Analyse- og verdsettelsestjenester av næringsvirksomheter

Information

Open procedure
12/1/2016
1/23/2017

Buyer

Statens Vegvesen Statens Vegvesen
Pernille| Reistadbakken Pernille Reistadbakken
Industrigata 1
2605 Lillehammer
Norway
971032081

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgiver ønsker tilbud på levering av bistand til analyse og verdsettelse av næringsvirksomheter som blir berørt av grunnerverv. Det kan være alt fra innløsing av hel næringsvirksomhet, avbruddstap og mindre avståelser som påvirker driften og derved kontantstrømmene i et selskap.

I tillegg går oppdraget ut på å komme med innspill til verdsettelsen og bistå i utarbeidelse av tilbudet om erstatning som Vegvesenet til slutt fremsetter, i det omfang Statens vegvesen ber om det. Oppdraget vil kunne omfatte alle typer bransjer og næringsvirksomheter, alt etter hva slags type næringsvirksomhet som ligger på eiendommer som må innløses som følge av ny veg.

Oppdraget vil også kunne innebære å stille som Statens vegvesen sin sakkyndige i forbindelse med rettslig behandling av erstatning for grunnerverv i skjønn. I tillegg vil oppdraget kunne omfatte å holde innlegg på fagdag/konferanse for ansatte i Statens vegvesen knyttet til konkrete saker dere har bistått Statens vegvesen med.

Geografisk vil oppdraget omfatte bistand for eiendommer med beliggenheter i det sentrale østlandsområde som utgjør Region øst i Statens vegvesen, det vil si fylkene Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Statens vegvesen Region øst har kontorer som driver med grunnerverv i Moss, Oslo, Hamar og Lillehammer. Det må påregnes noe møter på disse lokalitetene, men det vil også være aktuelt med Skype- møter hvis det er mer hensiktsmessig.

Formålet med anskaffelsen er å sikre at alle som må avstå areal i forbindelse med vegutbygging får dekket sitt fulle økonomiske tap etter de regler som gjelder ved ekspropriasjon.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway