Sandvika Kai

Information

Competitive dialogue
1/18/2017

Buyer

Bærum kommune Bærum kommune
Rådhustorget 5
1304 Sandvika
Norway
997887867

Short description

Tiltaket omfatter riving av eksisterende lastekai på Kadettangen, samt etablering av nytt

kaianlegg.

Files

Title Size
1_Lastekai Tilbudsforesp%C3%B8rsel.pdf 862 KB
2_Tilbudsskjema.docx 43 KB
3_Sandvika kai Oppdragsbeskrivelse.pdf 1.11 MB
21662002-101_Plan. Dagens situasjon.pdf 43 KB
21662002-102_Ny kai_Alt 1 Spunt.pdf 1.10 MB
21662002-103_Ny kai_Alt 2 Peler.pdf 108 KB
21662002-104_Ny kai_snitt.pdf 85 KB
21662002-106_Amfi.pdf 81 KB
21662002-111_Oversikt kai og amfi_Plan og snitt.pdf 149 KB
21662002-201_Betongbrygge for stupet%C3%A5rn.pdf 150 KB
E3 Mal for SHA plan.pdf 80 KB
E4 Riggomr%C3%A5de.pdf 2.45 MB
E5 Kartutsnitt Plankart.pdf 179 KB
E5 Plan 1980008-bestemmelser.pdf 12 KB
E6 Varsel fra entrepren%C3%B8r_NS 8407.pdf 44 KB
E7 NGI 20081162-01-1-R_Sedimentunders%C3%B8kelse Kadettangen og Lakseberget.pdf 6.04 MB
E8 NGI 20081162-00-10-R_Grunnunders%C3%B8kelser. Datarapport.pdf 4.12 MB
E8 NGI 20081162-00-23-TN_Geoteknisk vurdering av utfylling.pdf 5.09 MB
E8 NGI 20121040-Tegning_Innstallerte dren ved fulf%C3%B8rt jobb-160215.pdf 4.62 MB
E9 Unionconsult - Stupet%C3%A5rn Geometri-20161118.pdf 77 KB
E9 Unionconsult - Stupet%C3%A5rn Reaksjoner-20161118.pdf 74 KB
E211-Datablad MV Elektron II -Updated 27.04.2011.pdf 1.20 MB
E212-Datablad Nicolas Convoy 330T-24 aksler oppheng 2012.pdf 263 KB
E213-Statnett typetegning for landrampe - Hakk.pdf 26 KB
E214-Sweco tegn 689931-100 Ilandkj%C3%B8ringsrampe Arendal.pdf 119 KB
NC 07-002 - plan og snitt.pdf 143 KB
NC 07-003 - hovedsnitt.pdf 149 KB
NC 07-005 - formtegning.pdf 140 KB
NC 07-006 - snitt og detaljer.pdf 209 KB
NC 07-010 - alternativ betongpeler.pdf 121 KB
NC 07-021 - armering.pdf 179 KB
NC 07-022 - armering. snitt og detaljer.pdf 253 KB
NC 07-102 - spunt-betongplate.pdf 197 KB
NC 07-105 - betongpeler_som bygget.pdf 148 KB
Vedlegg E1- Funksjonsbeskrivelse.pdf 195 KB
Vedlegg E2 - Rivebeskrivelse.pdf 410 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway