Matvarer, rammeavtale

Information

Open procedure
12/1/2016
1/17/2017

Buyer

Drammen Kjøkken KF Drammen Kjøkken KF
Roy Pettersen
Landfalløya 80
3023 Drammen
Norway
990661375

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsens formål og omfang

Konkurransen gjelder avtale om levering av matvarer til Drammen Kjøkken KF.

Anskaffelsen omfatter følgende produktområder:

1. Kjøtt- og kjøttprodukter (Estimert årlig volum NOK 5.050.000,- eks mva)

2. Fisk- og fiskeprodukter (Estimert årlig volum NOK 2.270.000,-eks mva)

3. Ferske grønnsaker, frukt og poteter. Fugl, fjærkre, egg og produkter av disse (Estimert årlig volum NOK 3.865.000,- eks mva)

4. Melk og meieriprodukter - melk på tank er ikke inkludert i anbudet (Estimert årlig volum NOK 4.067.000,- eks mva)

5. Brød og bakervarer (Estimert årlig volum NOK 900.000,- eks mva)

Det kan gis tilbud på en eller flere produktområder, se konkurransegrunnlaget.

Volumet er estimert ut i fra statistikk og regnskapstall for anskaffelse av tilsvarende produkter for tidligere år, samt fremtidige budsjett. Volumet må derfor betraktes som anslag og er ikke bindende.

Endringer i innkjøpsmønsteret til oppdragsgiveren som følge av reformer og lignende innen helsesektoren skal fanges opp av rammeavtalen og gi de samme betingelsene som opprinnelig avtale.

For nærmere informasjon viser vi til del 2, kravspesifikasjon.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway