Renere Sandefjordsfjord - mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn

Information

Open procedure
1/15/2017

Buyer

Sandefjord kommune Sandefjord kommune
Ole Jakob Hansen Sandefjord kommune/teknisk etat
Pb 2025
3202 Sandefjord
Norway
960572602

Short description

Prosjektet har som formål å redusere negative effekter av miljøgifter i Sandefjordsfjorden. For å oppnå dette skal sjøbunnen i Sandefjordsfjorden dekkes til med rene tildekkingsmasser i et areal på totalt ca. 1,05 km2, fra indre havn til Trangsholmene. Det skal mudres på avgrensede områder for å sikre tilstrekkelig seilingsdyp etter tildekking.

Muddermasser skal deponeres på angitt sted i Sandefjordsfjorden eller alternativt leveres til annet godkjent deponi. Arbeidet skal startes opp tidlig i 2017 og avsluttes innen 30. november samme år. Entreprisen gjennomføres som utførelsesentreprise. Kontraktsarbeidet vil bli organisert som en generalentreprise.

Files

Title Size
1.9 Feltnotat Sediment- og dykkerunders%C3%B8kelser rev 2 - 20160182-03_TN.pdf 10.42 MB
1.10 DNV Gytefelt - Kysttorsk.pdf 539 KB
1.11 Innm%C3%A5ling av kaifronter.pdf 4.34 MB
D-01-03.pdf 10.33 MB
Oversendelsesbrev tillatelse tiltak indre Sandefjordsfjorden.pdf 218 KB
Renere Sandefjordsfjord.gab 672 KB
T00-T13 Tildekkingskart.pdf 11.09 MB
Tegningsliste renere Sandefjordsfjord.pdf 23 KB
Vedlegg 2 - teknisk mengdebeskrivelse_25.11.2016.pdf 214 KB
Vilk%C3%A5r tillatelse tiltak indre Sandefjordsfjorden.pdf 147 KB
1.1 Appendiks - mudring.pdf 3.15 MB
1.2 Appendiks - deponering.pdf 1.81 MB
1.3 Appendiks Tildekking.pdf 7.54 MB
1.4 Appendiks - Logistikkplan.pdf 11.43 MB
1.5 Appendiks - Prosedyre testtildekking.pdf 1.20 MB
1.6 Seabed rapport skrot.pdf 6.08 MB
1.7 Kartlegging tildekkingsmasser.pdf 608 KB
1.8 Konsekvensvurdering av erosjonsl%C3%B8sninger.pdf 1.33 MB
Del I Konkurransegrunnlaget.pdf 395 KB
Del II Kontraktsgrunnlaget.pdf 980 KB
M-00-07.pdf 43.50 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway