Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
Konkurranse - C02926 - HOS Endring EBA, porter - 100408 11/15/2021
Rammeavtale byggautomasjon og sd anlegg i region midt, saksnummer 2020/4977 10/7/2021
Utskiftning av Heiser ved Perminalen, Øvre Slottsgate 9/24/2021
240558 - C01746 - NAWSARH Fuel-anlegg Florø 10/18/2021
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 9/14/2026
Fjellrensk- og rassikringstiltak ved Verdalske befestninger 9/30/2021
Konkurranse C02697 - Vei og infrastruktur Namdalseid - 100807 12/1/2021
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2023
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 7/1/2030
R01070 Kontroll av ledesystemer, og kjøp av etterlysende materiell 10/11/2021
Flerårigavtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region nord (Skjold Garnison, Setermoen skytefelt og Njunis) 10/1/2021
Flerårigavtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region nord (Hillesøy, Langnes og Innhesten) 10/1/2021
Flerårig avtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region Nord (Honningsvåg) 10/1/2021
Prosjektnummer 100883 Kjøp av boliger Lakselv - Fase 2 11/1/2021
Internett og TV til Forsvarets boliger i Indre Troms 10/15/2021
Tjenester uavhengig kontroll, saksnummer 2021/630 10/12/2021
Konkurranse C02405 - Vei og infrastruktur Lensvik - 100804 12/1/2021
Anskaffelse av PBU-bur til Jørstadmoen 9/29/2021
C02214 - V2 - Automatisk slukkesystem - vanntåke 11/1/2021
Konkurranse C02633 - Vei og infrastruktur Hønefoss - 100801 12/1/2021
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
Rens og påfyll av kaffemaskiner Grev Wedels Plass Enkeltanskaffelse 12/31/2021 Oddgeir Ekerhovd Akershus Renhold AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00