Anskaffelse av tjenester til print og skanning av meldekort

Information

11/29/2016

Buyer

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Økonomi- og styringsavdelingen, Anskaffelsesseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet, Økonomi- og styringsavdelingen, Anskaffelsesseksjonen
Sølvi Kristiansen Sølvi Kristiansen
Postboks 5, St Olavs plass
0130 OSLO
Norway
889640782

Short description

Konkurransegrunnlag på høring: Leverandørene gis muligheten til å kommentere våre foreløpige krav i anskaffelse av tjenester til print og skanning av meldekort.

Vi legger med utkast til konkurransegrunnlag, med foreløpige krav. Kommentarer til enkeltkrav kan skrives inn i dokumentene.

Innspillene tas med i det videre arbeidet med konkurransegrunnlaget. NAV er ikke forpliktet til å rette seg etter innspillene og framhever at kravene i dette dokumentet er å betrakte som foreløpige. Eventuelle kostnader for Leverandøren med innspillene vil ikke bli refundert. Endelig konkurransegrunnlag vil bli kunngjort på DOFFIN senere.

Frist for tilbakemelding er 6. desember 2016 kl. 12.00.

Files

Title Size
Avtale tjenestekj%C3%B8p.docx 90 KB
Betingelser for konkurransen.docx 97 KB
Bilag 1 Kundens kravspesifikasjonv0.9.docx 493 KB
Bilag 2 L%C3%B8sningsbeskrivelse.doc 664 KB
Bilag 3 Prosjekt- og framdriftsplan%2C inkl. test og godkj.docx 47 KB
Bilag 4 Priser og betalingsbetingelser.doc 109 KB
Bilag 5 Endring av avtalen etter avtaleinng%C3%A5elsen.docx 39 KB
Bilag 6 Erkl%C3%A6ring om taushetsplikt.docx 39 KB
Bilag 7 Databehandleravtale.doc 62 KB
H%C3%B8ringsdokument.docx 41 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway