, 2017/18 4.5.2017 17.00
RFI om Pedagogisk dokumentation inom Förskola, 2017/17 2.5.2017 13.00
Dragspelslunden byggupphandling, 2017/10 29.3.2017 17.00
Tak på lågreservoar, 2017/12 24.4.2017 17.00
Skolplattform, 2016/66, efterannons
Ny annonserad Dagvattensystem Siljanssågen, 2016/67 3.1.2017 16.00
Renovering av hus 9, Naturbruksgymnasiet, Älvdalen, 2017/19 20.4.2017 17.00
RFI, körjournal, 2016/85 16.3.2017 13.00
Chefsutveckling, 2016/62.
Chefsutveckling, 2016/62
Beläggningsarbeten 2017-2020, Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/70 16.1.2017 13.00
Analys- och uppföljningsverktyg för upphandling och inköp, 2017/5 7.2.2017 17.00
Ny organisationsöversyn, en förstudie, 2016/79 10.1.2017 17.00
Organisationsöversyn, en förstudie, 2016/79 19.12.2016 13.00
Systemstöd för kompetensbaserad rekrytering, 2016/83 13.2.2017 17.00
Dagvattensystem Siljanssågen, 2016/67 12.12.2016 13.00
Skolplattform, 2016/66 5.12.2016 13.00
RFI om en organisationsöversyn 14.11.2016 13.00
Ryssa VA utbyggnation, 2016/48 24.10.2016 17.00
RFI "Chefsutveckling" 13.10.2016 13.00
RFI om Bilpool som tjänst 8.9.2016 13.00
e-utbildning, 2016/15
Luftmätning, 2016/54 15.9.2016 17.00
Lagstadgad revision av kommunala bolag i Mora och Orsa, 2016/45 31.8.2016 17.00
Ryggsäck med 4-färgstryck, 2016/59 5.8.2016 17.00
Bemanningstjänster inom socialförvaltning i Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/9
Utskriftstjänster inklusive produkter i Älvdalen, Orsa och Mora, 2015/62
Återställning av Vanån, 2016/36 17.6.2016 0.59
Utbyggnad av ortssammanbindande fibernät, Idre - Foskros, Älvdalens kommun, 2016/37 17.6.2016 0.59
Utskriftstjänster inklusive produkter i Älvdalen, Orsa och Mora, 2015/62 12.5.2016 0.59
Kommunhuset Älvdalen, generalentreprenad, 2016/33 10.6.2016 0.59
e-utbildning, 2016/15 10.6.2016 0.59
Ljusskyltar till Mora flygplats, 2016/32 11.5.2016 0.59
Utbyggnad av fibernät i Idre Kyrby, 2016/ 17.5.2016 0.59
Utbyte av balkonger, byggupphandling, 2016/23 21.4.2016 0.59
RFI, förnyad konkurrensutsättning av fordon 1.4.2016 13.00
RFI, Utskriftstjänster inklusive produkter 15.3.2016 13.00
Särna/Idre 14.4.2016 1.00
Älvdalen 14.4.2016 1.00
Orsa 14.4.2016 1.00
Mora 14.4.2016 1.00
Bemanningstjänster inom socialförvaltning i Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/9 14.4.2016 1.00
Särna/Idre 13.4.2016 13.00
Älvdalen 13.4.2016 13.00
Orsa 13.4.2016 13.00
Mora 13.4.2016 13.00
Ramavtal avseende byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalens kommunkoncern, 2016/11 13.4.2016 13.00

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600