Anskaffelse av Arkitekt- og rådgivertjenester, Helse Førde HF

Information

Open procedure
11/30/2016
1/17/2017

Buyer

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Christopher Christensen Christopher Christensen
Klæbuveien 118
7031 Trondheim
Norway
814630722

Closing date has passed.

Short description

Omfang: Arkitekt- og rådgivertjenester i forbindelse med gjennomføringen av kvalitetssikring av konseptfaserapport og forprosjekt for Nye Førde Sjukehus med opsjoner for videre faser. Førde sentralsjukehus (FSS) er et somatisk og psykiatrisk sykehus for Sogn og Fjordane fylke. Sykehuset er lokalisert på Vie i Førde. Sykehusets bygningsmasse skal utvides med ca. 10.000 m2 nybygg samt ombygging av eksisterende sykehus, ca. 50.000 m2. Prosjektet består av nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, inkl. utomhus, ombygging av eksisterende psykiatribygg til sykehotell og kontorer for administrasjon og nybygg, tilbygg og ombygging av høg- og lavblokka. Det planlegges med totalentreprise med tiltransport av arkitekt og rådgivere.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway