Stat & Styring. Et tidsskrift som skal fremme den forvaltningspolitiske diskusjonen, og holde høy faglig og teknisk standard.

Information

Competitive dialogue
11/29/2016

Buyer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ola Grønning Ola Grønning
Pb 8112 Dep
0032 Oslo
Norway
972417858

Assignment text

Staten har i flere år medfinansiert utgivelsen av det uavhengige tidsskriftet Stat & Styring. Gjeldende avtale for utgivelsen går ut 31.12.2016. Se også idunn: idunn.no/stat

Formålet er å fortsatt gi ut et forvaltningspolitisk uavhengig tidsskrift som skal sette forvaltningspolitiske problemstillinger på dagsorden. I tillegg skal tidsskriftet oppdatere leserne på forvaltningspolitisk forskning, praktiske resultater innen forvaltningspolitikken og presentere nye trender. Tidsskriftet skal ha bidrag fra leserne og innbyggerne, og legge vekt på dialog.Kontraktstildeling
Tittel: Stat & Styring
Dato for kontraktstildeling: 30-10-2016
Antall mottatte tilbud: 1
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Universitetsforlaget AS, Sehesteds gate 3 , 0164 Oslo, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway