Asnake T. Erko

Hankinnat

Otsikko Tarjousten jättöpäivä
IK-EØS 006-2022 Kjøp av landmålingsutstyr til Bergen kommune 31.5.2022 13.00
IK-FOR 005-2022 Beredskap- og karantenehotell til Bergen kommune 1.6.2022 13.00
IK-EØS 010-2022 Rammeavtale for inne- og uteleker - invitasjon til leverandørdialog
IK-HS 001-2022 Isolasjonshotell Bergen kommune (2.utlysning) 18.2.2022 13.00
HS 004-2021 Isolasjonshotell Bergen kommune 5.1.2022 13.00
EØS 051-2021 Anskaffelse av Fagbrevkompetanse i HEA 3102 for Bergen kommune med samarbeidskommuner
FOR 068-2021 Norskverksted-leksehjelp for innvandrere 15.12.2021 13.00
FOr 029-2021 Podkastepisoder for etat for sykehjem i Bergen kommune 8.10.2021 13.00
EØS 051-2021 Anskaffelse av Fagbrevkompetanse i HEA 3102 for Bergen kommune med samarbeidskommuner 5.11.2021 13.00
FOR 047-2021 Karantenehotell til rusavhengige i smittekarantene 8.9.2021 13.00
EØS 027-2021 Rammeavtale for elevtransport for skoler i Bergen kommune
Rammeavtale for elevtransport Laksevåg bydel 25.6.2021 13.00
Rammeavtale for elevtransport Fyllingsdalen bydel 25.6.2021 13.00
Rammeavtale for elevtransport Ytrebygda bydel 25.6.2021 13.00
Rammeavtale for elevtransport Fana bydel 25.6.2021 13.00
Rammeavtale for elevtransport Årstad bydel 25.6.2021 13.00
Rammeavtale for elevtransport Bergenhus bydel 25.6.2021 13.00
Rammeavtale for elevtransport Åsane bydel 25.6.2021 13.00
Rammeavtale for elevtransport Arna bydel 25.6.2021 13.00
HS 001-2019 Etablering av dynamisk innkjøpsordning for bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behov 30.3.2029 1.00
EØS 014-2017 Dynamisk innkjøpsordning for vekter, alarm- og sikkerhetstjenester for Bergen kommune og samarbeidsparter 15.3.2029 13.00
EØS 027-2021 Rammeavtale for elevtransport for skoler i Bergen kommune 25.6.2021 13.00
FOR 026-2021 Karantenehotell i Bergen sentrum 25.5.2021 13.00
Etablering av dynamisk innkjøpsordning for TV og media innhold til enheter i Bergen kommune 31.5.2029 1.00
EØS 005-2017 Dynamisk innkjøpsordning - persontransport til skoler i Bergen kommune 26.2.2025 13.00
FOR 009-2021 Karantenehotell 11.3.2021 13.00
FOR 003-2021 Tegnefilm om psykisk helse for ansatte i eldre omsorgen 16.3.2021 13.00
EØS 006-2020 Formidling og publisering av stillingsannonser
HS 002-2020 Del 2 - Midlertidig botilbud med døgntilsyn med krav om rusfrihet 26.1.2021 13.00
HS 002-2020 Del 1 - Heldøgns rehnbiliterings- og omsorgstilbud til personer med ruslidelse 26.1.2021 13.00
HS 007-2020 Innkvartering av akutt husløse personer over 18 år og forsørgere med barn 14.1.2021 13.00
EØS 006-2020 Formidling og publisering av stillingsannonser 13.1.2021 13.00
Veiledende kunngjøring: Rehabiliterings- og midlertidig botilbud for Bergen kommune
EØS 011-2020 Master i utdanningsledelse
EØS 011-2020 Master i utdanningsledelse 17.4.2020 15.00
FOR 004-2020 Anskaffelse av FIT verktøy til Bergen kommune 3.8.2020 13.00
EØS 013-2020 3D fysisk bymodell for Bergen
EØS 002-2020 Rullearkiv til Bergen offentlig bibliotek
EØS 013-2020 3D fysisk bymodell for Bergen 11.6.2020 15.00
NOR 011-2020 Utlånsautomater til Åsane folkebibliotek 16.4.2020 15.00
FOR 052-2019 Minibuss til Bergen brannvesen 2. utlysning 15.1.2020 13.00
EØS 002-2020 Rullearkiv til Bergen offentlig bibliotek 3.4.2020 15.00
NOR 011-2020 Sorteringsanlegg til Åsane folkebibliotek 16.4.2020 15.00
NOR 011-2020 Sorteringsanlegg og utlånsautomater til Åsane folkebibliotek 16.4.2020 15.00
EØS 057-2019 Fagprosedyresystem
FOR 046-2019 Barn, mat og kulturopplevelser 29.1.2020 13.00
Konkurransegrunnlag på høring - TV og media innhold til enheter i Bergen kommune
EØS 041-2019 Solskjerming til Sandsli bo- og aktivitetsenter 2.12.2019 13.00
FOR 041-2019 Studie av etisk og rettferdig handel i Bergen 15.11.2019 13.00
EØS 009-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune
FOR 042-2019 Tolketjeneste latvisk 11.10.2019 13.00
EØS 032-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune 2. utlysing
DPS 001-2018 Kjøring til svømmeundervisning Haugland skule
FOR 029-2019 Tolketjeneste uigurisk 22.8.2019 13.00
EØS 032-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune 2. utlysing 28.6.2019 13.00
EØS 009-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune 2.5.2019 13.00
HS 005-2018 - Anskaffelse for bo- og tjenestetilbud for tre personer 30.11.2018 16.00
EØS 027-2017 - Dynamisk innkjøpsordning for innhold til datasenter 1.5.2028 23.55
EØS 014-2018 [EEA 014-2018] Translator services in Arabic-Norwegian and Norwegian-Arabic for Bergen kommune.
EØS 014-2018 Oversettertjenester i arabisk-norsk og norsk-arabisk til Bergen kommune 25.4.2018 13.00
FOR 018-2018 Brannforebyggende informasjonspakke/undervisningsmateriell for innvandrere, Bergen kommune 2. utlysning 25.5.2018 13.00
DPS 001-2018 Vektertjeneste til Bjørnsonsgate Botiltak
NOR 027-2018 Master i utdanningsledelse 4.6.2018 13.00
FOR 010-2018 Brannforebyggende informasjonspakke- og undervisningsmateriell for innvandrere, Bergen kommune 8.5.2018 13.00
DPS 005-2018 Møbler til Fargeriet - Strusshavn kultursenter, Askøy kommune
DPS 002-2017 Kontormøbler til Alvøen skole
DPS 022-2017 Møbler til Tunesflaten skole
DPS 021-2017 Møbler til Damsgård skole
EØS 014-2018 [EEA 014-2018] Translator services in Arabic-Norwegian and Norwegian-Arabic for Bergen kommune. 25.4.2018 12.00
DPS 024-2017 Møbler til Hjellestad skole
DPS 023-2017 Møbler til Kleppestø barneskole, Askøy kommune (2)
DPS 001-2018 Driving to swimming lessons Haugland school
DPS 013-2017 Møbler til Eidsvåg skolepaviljong
EEA 013-2018 DPS Removal services for Bergen municipality 14.3.2022 12.00
EØS 013-2018 DPS Flyttetjenester for Bergen kommune 14.3.2022 13.00
DPS 025-2017 Møbler til Skjold skole
DPS 015-2017 Møbler til Havforskningsinstituttet Tromsø
DPS 008-2017 Vektertjeneste til Strax-huset 2
DPS 002-2017 AV installations for Damsgård school
DPS 001-2017 Møbler til Leaparken barnehage
DPS 006-2017 AV-installations Eidsvåg school pavilion
EØS 009-2017 Communication and publication of vacant position advertisement in electronic media, Bergen municipality.
EØS 009-2017 Formidling og publisering av stillingsannonser i elektroniske medier, Bergen kommune
EØS 018-2017 Leie og vask av matter og mopper for Bergen kommune og samarbeidsparter 28.4.2017 13.00
EØS 013-2017 Dynamisk innkjøpsordning for AV-utstyr - Bergen kommune med samarbeidsparter 15.3.2021 13.00
Dynamisk innkjøpsordning - persontransport til skoler i Bergen kommune 5.3.2021 13.00
EØS 018-2017; Hire and cleaning of mats and mops for Bergen municipality and joint venture partners. 28.4.2017 12.00
EØS 013-2017 Dynamisk innkjøpsordning for AV-utstyr - Bergen kommune med samarbeidsparter 15.3.2021 13.00
EØS 008-2017 Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av PC og mobile enheter til Bergen kommune med samarbeidsparter 26.2.2021 13.00
EEA 068-2016 Sun screening Nattland education centre.
EØS 068-2016 Solskjerming Nattland oppveksttun
EØS 013-2017 Dynamic procurement scheme for AV equipment — Bergen municipality with collaboration partners. 15.3.2017 12.00
EØS 009-2017 Communication and publication of vacant position advertisement in electronic media, Bergen municipality. 13.3.2017 12.00
EØS 009-2017 Formidling og publisering av stillingsannonser i elektroniske medier, Bergen kommune 13.3.2017 13.00
EEA 005-2017 Dynamic purchasing system — passenger transport to schools in Bergen municipality. 7.3.2017 12.00
EØS 053-2013 Persontransport skole - dynamisk innkjøpsordning 13.1.2018 0.59
EØS 068-2016 Solskjerming Nattland oppveksttun 16.1.2017 13.00
EØS 053-2016 Konvolutter med tiltrykk 23.1.2017 13.00
Transport av Tunge hjelpemidler 29.11.2016 13.00
Transport av lette hjelpemidler 29.11.2016 13.00
EØS 049-2016 Transport av hjelpemidler for Bergen kommune -Reservert kontrakt 29.11.2016 13.00
NOR 074-2016 Målestasjoner for lokal luftkvalitet 21.11.2016 13.00
Kjøp av transporttjenester til Nattland skole 24.10.2016 13.00
Kjøp av transporttjenester til Nattland skole 24.10.2016 13.00
NOR 079-2016 Alarm- og vektertjenester til Bergen offentlige bibliotek (2. utlysning) 28.10.2016 13.00
Kjøp av AV-utstyr til Nattland skole 19.9.2016 13.00
Kjøp av AV-utstyr til Varden skole 19.9.2016 13.00
Kjøp av AV-utstyr til Varden skole 19.9.2016 13.00
Kjøp av AV-utstyr til Nattland skole 19.9.2016 13.00
II.1) OPPDRAGSGIVERS NAVN PÅ ANSKAFFELSEN Kjøp av møbler til Alvøen skole, Bergen kommune 19.9.2016 13.00
Kjøp av møbler til Alvøen skole, Bergen kommune 19.9.2016 13.00
Kjøp av stasjonære PC-er til BHO i Bergen kommune 12.9.2016 13.16
Kjøp av stasjonære PC-er til BHO i Bergen kommune 12.9.2016 13.16
Skolemøbler til Holen skole, Bergen kommune 30.8.2016 13.00
NOR 059-2016 Kjøp av Audiometer til Etat for barn og familie, Bergen kommune 10.8.2016 13.00
Kjøp av møbler til Valestrand skule, Osterøy kommune 20.5.2016 13.00
Kjøp av møbler til Voksenopplæring, Askøy kommune 6.5.2016 13.00
Kjøp av møbler til Voksenopplæring, Askøy kommune 6.5.2016 13.00
Kontormøbler til Nygårdslien skole, Bergen kommune EØS 017-2011 Dynamisk Innkjøpsordning 25.4.2016 13.00
Kjøp av mobiltelefoner til introduksjonssenter for flyktninger i Bergen kommune 26.10.2015 13.00
Kjøp av mobile enheter til mobil omsorg 14.9.2015 13.00
Møbler til Garnes Ungdomsskole 7.9.2015 13.00
EØS 022-2015 Leie av programvareløsning til Bergen kommune/BBS 15.9.2015 13.00
Kjøp av mobile enheter til Bergen kommune/BBS 3.8.2015 13.00
Kjøp av nettbrett til Rothaugen skole 22.5.2015 13.00
Kontormøbler til konkurransetilsynet (EØS 017-2011 Møbler dynamisk innkjøpsordning) 19.5.2015 13.00
Kontormøbler til konkurransetilsynet (EØS 017-2011 Møbler dynamisk innkjøpsordning) 19.5.2015 13.00
EØS 056-2014 Kjøp av web-basert brukerundersøkelse til Bergen kommune 8.12.2014 13.00
Møbler til Sandvikspilem bosenter, Bergen kommune 18.12.2014 13.00
NOR 063-2014 Av- utstyr til Bystyresalen Bergen kommune 3.12.2014 13.00
Kjøp av mobile enheter fase 2 til Bergen kommune/BBS 27.11.2014 13.00
Badekjøring til Tveiterås skole Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole - dynamisk innkjøpsordning) 14.11.2014 13.00
Badekjøring til Tveiterås skole Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole - dynamisk innkjøpsordning) 14.11.2014 13.00
DPS 017-2014 kontormøbler til Byggesak og private planer(bergen kommune) 1.10.2014 13.00
DPS 003-2014 Kjøp av bærbare PC-er til Bergen kommune/BBS 1.10.2014 13.00
EØS 050-2014 Kjøp av renholdsmaskiner til Bergen kommune 2. utlysning 29.8.2014 13.00
Vinterdrift Åsane bydel 19.8.2014 13.00
Vinterdrift Årstad bydel 19.8.2014 13.00
Vinterdrift Ytrebygda bydel 19.8.2014 13.00
Vinterdrift Laksevåg bydel 19.8.2014 13.00
Vinterdrift Fyllingsdalen bydel 19.8.2014 13.00
Vinterdrift Fana bydel 19.8.2014 13.00
Vinterdrift Bergenhus bydel 19.8.2014 13.00
Vinterdrift Arna bydel 19.8.2014 13.00
EØS 034-2014 Vinterdriftstjenester til Bergen kommune 19.8.2014 13.00
EØS 008-2014 Kjøp av renholdsmaskiner 2.5.2014 13.00
Badekjøring Sædalen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 28.5.2014 13.00
Badekjøring Lone skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 28.5.2014 13.00
Badekjøring Olsvik skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 28.5.2014 13.00
Badekjøring Alvøen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 28.5.2014 13.00
Badekjøring Lone skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 28.5.2014 13.00
Badekjøring Hordvik skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 28.5.2014 13.00
Badekjøring Sædalen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 28.5.2014 13.00
Badekjøring Alvøen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 28.5.2014 13.00
Badekjøring Olsvik skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 28.5.2014 13.00
EØS 038-2013 Rammeavtale for konsulentbistand til miljøfyrtårn og grønt flagg
DPS 010-2014 Møbler til Garnes barneskole 22.4.2014 13.00
NOR 003-2014 Rammeavtale om psykologiske utredninger 28.4.2014 13.00
DPS 002-2014 BBS Pilot mobile enheter 10.3.2014 13.00
EØS 038-2013 Kunngjøring av kontraktstildeling for konsulentbistand til miljøfyrtårn
EØS 060-2013 Kjøp av Landmålingsutstyr 24.3.2014 13.00
IKT-utstyr til Byrådsavdeling for barnehage og skole (EØS 002-2013 DPS) 21.2.2014 13.00
EØS 029-2013 Kjøp av vedlikehold for kontorstøtteprogramvarelisenser med tilhørende tjenester 8.11.2013 13.00
NOR 026-2013 Kjøp av tiltak for deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Bergen kommune 5.11.2013 13.00
NOR 020-2013 Kjøp av løsning for parkerings APP til smarttelefon 10.9.2013 13.00
EØS 038-2013 Rammeavtale for konsulentbistand til miljøfyrtårn og grønt flagg 26.8.2013 13.00
NOR 012-2013 Kurs/tiltak for deltakere i Bergen kommunes Introduksjonsprogram 27.5.2013 13.00
EØS 026-2013 Leie og vask av matter og mopper til Bergen kommune med flere 26.4.2013 13.00
NOR 041-2012 Kjøp av Håndholdt gassdeteksjonskamera 19.11.2012 13.00
NOR 042-2012 Kjøp av formidling og publisering av stillingsannonser 9.11.2012 15.00
NOR 039-2012 Kjøp av rekrutteringsbistand 26.10.2012 13.00
NOR 036-2012 Formidling og publisering av stillingsannonser 3.10.2012 15.00
Tildeling av kontrakt for kjøp av programvare for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune
Tildeling av kontrakt for kjøp av programvare for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune
EØS 024-2011 Kjøp av program for lese-og skrivestøtte til Bergen Kommune 1.11.2011 15.00
EØS 069-2011 Kjøp av program for lese-og skrivestøtte til Bergen Kommune 1.2.2012 15.00
EØS 056-2011 Kjøp av Renholdstjenester til Bergen Kommune 18.11.2011 13.00

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600