Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
Overgrunn tankanlegg F34 drivstoff til Terningmoen leir 12/8/2021
Fendere til kai Haakonsvern 12/15/2021
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 9/14/2026
EBA Haakonsvern - E03 Skipsheis 12/10/2021
Konkurranse C02697 - Vei og infrastruktur Namdalseid - 100807 12/15/2021
Anskaffelse av kurs- og undervisningstjenester innen fagfeltet IKT 1/6/2022
C03151 - Lagerinnredning - Prosjekt 110170 12/8/2021
2021/5499 Renovering kaserne Jørstadmoen, Bardufoss, Målselv kommune 1/10/2022
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2023
Konkurranse C02405 - Vei og infrastruktur Lensvik - 100804 12/15/2021
R01070 Kontroll av ledesystemer, og kjøp av etterlysende materiell 1/4/2022
Konsulenttjenester - prosjektleder til prosjekt "Innsikt" 12/15/2021
R00858 - Kvalitetssystem 12/17/2021
R01144 - Rammeavtale for rådgivning strategisk EBA planlegging 12/20/2021
2021/4271 - Orgel Akershus Slott - Konkurransefase 4/1/2022
2021/4271 - Orgel Akershus slott 1/14/2022
2021/5602 Renovering av hybler i Panserbataljon og Artilleribataljon, Setermoen, Bardu kommune 1/10/2022
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 7/1/2030
Konkurranse C02633 - Vei og infrastruktur Hønefoss - 100801 12/15/2021
R01138 Tilbudsfase prosjektstyringsløsning på lokalt datasenter med lukket nett (on-premises) 1/5/2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 12/31/2021 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00