UUT 15 - Forberedende arbeider Arna

Information

Open procedure
11/30/2016

Buyer

Jernbaneverket Jernbaneverket
Hege Eeg Hege Eeg
971033533

Assignment text

UUT 15 er en tverrfaglig entreprise med elementer fra alle jernbanetekniske fag

og underbygning. Arbeidene skal foregå i eksisterende infrastruktur eller tett opptil

denne på Arna stasjon og krever fleksibilitet og god planlegging. Det vil være et

begrenset omfang av togfrie helger, samt noe utkjøpt tid på dagtid. Arbeidet vil for

øvrig måtte tilpasses «hvite tider» i grafisk rute for strekningen. Det må også

påregnes koordinering mot andre arbeider på strekningen Arna – Bergen

(prosjekter eller vedlikeholdsaktiviteter).gjennomføres i 3 faser: Bygging av

midlertidig plattform og pukkrampe nord for plattform (fase00.10), innkoblingsfase

(fase 00.15) og rivningsfase kirkesiden av plattform (fase 00.20).Kontraktstildeling
Tittel: UUT 15 - Forberedende arbeider Arna
Dato for kontraktstildeling: 29-11-2016
Antall mottatte tilbud: 4
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
VEIDEKKE ENTREPRENØR ASNO984024290MVA, SKABOS VEI 4, SKØYEN P.O. BOX 504 SKØYEN, NO-0214 OSLO, NO, Telefon: +47 21055000, Faks: +47 21055026, Nettadresse (URL): http://www.veidekke.no.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway