Transport, mottak og behandling av avfall, Esval Miljøpark KF i Nes

Information

Open procedure
11/29/2016

Buyer

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid
Tove Haarberg Tove Haarberg
Ullensaker kommune, Fakturamottak, Postboks 487
2051 Jessheim
Norway
933649768

Assignment text

ØRIK innbyr til åpen anbudskonkurranse for levering av transport, mottak og behandling av 3-tre fraksjoner avfall fra Nes kommune.

Esval Miljøpark KF ønsker en sikker behandling og avsetning av sitt avfall i overenstemmelse med myndighetenes krav og forskrifter.

Esval Miljøpark KF ønsker at de fraksjonene som kan gjenvinnes skal anvendes til energi- og materialgjenvinning i overensstemmelse med myndighetenes krav og forskrifter.

Transport, mottak, og behandling av tre fraksjoner:

a.Usortert restavfall – 1 500 tonn,

b.impregnert trevirke – 250 tonn,

c.blandet trevirke - 1300 tonn,

Åpningstider på hentested er 07.00-15-00 mandag til fredag.

Oppdraget er beskrevet i kravspesifikasjonen vedlegg 3.

Volumet vil være avhengig av oppdragsgivernes budsjettsituasjon, aktiviteter og andre rammefaktorer. Det historiske kjøpsvolumet må derfor kun oppfattes som veiledende.

Tilbyder er ansvarlig for at leveransen er i overensstemmelse med norske lover og forskrifter, og at leveransen ellers er i samsvar med bestillingen fra oppdragsgiver. Tilbyder er ansvarlig for sine underleverandørers ytelser på lik linje med sine egne.Kontraktstildeling
Tittel: Transport, mottak og behandling av avfall
Dato for kontraktstildeling: 13-11-2016
Antall mottatte tilbud: 4
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Ragn-Sells AS952 187 627, Skedsmogata 3A, 2000 Lillestrøm, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway