Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
R01036 - Database for grunn- og vannforurensning 8/27/2021
Konkurranse - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 11/15/2021
Setermoen - Midlertidig plasthall - leie 8/9/2021
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 9/14/2026
Vintervedlikehold REHÅ Andenes 8/16/2021
Utskiftning av Heiser ved Perminalen, Øvre Slottsgate 8/31/2021
540292 C02964 Vedlikeholdshangar Evenes - betongarbeider_Ny 9/10/2021
Prosjekt 240796 NAWSARH Spisemesse Sola - C02962 Rørlig kjøkkenutstyr 8/6/2021
Prosjekt 240367 Bodø - NAWSARH EBA - C02892 Ombygging eksisterende base 9/6/2021
Byggentreprenørtjenster RENO Midt-Troms Større avrop 8/30/2021
Maskintentreprenørtjenester region nord Midt Troms - delområde 1,2 og 3 8/30/2021
C01351 - Konkurranse - Fuglebad - Evenes 8/9/2021
Utskifting av brannporter - Stjørdal kommune 8/10/2021
Prekvalifisering - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 8/26/2021
540292 C02965 Vedlikeholdshangar_Isolert plasthall 9/30/2021
100674 C01431 Totalentreprise bygg for hundetjenesten 9/1/2021
Innredning av kontorfasiliteter - Ramsund 8/20/2021
2021/2948 RENO Reservedeler sjalusikulefang 8/18/2021
Avtale - R01116 - KP/KU til FLF - Finnmark Landforsvar 8/13/2021
C02393 Fornyelse Boliger Ørland 9/8/2021
2021/3565 Renovering tak kaserne Rocka, Porsangmoen, Porsanger kommune 8/20/2021
540291 - C02994 - Skjold Ferdigstillelse av verkstedbygg - Entreprise - Montasje Stålhall 8/19/2021
Campetablering - Nesmoen (Setermoen) og Bardufoss flystasjon (Holding Area) - Cold Response 2022 8/10/2021
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2023
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 7/1/2030
Drenering og vedlikeholdsarbeider i Hammerstadsgate 2-6 8/18/2021
Rammeavtale sammensatte rådgivningstjenester 8/27/2021
2021/3271 Renovering messe Skjold, Målselv kommune 8/13/2021
Rammeavtale kontroll av drivstoff- og gasstanker 9/10/2021
540292 C02964 Vedlikeholdshangar Evenes - betongarbeider_Ny 8/9/2021
200045 - C01713 Generalentreprise oppgradering drivstoffanlegg Ørland Flystasjon 9/1/2021
R01111 - Brukerundersøkelser - ny kunngjøring 8/24/2021
C02958 - Grunnarbeider/drenering Fornyelse Boliger Ørland 9/8/2021
C02186 - 710300 - Riving Rassegalvarre Kautokeino - Entreprise - Ny utlysning 8/20/2021
540291 - C02993 - Skjold Ferdigstillelse av verkstedbygg - Entreprise - Grunn og betongarbeider 8/19/2021
540291 - C02995 - Skjold Ferdigstillelse av verkstedbygg - Entreprise - Bygnm. og tekniske arbeider innvendig 8/19/2021
710191 - C02111 - Riving Rundemanen - Entreprise - Ny utlysning 8/12/2021
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 12/31/2021 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00