Forsvarsbygg - Tender

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
Org number: 975950662
Company description

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Title Department Closing date
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2023
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 11/17/2023
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 9/14/2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 7/1/2030
Kontrakt C02589 Prosjekt 100471 Byggherreombud Helikoptertrener 6/23/2022
Enkeltanskaffelse RENO - konkurranse -Scanning av rør Sørreisa 6/8/2022
Anskaffelse av kurs- og undervisningstjenester innen fagfeltet IKT (NY) 6/3/2022
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 4/8/2032
Konkurranse - Elektronisk sikring Evenes 6/20/2022
302232 - Utvendig vask og maling av trebygning - Setnesmoen leir 5/30/2022
R01210 - Sommer- og vintervedlikehold på Fredriksten festning 5/31/2022
Flerårig avtale - Vintervedlikehold REHÅ - Himmeltind 5/30/2022
C03388 Innleie Ørland Prosjekt 100291 6/20/2022
R00528 - Rammeavtale på rørleggertjenester for region Øst (vest for Mjøsa) 6/7/2022
R00568 - Rammeavtale på rørleggertjenester for region Øst (øst for Mjøsa) 6/7/2022
R00575 - Rammeavtale på rørleggertjenester for region Viken (Østfold) 6/7/2022
R00587 - Rammeavtale på rørleggertjenester for region Viken (Vestfold/Buskerud) 6/7/2022
R00573 - Rammeavtale på rørleggertjenester for region Viken (Romerike) 6/7/2022
2022/1075 Asfaltering Pasvik grensestasjon og Jarfjord grensestasjon, arena Høybuktmoen, Sør-Varanger kommune 6/10/2022
Rammeavtale maling flyplassmerking rullebane på Bardufoss, Andenes, Rygge og Ørland (opsjon merking andre rullebaner) 5/31/2022
R01149 og R01160 Renovasjonstjenester region Viken samt region øst (to selvstendige delkontrakter) 5/31/2022
Strakstiltak festningsmurer Kongsvinger festning - prosjekt 100907 6/8/2022
Flerårig avtale - Vintervedlikehold REHÅ - Ramsund 6/7/2022
Rammeavtale R01229 Byggeledelse til vedlikeholdsfasiliteter med kaianlegg nye ubåter 6/21/2022
Flerårig avtale - Vintervedlikehold REHÅ - Bjerkvik og Skoddeberg 6/3/2022
302260 - Asfaltutbedringer ved Drevjamoen 6/13/2022
Del I - Anskaffelse av kommunikasjonstjenester 6/17/2022
2022/18002 Utbedring flyoperative flater, Bardufoss, Målselv kommune 6/7/2022
Del II - Anskaffelse av kommunikasjonstjenester 8/17/2022
Totalentreprise 8407 - Prosjekt 110440 Høybuktmoen garasje og lager 6/15/2022
Konkurranse - Riving av taubaner 6/10/2022
100877 - C03291 - Porsangmoen - Oppgradering av infrastruktur - E01 - Generalentreprise 6/10/2022
100950 - C03427 - Setertun – Fornyelse tak - Generalentreprise - ny utlysning 6/1/2022
C03491 - Fjerning av forurensede masser på Karljohansvern Horten 6/17/2022
R01151 - Energioppfølgingssystem (EOS) 7/1/2022
302526 - vedlikehold av yttervegg kadettbrakka - Stavern 6/3/2022
Prosjekt 710199 - Hjerkinn adm - Riving 2022 6/27/2022
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
2022/1029 - Fasade restaurering Tittelsnes fort - REVE Enkeltanskaffelse 8/31/2022 Tonje Dahle Berge Sag og Trelast
2022/1936 Restaurering av middelaldermur - Bergenhus - REVE Enkeltanskaffelse 10/31/2022 Tonje Dahle Rune Johannessen AS

No results

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00