Socialstyrelsens Indkøbsplan 2018-2019

Information

104 - Procurement plans
6/30/2020 8:05 PM (GMT+02:00)

Buyer

Socialstyrelsen Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C
Denmark

Short description

Oversigt over Socialstyrelsens kommende udbud:

KOMMUNALT NETVÆRK PÅ PLEJEFAMILIEOMRÅDET

Indhold: Formålet det kommunale netværk på plejefamilieområdet som implementeringskanal og forum for kommunal videndeling og erfaringsudveksling. Med udspillet på plejefamilieområdet på satspuljen for 2018: ’Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn’ og de kommende lovændringer ses der fortsat et behov for en fastholdelse af de regionale netværk som en kanal for udbredelse af viden på plejefamilieområdet, implementeringskanal for de forventede lovændringer og et forum for tværkommunale drøftelser.

Økonomisk omfang (mio. kr. ekskl. moms): 5,4 mio. kr.

Forventet gennemførelse: 1. kvartal 2019

Kontraktens løbetid: 2019-2021

Kontor/kontaktperson: Center for Børn, Unge og Familier/Maria Pârja

GENÅBNING AF KONKURRENCE, RAMMEAFTALE PÅ VOKSENOMRÅDET I VISO - NY KOMBINATIONSPROBLEMATIK

Indhold: Det undersøges pt., om konkurrence skal genåbnes i forhold til delaftalen ”demens” med en ny kombinationsproblematik vedr. ”Huntingtons Chorea”

Økonomisk omfang (mio. kr. ekskl. moms): Et estimeret beløb på ca. 700.000 kr.

Udbudstype: Light-udbud

Forventet gennemførelse: Januar 2019

Kontraktens løbetid: 4 år

Kontor/kontaktperson: VISO/Rikke Søndergaard

VIAS UDBUD

Indhold: Nyt system til understøttelse af VISO’s arbejdsprocesser eller det eksisterende VIAS.

Økonomisk omfang (mio. kr. ekskl. moms): 8 – 15 mio. kr.

Udbudstype: Annoncering

Forventet gennemførelse: Primo 2019

Kontraktens løbetid: 2-4 år

Kontor/kontaktperson: IT-drift og -udvikling/Anne Marie Lund

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00