GSV Fv. 177/181 Vilberg-Finnbråtavegen

Information

Open procedure
12/1/2016
1/16/2017

Buyer

Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Region øst
Anders Aamodt Anders Aamodt
971032081

Closing date has passed.

Short description

- 1,6 km gang- og sykkelveg langs eksisterende fylkesveg.

- Ny fv. 300m.

- Nytt overvannssystem og VA-anlegg.

- Omlegging av bekk ca. 150m

- Busslommer, avkjørsler og natursteinsmurer.

- Fjerning og etablering av ny vegbelysning

Files

Title Size
A0-Forside_Innholdsliste.pdf 13 KB
A1-Dokumentliste.pdf 35 KB
A2-Innbydelse_til_anbudskonkurranse.pdf 353 KB
A3-Orientering_om_prosjektet.pdf 52 KB
B1-Konkurranseregler.pdf 33 KB
B2-Krav_til_tilbyders_kvalifikasjoner.pdf 56 KB
B3-Krav-til_tilbud_og_spesielle_konkurranseregler.pdf 44 KB
C1-Alminnelige_kontraktsbestemmelser.pdf 8 KB
C2_Spesielle_kontraktsbestemmelser_for_Statens_vegvesen.pdf 165 KB
C3_Spesielle_kontraktsbestemmelser.pdf 166 KB
C4-Avtaledokument.pdf 16 KB
D1 - GS-veg Fv 177_181 Vilberg - Finnbråtavegen.gab 3.14 MB
D1 - GS-veg Fv177_Fv181 Vilberg - Finnbråtavegen.pdf 379 KB
D2 -Tegninger-og-supplerende-dokumenter.pdf 18 KB
E1-Dokumentasjon_fra_tilbyder.pdf 10 KB
E2-Firmaopplysninger.pdf 64 KB
E3-Beskrivelse_med_utfylte_priser-20101126.pdf 8 KB
E4-Prisskjema.pdf 37 KB
E5-Tilbudsskjema-20160212.pdf 16 KB
Vedlagte tegninger og supplerende dokumenter.zip 62.53 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway