Forsvarsbygg - Hanked

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norra
Reg. Nr. 975950662
Ettevõttest/asutusest

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Hange Osakond Pakkumuste esitamise tähtaeg
Konkurranse - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 15.11.2021
240558 - C01746 - NAWSARH Fuel-anlegg Florø 18.10.2021
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.09.2026
Rammeavtale byggautomasjon og sd anlegg i region midt, saksnummer 2020/4977 07.10.2021
Fjellrensk- og rassikringstiltak ved Verdalske befestninger 30.09.2021
Prosjektnummer 100883 Kjøp av boliger Lakselv - Fase 2 01.11.2021
Konkurranse C02697 - Vei og infrastruktur Namdalseid - 100807 01.12.2021
2021/1201 Ombygging SKG-bygget, Skjold leir, Målselv kommune 15.11.2021
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 18.11.2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 18.11.2023
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01.07.2030
R01070 Kontroll av ledesystemer, og kjøp av etterlysende materiell 11.10.2021
Flerårigavtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region nord (Skjold Garnison, Setermoen skytefelt og Njunis) 01.10.2021
Flerårigavtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region nord (Hillesøy, Langnes og Innhesten) 01.10.2021
Flerårig avtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region Nord (Honningsvåg) 01.10.2021
Tjenester uavhengig kontroll, saksnummer 2021/630 12.10.2021
Internett og TV til Forsvarets boliger i Indre Troms 15.10.2021
Konkurranse C02633 - Vei og infrastruktur Hønefoss - 100801 01.12.2021
Konkurranse C02405 - Vei og infrastruktur Lensvik - 100804 01.12.2021
Anskaffelse av PBU-bur til Jørstadmoen 29.09.2021
Konkurranse C03022 - Utskiftning av kaianlegg - 200075 21.10.2021
Rammeavtale service på pumper i Forsvarsbygg region Viken, saksnummer 2021/1563 25.10.2021
C02214 - V2 - Automatisk slukkesystem - vanntåke 01.11.2021
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 01.01.2022 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

Otsingutulemusi ei ole

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti