Anskaffelse av renholdsutstyr og renholdsmaskiner

Hange

02 - Contract notice
Avatud menetlus
17.01.2022 12:25 (GMT+02:00)
24.01.2022 17:00 (GMT+02:00)
17.01.2022 16:00 (GMT+02:00)
24.01.2022 13:00 (GMT+02:00)
Ei

Hankija

Vågan Kommune Vågan Kommune
Magne Haslevang Magne Haslevang
Storgata 29
Rådhuset

8300 SVOLVÆR
Norra
938644500

Tender is cancelled

Hanke lühikirjeldus

Vågan Kommune inviterer til åpen anbudskonkurranse om rammeavtale på levering av forbruksmateriell for renholdutstyr og renholdsmaskiner og annet forbruksmateriell i forbindelse med drift av renhold i Vågan kommune. Det skal inngås en kontrakt for hele kommunen. Avtalen skal gjelde i 24 mnd.  med opsjon på forlengelse på (1+1) år.
Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget er prisskjema. Prisskjema består av en forside, 6 faner med produkter og 2 faner med forklaringer. Les sidene med forklaringer nøye.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti