2016-KID-027 Traktor til Holmenkollen nasjonalanlegg

Information

Open procedure
11/30/2016

Buyer

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Solfrid Lie Solfrid Lie
Pb 1514 Vika
0117 Oslo
Norway
915705243

Assignment text

Anskaffelsen skal dekke behovet for å ha tilstrekkelig maskinkapasitet til å kunne drifte Holmenkollen nasjonalanlegg på en tilfredsstillende måte. Behovet for maskinkapasitet er gjennomgående gjennom hele året, og oppgavene er knyttet både til transport av utstyr og anleggsdriftsarbeider sommer og vinter.Kontraktstildeling
Tittel: 2016-KID-027 Traktor til Holmenkollen nasjonalanlegg
Dato for kontraktstildeling: 18-10-2016
Antall mottatte tilbud: 4
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Romerrike Traktor og Maskin AS937402465, Myrvangveien 4, 2040 Kløfta, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway