Innkjøp konsern

Innkjøp konsern
Fortunen 3
5013 Bergen
Norja
Y-tunnus 964338531
Tuoteryhmä Otsikko Tyyppi Päättymispäivä Yhteyshenkilö Toimittaja
IKT tjenester og programvare Kredittinformasjon tjenester Abonnement Kristian Gromholt Creditsafe Norway AS
IKT tjenester og programvare Verktøy for kontroll av utbetalinger fra Bergen kommune Kontrakt 16.6.2023 Ole Rasmussen Inyett AS
Varer (ikke kategoridefinert) Kjøkkenutstyr (Thomsen Storkjøkken AS) Rammeavtale med en leverandør 30.6.2023 Silje Erdal Thomsen Storkjøkken AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Renovasjon næringsavfall Rammeavtale med en leverandør 1.10.2023 Tone Dahle BIR Bedrift AS
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjeneste for spesifikasjon av AV-installasjoner Rammeavtale med en leverandør 1.10.2022 Elin Riksheim Norconsult AS (Hovedenhet)
Matvarer, catering og kantine Konditorvarer Rammeavtale med en leverandør 31.7.2023 Silje Erdal Baker Brun Produksjon AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Arna Rammeavtale med en leverandør 20.4.2023 Silje Erdal Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Bergenhus Nord Rammeavtale med en leverandør 20.4.2023 Silje Erdal Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Bergenhus Sør Rammeavtale med en leverandør 20.4.2023 Silje Erdal Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Årstad og Fana Nord Rammeavtale med en leverandør 20.4.2023 Silje Erdal Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 20.4.2023 Silje Erdal Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Fana Sør Rammeavtale med en leverandør 20.4.2023 Silje Erdal Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Laksevåg Rammeavtale med en leverandør 20.4.2023 Silje Erdal Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Ytrebygda Rammeavtale med en leverandør 20.4.2023 Silje Erdal Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Åsane Rammeavtale med en leverandør 20.4.2023 Silje Erdal Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Avløp og pumpestasjoner Rammeavtale med en leverandør 20.4.2023 Silje Erdal Bergen Bydrift AS
Vikartjenester Helsevikarer til Bergen kommune med samarbeidspartnere Kontrakt 7.10.2022 Marte Bertelsen Useampi
IKT tjenester og programvare Fagsystem for voksenopplæring ved Nygård skole Kontrakt 13.10.2024 Ole Rasmussen Visma Enterprise AS
Vikartjenester Legevikarer til Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 27.10.2022 Marte Bertelsen Useampi
Biler og kjøretøyadministrasjon Minibusser til aktivitetssentre i Bergen kommune (ny utlysning) Kontrakt 1.4.2026 Ståle Otto Hopland Møller Bil Bergen AS
IKT tjenester og programvare Anskaffelse av felles kundestøttesystem (KSS) Kontrakt 2.2.2024 Ole Rasmussen Inlead AS
IKT tjenester og programvare Felles løsning for billettering, kasse og booking Kontrakt 2.2.2024 Ole Rasmussen Data Nova AS
Transporttjenester Transport av lette og tunge hjelpemidler Rammeavtale med en leverandør 1.3.2024 Rune Hagen A2G Eiendomsdrift og A2G Logistikk AS
Forsikring Gruppelivsforsikring til Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 2.5.2023 Ketil Helge Johnsen Protector Forsikring ASA
Helseprodukter Databriller og synsundersøkelser Rammeavtale med en leverandør 1.5.2023 Rune Hagen Brilleland AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Medieovervåkning Kontrakt 2.7.2023 Sølvi Søbstad Infomedia Norge
Vikartjenester Pedagogiske vikarer til skoler i Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 2.6.2023 Marte Bertelsen Useampi
Vikartjenester Pedagogiske vikarer til barnehager i Bergen kommune med samarbeidspartnere Kontrakt 2.6.2023 Marte Bertelsen Useampi
Biler og kjøretøyadministrasjon Leasing av biler og biladministrasjon Rammeavtale med en leverandør 1.7.2023 Rune Hagen Leaseplan Norge AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester Reguleringsplan Slettebakken Kontrakt 29.6.2023 Aslaug Aalen Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Bygningsdrift EØS 010-2021 Rammeavtale lyskilder Rammeavtale med en leverandør 4.10.2023 Silje Erdal Auralight AS
Helseprodukter Inkontinensprodukter - rammeavtale 2021-2025 Rammeavtale med en leverandør 2.10.2023 Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
Inventar (møbler) Barnehagemøbler Rammeavtale med en leverandør 2.11.2023 Tone Dahle Lekolar AS (Hovedenhet)
Inventar (møbler) Kontormøbler Rammeavtale med en leverandør 2.11.2023 Tone Dahle Input interior Norway AS
Inventar (møbler) Helsemøbler Rammeavtale med en leverandør 2.11.2023 Tone Dahle Kinnarps AS (hovedenhet)
Inventar (møbler) Skolemøbler Kontrakt 1.12.2023 Tone Dahle Input interior Norway AS
IKT tjenester og programvare Avtale om tjenester til TV- og informasjonsskjermer (SSA-L) Kontrakt 2.10.2022 May Lindtner Telia Norge AS (Hovedenhet)
IKT tjenester og programvare EØS 067-2020 Verktøy for avstemming ved periode- og årsavslutning Kontrakt Christine Tefre Adra Software AS
Sosiale tjenester Rammeavtale gravferdstjenester til Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 1.1.2024 Heidi Osa DAHLS BEGRAVELSESBYRÅ AS
Konsulent og rådgivningstjenester Kartlegging – Gjenbruk av møbler mellom offentlige organisasjoner Kontrakt 1.1.2023 Ståle Otto Hopland Rambøll Norge AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Elektrisk kraft med tilhørende tjenester Rammeavtale med en leverandør 2.2.2024 Tone Dahle Fjordkraft AS
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjenester til utarbeiding av reguleringsplaner for gangnett Kontrakt 1.9.2022 Aslaug Aalen ABO Plan & Arkitektur AS
Matvarer, catering og kantine Matvarer til sykehjemmene (postkjøkken) i Bergen kommune med samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 2.3.2024 Silje Erdal Matvareexpressen AS
Konsulent og rådgivningstjenester Følgeforskning – levekår, oppvekst og utdanning. Områdesatsning Loddefjord og Olsvik Kontrakt 1.1.2027 Ståle Otto Hopland NORCE Norwegian Research Centre AS
IKT tjenester og programvare Løsning for mottak, kontroll, behandling og distribusjon av EHF kataloger Kontrakt 25.1.2025 Gro Agathe Nesse Martens Vieri AS
Matvarer, catering og kantine EØS 059-2021 Produksjon og levering av middager til institusjoner Kontrakt Silje Erdal Matvarehuset AS
IKT utstyr Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner og nettbrett Rammeavtale med en leverandør 1.3.2024 Elin Riksheim Telenor Norge AS (hovedenhet)
Transporttjenester Flyttetjenester til Bergen rådhus Kontrakt 5.7.2022 Ståle Otto Hopland First Mover Group Norge AS
Matvarer, catering og kantine Kantinedrift Bergen rådhus Rammeavtale med en leverandør 4.1.2025 Tone Dahle Beredt AS
Idrettsutstyr Idrettsutstyr til Bergen kommune med samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 2.3.2024 Rune Hagen PGM AS
Konsulent og rådgivningstjenester Anskaffelse av ekstern prosjektleder / prosjekteringsleder Kontrakt 1.1.2026 Karoline Kalstveit HRP AS
IKT utstyr Rammeavtale for kjøp av møteromspaneler (løsning for booking av møterom) Rammeavtale med en leverandør 8.3.2024 Elin Riksheim Atea AS (Hovedenhet)
Forsikring Barne- og elevforsikring, Bergen kommune Kontrakt 1.4.2024 Ketil Helge Johnsen KLP Skadeforsikring AS
Konsulent og rådgivningstjenester Farmasøytiske rådgivningstjenester Kontrakt 2.5.2026 Rolf Brurås Sjukehusapoteka Vest HF
Yrkesbekledning Arbeidstøy tilbehør, verneutstyr og førstehjelpsutstyr Rammeavtale med en leverandør 1.4.2024 Tone Dahle Victoria AS
Konsulent og rådgivningstjenester Plankonsulent Laksevågneset Kontrakt 1.1.2024 Aslaug Aalen Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Yrkesbekledning Arbeidstøy og vernebekledning, inkl. regntøy og sko Rammeavtale med en leverandør 1.4.2024 Tone Dahle Victoria AS
Yrkesbekledning Uniformer til sykehjem og legevakt Rammeavtale med en leverandør 29.3.2025 Tone Dahle Elis Norge AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjeneste for områdeplan Indre Arna Kontrakt 3.6.2023 Aslaug Aalen Norconsult AS (Hovedenhet)
Inventar (møbler) Institusjonsmøbler til Åsaheimen Kontrakt 16.11.2022 Ståle Otto Hopland Kinnarps AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Sengetøy, frotté mv. til alders- og sykehjem Rammeavtale med en leverandør 20.4.2024 Tone Dahle Nor Tekstil AS
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av IKT-system for administrasjon av fagopplæring Abonnement 2.6.2025 Maj-Britt Brobakke Safir Web AS
Minibusser til dagsenter, Bergen kommune (Ny utlysning) Abonnement 16.2.2023 Inan Begic Kverneland Bil AS
Vikartjenester Generelle vikartjenester - Delleveranse 1. Vikarer med høyere utdannelse Rammeavtale med en leverandør 2.7.2024 Marte Bertelsen Manpower AS
Vikartjenester Generelle vikartjenester - Delleveranse 2. Vikarer med fagbrev og ufaglærte vikarer Rammeavtale med en leverandør 2.7.2024 Marte Bertelsen Manpower AS
Matvarer, catering og kantine Matvarer til skoler og barnehager m.fl. - Bergen kommune og samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 10.8.2024 Ingvild Blindheim Hole Måkestad Engros AS
Varer (ikke kategoridefinert) EØS 003-2022 del 1: Hvitevarer, elektrisk utstyr, oppvarming, klima, vifter med mer Rammeavtale med en leverandør 16.8.2024 Rune Hagen Elkjøp Norge AS
Varer (ikke kategoridefinert) EØS 003-2022 del 2: Brunevarer (TV, underholdningselektronikk med mer) Rammeavtale med en leverandør 16.8.2024 Rune Hagen Elkjøp Norge AS
Varer (ikke kategoridefinert) Solskjerming til Åsaheimen (Ny utlysning) Kontrakt 2.12.2022 Ståle Otto Hopland Hunter Douglas Norge AS

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600