KGL Informasjons- og publikumstjenester - Lillehammer Skysstasjon

Information

Open procedure
11/30/2016
1/16/2017

Buyer

Oppland Fylkeskommune Oppland Fylkeskommune
Vegar Østli Bekkos Vegar Østli Bekkos
Kirkegata 76
Lillehammer
Norway
961382335

Closing date has passed.

Short description

Oppland fylkeskommune er en regional utviklingsaktør og tjenesteleverandør med ansvar for viktige samfunnsoppgaver.

Oppland fylkeskommune har et lovfestet ansvar om å yte godtgjørelse til rutetransport som fylkeskommunen vil opprettholde, samt å organisere skoleskyss for elever i grunnskole og videregående skole. I tillegg til skoleskyss, omfatter kollektivtilbudet også tilrettelagt transport for funksjonshemmede, service- og bestillingstransport og transportløyver.

Fagenhet Opplandstrafikk ivaretar Oppland fylkeskommunens oppgaver innen kollektivtransport, både plan-, drifts-, og forvaltningsoppgaver. 25 000 reisende pr dag, over 9 millioner reiser i året gjennomføres med 300 busser i daglige ruter for Opplandstrafikk. Oppland fylkeskommune gjennomfører kjøp av tjenester til kollektivtilbudet for om lag 470 millioner kroner årlig.

Oppland fylkeskommune ønsker herved å invitere Dem til å gi tilbud på levering av tjenester i henhold til dette dokumentet og kunngjøring i Doffin.

Opplandstrafikk er ansvarlig for all rutegående transport i regi av Oppland fylkeskommune. Billettsalg og informasjonstjeneste over skranke ved Lillehammer skysstasjon er en del av Opplandstrafikk sitt tilbud til publikum. Lillehammer skysstasjon blir markedsført gjennom all ruteinformasjon om Lillehammerregionen og gjennom nettsidene til Opplandstrafikk.

Dette konkurransegrunnlaget viser omfang og krav til tjenesten Informasjons- og publikumstjenester ved Lillehammer Skysstasjon, der Oppland fylkeskommune, fagenhet Opplandstrafikk er oppdragsgiver.

Lillehammer skysstasjon er et viktig knutepunkt for kollektivtrafikken. Informasjons- og publikumstjenestene ved Lillehammer skysstasjon skal bidra til god informasjon og økt bruk av kollektivtilbudet i Oppland fylke generelt og Lillehammerregionen spesielt.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway