Invitasjon til dialogmøter om digitale skjema

Information

01 - Prior Information Notice
11/30/2016

Buyer

Akershus fylkeskommune, Innkjøpsstaben Akershus fylkeskommune, Innkjøpsstaben
Thomas Ertsås Thomas Ertsås
Schweigaards gate 4,
0185 Oslo
Norway
874587222

Short description

Akershus fylkeskommune skal anskaffe og innføre digitale skjema i 2017. Digitale skjema skal både gjøre det enklere for brukere å søke/kommunisere med fylkeskommunen, samt bidra til å effektivisere intern arkivering og saksbehandling.

Foreløpige krav til løsning:

  • Fylkeskommunen skal selv kunne opprette og administrere et fritt antall skjema i løsningen.
  • Skjema skal kunne benyttes både til mer avanserte tilskuddssøknader og til enkle skjema integrert på nettsider.

  • Skjemaene skal kunne benyttes både eksternt og internt,

  • Innsendte skjema skal kunne importeres automatisk inn på sak i vårt saksbehandlingssystem Ephorte.

  • Skjemaene skal kunne tilfredsstille krav til universell utforming og Elmer-standarden på nett.

For å best kunne spesifisere våre krav, og for å skaffe oss et best mulig bilde av hvilke løsninger som finnes i markedet, ønsker vi å innby potensielle leverandører av skjemasystem/løsninger til et kort presentasjons- og dialogmøte. I dette møtet skal dere presentere løsningen deres (30 min). Videre vil vi diskutere muligheter og begrensninger i løsningen (30 min).

Vi ønsker at dere i presentasjonene skal illustrere eksempler på følgende:

  • grensesnitt for produksjon av skjema

  • grensesnitt for skjemaadministrasjon (lenking mot arkivsystem, start/sluttdato for skjema, kobling mot innlogging etc).

  • grensesnitt for sluttbruker, (innlogging, innfylling, opplasting av vedlegg, mellomlagring etc).

  • eventuelle muligheter for saksbehandlingsstøtte i/tilknyttet systemet (uttrekk og sammenstilling av søknadsdata, rapportmuligheter, eksport til ulike format m.m).

Dato for dialogmøter er satt til 16. desember kl 9-15. Sted: Schweigaardsgate 4, 0185 Oslo

For å avtale tidspunkt, ta kontakt med Thomas Ertsås på thomas.ertsas@afk.no.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway