VA-anlegg Lillehammer renseanlegg - Vingrom

Information

Open procedure
12/9/2016

Buyer

Lillehammer kommune, Vann og avløp Lillehammer kommune, Vann og avløp
Elisabeth Børde Elisabeth Børde
945578564

Short description

Lillehammer kommune skal legge nye VA-ledninger mellom Lillehammer renseanlegg og avløpspumpestasjon PK30 i Vingrom, for å øke sikkerheten til vannforsyningen og å håndtere/forsterke kapasiteten av pumpet avløpsvann fra Vingrom. Nytt VA-anlegg skal legges parallelt med dagens ledninger i Mjøsa som sjøledninger. Denne entreprisen består av etablering av komplett ledningsanlegg fra innside vegg Lillehammer Renseanlegg til innside vegg i avløpspumpestasjon PK30 i Vingrom. Dette innebærer opparbeidelse av VA-anlegg på land, landtak og sjøledninger.

Det skal også etableres inntak for prosessvann fra Mjøsa til Lillehammer renseanlegg. Prosessvanninntaket skal bestå av en dyp inntakskum (fremtidig pumpekum) og inntaksledning ut i Mjøsa. Pumpeledning for prosessvannsanlegget avsluttes på innside av betongvegg i kjelleren på Lillehammer renseanlegg, på lik linje med VA-ledningene.

Files

Title Size
2016-11-25 Sj%C3%B8ledning Vingrom.pdf 364 KB
Anbudstegninger og tegningsliste.pdf 4.24 MB
Bunnkartlegging - Rapport fra %C3%98PD.pdf 1.06 MB
Datarapport for grunnunders%C3%B8kelser ved Lillehammer renseanlegg.pdf 618 KB
FMO - Tillatelse til etablering av nye vann- og spillvannsledninger som sj%C3%B8ledninger i Mj%C3%B8sa.pdf 106 KB
NS8406 Del I.pdf 361 KB
NS8406 DEl II.pdf 527 KB
SHA-plan VA-anlegg Lillehammer renseanlegg - Vingrom.pdf 372 KB
Sj%C3%B8ledning Lillehammer - Vingrom.gab 992 KB
Sj%C3%B8ledning Lillehammer - Vingrom.xml 435 KB
Vannstandskurve for Mj%C3%B8sa.pdf 159 KB
Vedlegg 4 - HMS Egenerkl%C3%A6ring.pdf 50 KB
Vedlegg 5 - Dokumentasjon av kvalifikasjoner-RK.docx 60 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway