Asnake T. Erko

Hanked

Hange Pakkumiste esitamise tähtaeg
EØS 014-2017 Dynamisk innkjøpsordning for vekter, alarm- og sikkerhetstjenester for Bergen kommune og samarbeidsparter 15.03.2029 13:00
IK-FOR 125-2023 Kurspakke i samtaleteknikken 15.12.2023 13:00
IK-FOR 118-2023 Klimakart til arealplanlegging 17.11.2023 13:00
Anskaffelse av besøksregistreringssystem til Bergen kommune - invitasjon til leverandørdialog
Gjenbruk av Chromebook/PC-er og kjøp av elevdatamaskiner - invitasjon til dialog med leverandører
IK-EØS 010-2023 Rammeavtale for vektertjeneste til Bergen kommune
EØS 005-2017 Dynamisk innkjøpsordning - persontransport til skoler i Bergen kommune 26.02.2025 13:00
IK-NOR 065-2023 Læringscamp med mentorordning for gutter i ungdomsskole 22.09.2023 13:00
Delleveranse 2: Rammeavtale for mobilvakt og midlertidig stasjonær vektertjeneste 06.06.2023 13:00
Delleveranse 1: Rammeavtale for stasjonær vektertjeneste 06.06.2023 13:00
IK-EØS 010-2023 Rammeavtale for vektertjeneste til Bergen kommune 06.06.2023 13:00
IK-NOR 069-2023 Program for storbyrettet forskning 29.05.2023 13:00
IK-NOR 004-2022 Anskaffelse av treningssykler og programvare 30.11.2022 13:00
Rammeavtale for vektertjeneste til Bergen kommune - invitasjon til leverandørdialog
Rammeavtale for vektertjenester
IK-NOR 024-2023 Anskaffelse av treningssykler for eldre 2.utlysning 08.02.2023 13:00
IK-FOR 013-2022 Digital robot for læring på skole 08.12.2022 13:00
Anskaffelse av programvare 30.11.2022 13:00
Anskaffelse av treningssykler 30.11.2022 13:00
IK-NOR 004-2022 Rammeavtale for treningssykkel/bevegelsesterapiapparat - invitasjon til leverandørdialog
IK-EØS 010-2022 Rammeavtale for inne- og uteleker til Bergen kommune og samarbeidsparter 02.09.2022 13:00
Rammeavtale for inne- og uteleker 02.09.2022 13:00
IK-FOR 010-2022 Klimaundersøkelse for Bergen kommune 2022 -2025 05.09.2022 13:00
Rammeavtale for sykler og vogner med tilbehør 02.09.2022 13:00
IK-EØS 006-2022 Kjøp av landmålingsutstyr til Bergen kommune
IK-FOR 007-2022 Designhjelp til strategi for Klimaetaten 16.06.2022 13:00
IK-FOR 005-2022 Beredskap- og karantenehotell til Bergen kommune 01.06.2022 13:00
IK-FOR 006-2022 Kurspakker for deltakere in Brannsjansen 16.06.2022 13:00
IK-EØS 006-2022 Kjøp av landmålingsutstyr til Bergen kommune 31.05.2022 13:00
IK-EØS 010-2022 Rammeavtale for inne- og uteleker - invitasjon til leverandørdialog
IK-HS 001-2022 Isolasjonshotell Bergen kommune (2.utlysning) 18.02.2022 13:00
HS 004-2021 Isolasjonshotell Bergen kommune 05.01.2022 13:00
EØS 051-2021 Anskaffelse av Fagbrevkompetanse i HEA 3102 for Bergen kommune med samarbeidskommuner
FOR 068-2021 Norskverksted-leksehjelp for innvandrere 15.12.2021 13:00
FOr 029-2021 Podkastepisoder for etat for sykehjem i Bergen kommune 08.10.2021 13:00
EØS 051-2021 Anskaffelse av Fagbrevkompetanse i HEA 3102 for Bergen kommune med samarbeidskommuner 05.11.2021 13:00
FOR 047-2021 Karantenehotell til rusavhengige i smittekarantene 08.09.2021 13:00
EØS 027-2021 Rammeavtale for elevtransport for skoler i Bergen kommune
Rammeavtale for elevtransport Laksevåg bydel 25.06.2021 13:00
Rammeavtale for elevtransport Fyllingsdalen bydel 25.06.2021 13:00
Rammeavtale for elevtransport Ytrebygda bydel 25.06.2021 13:00
Rammeavtale for elevtransport Fana bydel 25.06.2021 13:00
Rammeavtale for elevtransport Årstad bydel 25.06.2021 13:00
Rammeavtale for elevtransport Bergenhus bydel 25.06.2021 13:00
Rammeavtale for elevtransport Åsane bydel 25.06.2021 13:00
Rammeavtale for elevtransport Arna bydel 25.06.2021 13:00
HS 001-2019 Etablering av dynamisk innkjøpsordning for bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behov 30.03.2029 1:00
EØS 027-2021 Rammeavtale for elevtransport for skoler i Bergen kommune 25.06.2021 13:00
FOR 026-2021 Karantenehotell i Bergen sentrum 25.05.2021 13:00
Etablering av dynamisk innkjøpsordning for TV og media innhold til enheter i Bergen kommune 31.05.2029 1:00
FOR 009-2021 Karantenehotell 11.03.2021 13:00
FOR 003-2021 Tegnefilm om psykisk helse for ansatte i eldre omsorgen 16.03.2021 13:00
EØS 006-2020 Formidling og publisering av stillingsannonser
HS 002-2020 Del 2 - Midlertidig botilbud med døgntilsyn med krav om rusfrihet 26.01.2021 13:00
HS 002-2020 Del 1 - Heldøgns rehnbiliterings- og omsorgstilbud til personer med ruslidelse 26.01.2021 13:00
HS 007-2020 Innkvartering av akutt husløse personer over 18 år og forsørgere med barn 14.01.2021 13:00
EØS 006-2020 Formidling og publisering av stillingsannonser 13.01.2021 13:00
Veiledende kunngjøring: Rehabiliterings- og midlertidig botilbud for Bergen kommune
EØS 011-2020 Master i utdanningsledelse
EØS 011-2020 Master i utdanningsledelse 17.04.2020 15:00
FOR 004-2020 Anskaffelse av FIT verktøy til Bergen kommune 03.08.2020 13:00
EØS 013-2020 3D fysisk bymodell for Bergen
EØS 002-2020 Rullearkiv til Bergen offentlig bibliotek
EØS 013-2020 3D fysisk bymodell for Bergen 11.06.2020 15:00
NOR 011-2020 Utlånsautomater til Åsane folkebibliotek 16.04.2020 15:00
FOR 052-2019 Minibuss til Bergen brannvesen 2. utlysning 15.01.2020 13:00
EØS 002-2020 Rullearkiv til Bergen offentlig bibliotek 03.04.2020 15:00
NOR 011-2020 Sorteringsanlegg til Åsane folkebibliotek 16.04.2020 15:00
NOR 011-2020 Sorteringsanlegg og utlånsautomater til Åsane folkebibliotek 16.04.2020 15:00
EØS 057-2019 Fagprosedyresystem
FOR 046-2019 Barn, mat og kulturopplevelser 29.01.2020 13:00
Konkurransegrunnlag på høring - TV og media innhold til enheter i Bergen kommune
EØS 041-2019 Solskjerming til Sandsli bo- og aktivitetsenter 02.12.2019 13:00
FOR 041-2019 Studie av etisk og rettferdig handel i Bergen 15.11.2019 13:00
EØS 009-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune
FOR 042-2019 Tolketjeneste latvisk 11.10.2019 13:00
EØS 032-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune 2. utlysing
DPS 001-2018 Kjøring til svømmeundervisning Haugland skule
FOR 029-2019 Tolketjeneste uigurisk 22.08.2019 13:00
EØS 032-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune 2. utlysing 28.06.2019 13:00
EØS 009-2019 Rammeavtale for renholdsmaskiner - Bergen kommune 02.05.2019 13:00
HS 005-2018 - Anskaffelse for bo- og tjenestetilbud for tre personer 30.11.2018 16:00
EØS 014-2018 [EEA 014-2018] Translator services in Arabic-Norwegian and Norwegian-Arabic for Bergen kommune.
EØS 014-2018 Oversettertjenester i arabisk-norsk og norsk-arabisk til Bergen kommune 25.04.2018 13:00
FOR 018-2018 Brannforebyggende informasjonspakke/undervisningsmateriell for innvandrere, Bergen kommune 2. utlysning 25.05.2018 13:00
DPS 001-2018 Vektertjeneste til Bjørnsonsgate Botiltak
NOR 027-2018 Master i utdanningsledelse 04.06.2018 13:00
FOR 010-2018 Brannforebyggende informasjonspakke- og undervisningsmateriell for innvandrere, Bergen kommune 08.05.2018 13:00
DPS 005-2018 Møbler til Fargeriet - Strusshavn kultursenter, Askøy kommune
DPS 002-2017 Kontormøbler til Alvøen skole
DPS 022-2017 Møbler til Tunesflaten skole
DPS 021-2017 Møbler til Damsgård skole
EØS 014-2018 [EEA 014-2018] Translator services in Arabic-Norwegian and Norwegian-Arabic for Bergen kommune. 25.04.2018 12:00
DPS 024-2017 Møbler til Hjellestad skole
DPS 023-2017 Møbler til Kleppestø barneskole, Askøy kommune (2)
DPS 001-2018 Driving to swimming lessons Haugland school
DPS 013-2017 Møbler til Eidsvåg skolepaviljong
EEA 013-2018 DPS Removal services for Bergen municipality 14.03.2022 12:00
EØS 013-2018 DPS Flyttetjenester for Bergen kommune 14.03.2022 13:00
DPS 025-2017 Møbler til Skjold skole
DPS 015-2017 Møbler til Havforskningsinstituttet Tromsø
DPS 008-2017 Vektertjeneste til Strax-huset 2
DPS 002-2017 AV installations for Damsgård school
DPS 001-2017 Møbler til Leaparken barnehage
DPS 006-2017 AV-installations Eidsvåg school pavilion
EØS 009-2017 Communication and publication of vacant position advertisement in electronic media, Bergen municipality.
EØS 009-2017 Formidling og publisering av stillingsannonser i elektroniske medier, Bergen kommune
EØS 018-2017 Leie og vask av matter og mopper for Bergen kommune og samarbeidsparter 28.04.2017 13:00
EØS 013-2017 Dynamisk innkjøpsordning for AV-utstyr - Bergen kommune med samarbeidsparter 15.03.2021 13:00
Dynamisk innkjøpsordning - persontransport til skoler i Bergen kommune 05.03.2021 13:00
EØS 018-2017; Hire and cleaning of mats and mops for Bergen municipality and joint venture partners. 28.04.2017 12:00
EØS 013-2017 Dynamisk innkjøpsordning for AV-utstyr - Bergen kommune med samarbeidsparter 15.03.2021 13:00
EØS 008-2017 Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av PC og mobile enheter til Bergen kommune med samarbeidsparter 26.02.2021 13:00
EEA 068-2016 Sun screening Nattland education centre.
EØS 068-2016 Solskjerming Nattland oppveksttun
EØS 013-2017 Dynamic procurement scheme for AV equipment — Bergen municipality with collaboration partners. 15.03.2017 12:00
EØS 009-2017 Communication and publication of vacant position advertisement in electronic media, Bergen municipality. 13.03.2017 12:00
EØS 009-2017 Formidling og publisering av stillingsannonser i elektroniske medier, Bergen kommune 13.03.2017 13:00
EEA 005-2017 Dynamic purchasing system — passenger transport to schools in Bergen municipality. 07.03.2017 12:00
EØS 053-2013 Persontransport skole - dynamisk innkjøpsordning 13.01.2018 0:59
EØS 068-2016 Solskjerming Nattland oppveksttun 16.01.2017 13:00
EØS 053-2016 Konvolutter med tiltrykk 23.01.2017 13:00
Transport av Tunge hjelpemidler 29.11.2016 13:00
Transport av lette hjelpemidler 29.11.2016 13:00
EØS 049-2016 Transport av hjelpemidler for Bergen kommune -Reservert kontrakt 29.11.2016 13:00
NOR 074-2016 Målestasjoner for lokal luftkvalitet 21.11.2016 13:00
Kjøp av transporttjenester til Nattland skole 24.10.2016 13:00
Kjøp av transporttjenester til Nattland skole 24.10.2016 13:00
NOR 079-2016 Alarm- og vektertjenester til Bergen offentlige bibliotek (2. utlysning) 28.10.2016 13:00
Kjøp av AV-utstyr til Nattland skole 19.09.2016 13:00
Kjøp av AV-utstyr til Varden skole 19.09.2016 13:00
Kjøp av AV-utstyr til Varden skole 19.09.2016 13:00
Kjøp av AV-utstyr til Nattland skole 19.09.2016 13:00
II.1) OPPDRAGSGIVERS NAVN PÅ ANSKAFFELSEN Kjøp av møbler til Alvøen skole, Bergen kommune 19.09.2016 13:00
Kjøp av møbler til Alvøen skole, Bergen kommune 19.09.2016 13:00
Kjøp av stasjonære PC-er til BHO i Bergen kommune 12.09.2016 13:16
Kjøp av stasjonære PC-er til BHO i Bergen kommune 12.09.2016 13:16
Skolemøbler til Holen skole, Bergen kommune 30.08.2016 13:00
NOR 059-2016 Kjøp av Audiometer til Etat for barn og familie, Bergen kommune 10.08.2016 13:00
Kjøp av møbler til Valestrand skule, Osterøy kommune 20.05.2016 13:00
Kjøp av møbler til Voksenopplæring, Askøy kommune 06.05.2016 13:00
Kjøp av møbler til Voksenopplæring, Askøy kommune 06.05.2016 13:00
Kontormøbler til Nygårdslien skole, Bergen kommune EØS 017-2011 Dynamisk Innkjøpsordning 25.04.2016 13:00
Kjøp av mobiltelefoner til introduksjonssenter for flyktninger i Bergen kommune 26.10.2015 13:00
Kjøp av mobile enheter til mobil omsorg 14.09.2015 13:00
Møbler til Garnes Ungdomsskole 07.09.2015 13:00
EØS 022-2015 Leie av programvareløsning til Bergen kommune/BBS 15.09.2015 13:00
Kjøp av mobile enheter til Bergen kommune/BBS 03.08.2015 13:00
Kjøp av nettbrett til Rothaugen skole 22.05.2015 13:00
Kontormøbler til konkurransetilsynet (EØS 017-2011 Møbler dynamisk innkjøpsordning) 19.05.2015 13:00
Kontormøbler til konkurransetilsynet (EØS 017-2011 Møbler dynamisk innkjøpsordning) 19.05.2015 13:00
EØS 056-2014 Kjøp av web-basert brukerundersøkelse til Bergen kommune 08.12.2014 13:00
Møbler til Sandvikspilem bosenter, Bergen kommune 18.12.2014 13:00
NOR 063-2014 Av- utstyr til Bystyresalen Bergen kommune 03.12.2014 13:00
Kjøp av mobile enheter fase 2 til Bergen kommune/BBS 27.11.2014 13:00
Badekjøring til Tveiterås skole Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole - dynamisk innkjøpsordning) 14.11.2014 13:00
Badekjøring til Tveiterås skole Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole - dynamisk innkjøpsordning) 14.11.2014 13:00
DPS 017-2014 kontormøbler til Byggesak og private planer(bergen kommune) 01.10.2014 13:00
DPS 003-2014 Kjøp av bærbare PC-er til Bergen kommune/BBS 01.10.2014 13:00
EØS 050-2014 Kjøp av renholdsmaskiner til Bergen kommune 2. utlysning 29.08.2014 13:00
Vinterdrift Åsane bydel 19.08.2014 13:00
Vinterdrift Årstad bydel 19.08.2014 13:00
Vinterdrift Ytrebygda bydel 19.08.2014 13:00
Vinterdrift Laksevåg bydel 19.08.2014 13:00
Vinterdrift Fyllingsdalen bydel 19.08.2014 13:00
Vinterdrift Fana bydel 19.08.2014 13:00
Vinterdrift Bergenhus bydel 19.08.2014 13:00
Vinterdrift Arna bydel 19.08.2014 13:00
EØS 034-2014 Vinterdriftstjenester til Bergen kommune 19.08.2014 13:00
EØS 008-2014 Kjøp av renholdsmaskiner 02.05.2014 13:00
Badekjøring Sædalen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 28.05.2014 13:00
Badekjøring Lone skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 28.05.2014 13:00
Badekjøring Olsvik skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 28.05.2014 13:00
Badekjøring Alvøen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 28.05.2014 13:00
Badekjøring Lone skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 28.05.2014 13:00
Badekjøring Hordvik skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 28.05.2014 13:00
Badekjøring Sædalen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 28.05.2014 13:00
Badekjøring Alvøen skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontrasport skole) 28.05.2014 13:00
Badekjøring Olsvik skole, Bergen kommune (EØS 053-2013 Persontransport skole) 28.05.2014 13:00
EØS 038-2013 Rammeavtale for konsulentbistand til miljøfyrtårn og grønt flagg
DPS 010-2014 Møbler til Garnes barneskole 22.04.2014 13:00
NOR 003-2014 Rammeavtale om psykologiske utredninger 28.04.2014 13:00
DPS 002-2014 BBS Pilot mobile enheter 10.03.2014 13:00
EØS 038-2013 Kunngjøring av kontraktstildeling for konsulentbistand til miljøfyrtårn
EØS 060-2013 Kjøp av Landmålingsutstyr 24.03.2014 13:00
IKT-utstyr til Byrådsavdeling for barnehage og skole (EØS 002-2013 DPS) 21.02.2014 13:00
EØS 029-2013 Kjøp av vedlikehold for kontorstøtteprogramvarelisenser med tilhørende tjenester 08.11.2013 13:00
NOR 026-2013 Kjøp av tiltak for deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Bergen kommune 05.11.2013 13:00
NOR 020-2013 Kjøp av løsning for parkerings APP til smarttelefon 10.09.2013 13:00
EØS 038-2013 Rammeavtale for konsulentbistand til miljøfyrtårn og grønt flagg 26.08.2013 13:00
NOR 012-2013 Kurs/tiltak for deltakere i Bergen kommunes Introduksjonsprogram 27.05.2013 13:00
EØS 026-2013 Leie og vask av matter og mopper til Bergen kommune med flere 26.04.2013 13:00
NOR 041-2012 Kjøp av Håndholdt gassdeteksjonskamera 19.11.2012 13:00
NOR 042-2012 Kjøp av formidling og publisering av stillingsannonser 09.11.2012 15:00
NOR 039-2012 Kjøp av rekrutteringsbistand 26.10.2012 13:00
NOR 036-2012 Formidling og publisering av stillingsannonser 03.10.2012 15:00
Tildeling av kontrakt for kjøp av programvare for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune
Tildeling av kontrakt for kjøp av programvare for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune
EØS 024-2011 Kjøp av program for lese-og skrivestøtte til Bergen Kommune 01.11.2011 15:00
EØS 069-2011 Kjøp av program for lese-og skrivestøtte til Bergen Kommune 01.02.2012 15:00
EØS 056-2011 Kjøp av Renholdstjenester til Bergen Kommune 18.11.2011 13:00

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti