Anskaffelse av verktøy for konkurransegjennomføring (KGV) og kontraktsadministrasjon (KAV)

Information

Open procedure
12/1/2016
1/16/2017

Buyer

Modum kommune Modum kommune
Hege Fåsen Hege Fåsen
Rådhusv. 1
3371 Vikersund
Norway
970491589

Closing date has passed.

Short description

Denne anskaffelsen gjøres i samarbeid mellom kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Hole.

Formålet med å ta i bruk et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) er at dette skal bidra til bedre, enklere og sikrere anskaffelser. Løsningen skal dekke behovet for å gjøre anskaffelser i henhold til forskriftsmessige krav, samtidig som kravet til etterprøvbarhet sikres. Målet er å ta i bruk en løsning som innebærer en fullelektronisk saksbehandling, fra utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kvalifikasjonsdokumenter, til tildeling av kontrakt og videre kontraktsoppfølging.

Det skal inngås avtale på kjøp av KGV og KAV. Verktøyet skal være helelektronisk, nettbasert og standard produkt som finnes i markedet (hyllevare).

Files

Title Size
Del 1 - Bilag A-F.docx 46 KB
Del 1 - Konkgrunnlag %C3%A5pen konkurranse Modum.doc 219 KB
Del 2 - Bilag 1 -kravspesifiksjon Modum.doc 172 KB
Del 2 - Bilag 2 Leverand%C3%B8rens beskrivelse.doc 137 KB
Del 2 - Bilag 3 - Prosjekt og fremdriftsplan.doc 50 KB
Del 2 - Bilag 4 - Testing og godkjenning.doc 50 KB
Del 2 - Bilag 5 Administrative Forhold.doc 47 KB
Del 2 - Bilag 6 Prisskjema.docx 21 KB
Del 2 - Bilag 7 Samlet pris og betalingsbestemmelser.doc 55 KB
Del 2 - Bilag 8 - Endringer i den generelle kontraktsteksten.doc 60 KB
Del 2 - Bilag 9 - Endring av tjenesteytelsen etter kontraktsignering.doc 55 KB
Del 2 - Bilag 10 - Opsjoner.doc 53 KB
egenrapportering-lonns-og-arbeidsvilkaar-v2.doc 80 KB
kontraktsvilkaar-lonns-og-arbeidsvilkaar.pdf 189 KB
ssa-kj%C3%B8psavtalen-lille.doc 166 KB
ssa-vedlikehold-lille.doc 148 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway