Hovedplan for vei- og gatelys

Information

Open procedure
11/28/2016
1/11/2017

Buyer

Moss kommune Moss kommune
Helge Follestad Helge Follestad
Kirkegata 15
1501 Moss
Norway
944383476

Closing date has passed.

Short description

Formålet med anskaffelsen er få redegjort for behov og løsninger med tanke på investeringer og oppdateringer i vei- og gatelysnettet ved å inngå kontrakt om:

-Utarbeidelse av strategisk hovedplan, samt investerings- og tiltaksplan for vei- og gatelysnettet

Avtalen omfatter utarbeidelse av strategisk hovedplan. Det skal utarbeides separat hovedplan for den enkelte kommune – men det antas at forskjellen i all hovedsak vil knytte seg til forskjellen i antall punkter.

Strategisk hovedplan skal ha detaljeringsgrad som gir tilstrekkelig informasjon for bruk av forvaltningssystemet og for at den skal kunne ligge til grunn for drift og vedlikeholdsprogrammet. Hovedplanen skal inneholde en konkret investerings- og tiltaksplan som skal ha en slik detaljeringsgrad at den kan ligge til grunn for senere konkurranser om selve utførelsen av utbedringstiltakene.

For mer detaljert beskrivelse vises det til konkurransegrunnlag og oppdragsgivers spesifikasjon av tjenesteytelsen (Bilag 1 i del 2) .

Files

Title Size
Avtaledokument.pdf 152 KB
Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon.pdf 197 KB
Bilag 2 Leverand%C3%B8rens l%C3%B8sningsbeskrivelse.docx 29 KB
Bilag 3 Priser og betalingsbetingelser.docx 34 KB
Bilag A Tilbudsbrev.docx 67 KB
Bilag B Taushetsbelagte opplysninger.docx 75 KB
Bilag C Forbehold og avvik.docx 75 KB
Bilag D Forpliktelseserkl%C3%A6ring.docx 75 KB
Konkurransegrunnlag - Hovedplan for vei- og gatelys.pdf 346 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway