Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
R01188 konsesjonkontrakt avgiftsparkering region Viken Gamlebyen Fredrikstad 2/21/2022
Rammeavtale R01207 utstyrsleie: Bardufoss, Setermoen og Skjold 2/1/2022
2021/5567 Renovering kaserne Trandum, Skjold leir, Målselv kommune - region nord 1/20/2022
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 9/14/2026
2021/5499 Renovering kaserne Jørstadmoen, Bardufoss, Målselv kommune 1/20/2022
2021/5602 Renovering av hybler i Panserbataljon og Artilleribataljon, Setermoen, Bardu kommune 1/20/2022
2021/5567 Renovering pendlerboliger, Skjold leir, Målselv kommune - region nord 1/20/2022
Rammeavtale byggentreprenørtjenster region nord, midt Troms - større avrop 2/11/2022
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2023
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 7/1/2030
2021/5567 Renovering Østfløya, Skjold leir, Målselv kommune - region nord 1/20/2022
2021/5628 Renovering mannskapsforlegning 3, Annekset, Rusta, Målselv kommune. 1/20/2022
2021/5680 Renovering kaserne Troms, Setermoen leir, Bardu kommune - region nord 1/20/2022
2021/4271 - Orgel Akershus Slott - Konkurransefase / Bid Phase 5/19/2022
Rørleggertjenester i RENO, REØS og REVI 1/31/2022
Rammeavtale R01209 Utstyrsleie: Bodø 2/1/2022
100473-C03278-Fornying av Noviklinja-totalentreprise 3/1/2022
302120 takrenovering kaserne L region Nord, Bardufoss 2/14/2022
2021/4271 - Orgel Akershus slott - Updated pre-qualification bid - Ny utlysning 1/31/2022
Rammeavtale R01208 utstyrsleie: REØS 1/31/2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00