Bærum kommune - Tender

Bærum kommune
Postboks 700
1304 SANDVIKA
Norway
Org number: 935478715

Title Department Closing date
Møbler og inventar - Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 9/1/2023
Biler - Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 12/30/2022
1000257 Eineåsen ungdomsskole - Totalentreprise 3/15/2021
Tilbudsfase: Utvikling av innovativ løsning som skal bidra til helhetlig beslutningsunderlag for overvannshåndtering i fortettete byforsteder 3/26/2021
Planarbeid, mulighetsstudier, veiledende plan for offentlige rom og teknisk infrastruktur (VPOR og VPKL) - Dynamisk innkjøpsordning (DPS) 1/9/2031
Kjøp av totalentreprise for utskifting av ventilasjonsaggregater og ny varmepumpe ved Aurevann vannrenseanlegg 4/15/2021
Rammeavtale med flere leverandører for kjøp av rådgivende ingeniørtjenester innen VVS (RIV) 3/22/2021
Rammeavtale med flere leverandører for rådgivende ingeniørtjenester innen elektro, inkludert heis, elkraft, tele- og automatisering (RIE) 3/22/2021
Rammeavtale med flere leverandører for rådgivende ingeniørtjenester innen bygningsteknikk (RIB), bygningsfysikk (RIBYFY), akustikk (RIAKU) 3/22/2021
Rammeavtale med flere leverandører for kjøp av arkitekttjenester 3/22/2021
Transport og behandling av gips fra Isi avfallsanlegg 3/22/2021
Rammeavtale for trafikkskilt og skiltoppsettingsutstyr m.v. 3/22/2021
Transport og behandling av ikke brennbart restavfall fra Isi avfallsanlegg 3/29/2021
1950 Rådgivning og FDVSU for Bærum kommunes vakuumsuganlegg 3/31/2021
Skadedyrbekjempelse 3/31/2021
Brambanigården- omgjøring av kontorlokaler 3/19/2021
Rammeavtale for kjøp av mykpapir, renholdsprodukter og engangsprodukter, samt dispensere til ny kommunegård 4/12/2021
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
IKT og telefoni Telefoniavtale Rammeavtale med en leverandør 12/31/2021 Claus Svensson Telia Norge AS (Hovedenhet)

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00