Rammeavtale søkemeglertjenester - region Viken

Hange

02 - Contract notice
Avatud menetlus
07.05.2021 8:48 (GMT+03:00)
07.06.2021 13:00 (GMT+03:00)
28.05.2021 13:00 (GMT+03:00)
28.05.2021 13:00 (GMT+03:00)
No
No

Hankija

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Kristine Bateman Kristine Bateman
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norra
975950662

Closing date has passed.

Hanke lühikirjeldus

Rammeavtalen skal bistå avdelingen Marked REVI i forbindelse med kartlegging av markedet, ved eksisterende/nye innleieoppdrag. For videre beskrivelse, se konkurransegrunnlagets del III. 

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti