Markedshøring af udbudsmateriale: Udbud af eldrevne køretøjer til Hillerød Kommune

Hange

Prior information notice
01 - Prior information notice
11.09.2022 17:01 (GMT+03:00)

Hankija

Hillerød Kommune Hillerød Kommune
Christoffer Aarslew-Jensen Christoffer Aarslew-Jensen
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Taani
29189366

Hanke lühikirjeldus

Hillerød Kommune har i forbindelse med forstående udbud af to rammeaftaler for køb af eldrevne køretøjer til kommunens afdelinger og institutioner udarbejdet et udbudsmateriale, som vi ønsker at få markedets tilbagemelding på.

I udbuddet indgår to delaftaler:
  • Udbud af eldrevne personbiler 
  • Udbud af eldrevne små varevogne/varebiler

I forbindelse med køb at køretøjerne vil Leverandøren også skulle varetage det løbende service- og vedligehold på bilerne i op til 5 år.

Til delaftalerne er knyttet to optioner som Ordregiver frit kan vælge at udnytte:

  • Montering af sommer- og vinterdæk (i stedet for helårsdæk, som ellers er standard)
    • Tilknyttet optionen er en dækserviceaftale, som Leverandøren også vil skulle varetage.

  • Garanteret tilbagekøbspris
    • Leverandøren skal i forbindelse med et salg garantere en tilbagekøbspris på bilen efter 36 mdr., 48 mdr. og 60 mdr., som det løbende står Ordregiver frit for at udnytte.

Hankele lisatud dokumendid

Dokumendi nimi Faili suurus
Bilag 1A - Kravspecifikation - Udbud af eldrevne personbiler - Markedshøring.docx 51 KB
Bilag 2A - Tilbudsliste - Eldrevne Personbiler- Markedshøring.xlsx 58 KB
Bilag 2B - Tilbudsliste - Eldrevne små varevogne varebiler - Markedshøring.xlsx 58 KB
Bilag 3 - Stand ved tilbagekøb - Markedshøring.docx 49 KB
Bilag 4 - Oversigt over bilflåde - Markedshøring.xlsx 35 KB
Dokument 1 - Støtteerklæring - Markedshøring.docx 47 KB
Dokument 2 - Konsortieerklæring - Markedshøring.docx 41 KB
Udbudsbetingelser - Udbud af eldrevne køretøjer - Markedshøring.docx 70 KB
1. Brev - Markedshøring.pdf 611 KB
Bilag 1B - Kravspecifikation - Udbud af eldrevne små varevogne - varebiler - Markedshøring.docx 52 KB
Rammeaftale - Udbud af eldrevne køretøjer - Markedshøring.docx 93 KB

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti