Konsulenttjenester for nukleær sikkerhet og sikring, strålevern og risikoanalyse

Hange

02 - Contract notice
Avatud menetlus
16.07.2020 10:10 (GMT+03:00)
30.09.2020 13:00 (GMT+03:00)
15.09.2020 13:00 (GMT+03:00)
No
No

Hankija

Norsk Helsenett SF Norsk Helsenett SF
Yngve Berntsen Yngve Berntsen
Abels gate 9
Postboks 6123, 7435 TRONDHEIM

7030 TRONDHEIM
Norra
994598759

Closing date has passed.

Hanke lühikirjeldus

De områdene der støtte vil kunne være nødvendig, kan kategoriseres etter de generelle områdene som er definert i IAEAs Safety Standards and the Nuclear Security Series, fordelt på følgende delområder:
  • Område A – Nukleær sikkerhet og sikring og strålevern under drift
  • Område B – Strålevern og behandling av utslipp, radioaktivt avfall, arv og opprydningsaktiviteter
  • Område C – Støtte til implementeringen av handligsplanen for nukleær sikkerhet

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Rävala 15, 10143 Tallinn, Eesti