Automatisk doseinjektor/ PET- injektor

Information

Open procedure
11/30/2016

Buyer

Helse Vest Innkjøp HF Helse Vest Innkjøp HF
Ingrid Helene Grimelid Ingrid Helene Grimelid
915536255

Assignment text

Helse Bergen HF ønsker tilbud på én opptrekks- og injeksjonsautomat for PET-radiofarmaka (PET-injektor) til bruk ved PET-senteret.

PET-senteret i Helse Bergen betjener per i dag én PET/CT-skanner, og har avsatte arealer til ytterligere én PET-skanner (PET/MR eller PET/CT). Senteret utfører årlig i overkant av 1500 PET-undersøkelser.

Hensikten med innkjøpet er at PET-injektoren skal erstatte manuelt opptrekk og injeksjon av PET-radiofarmaka. Prosessen må være steril, enkel og kunne utføres med minst mulig stråleeksponering for personalet. Systemet skal også bidra til økt nøyaktighet og repeterbarhet i injisert dose til pasient.

Hovedsakelig benyttes PET-traceren FDG, men andre tracere vil bli aktuelle ved senere tidspunkt. Det er ønskelig at injektoren også kan benyttes med andre tracere.

PET-senteret har ett til to daglige skift og én til to daglige produksjoner av FDG.

PET-injektoren ønskes brukt til alle injeksjoner. Batchen må derfor kunne byttes i løpet av dagen uten stor strålebelastning for personell. Det vil også bli krav til at batteriets driftstid er forenelig med denne bruken, også når batteriet er svekket på grunn av bruk.

Oppdragsgiver benytter i dag systemet Agfa RIS/PACS, samt hotlab management-systemet IBC. Tilbudt utstyr må kunne kommunisere toveis med (minst) ett av disse systemene.Kontraktstildeling
Tittel: Automatisk doseinjektor/ PET-injektor
Dato for kontraktstildeling: 06-07-2016
Antall mottatte tilbud: 4
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Nerliens Meszansky AS, Postboks 158 Økern, 0579, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway